Trybunał Konstytucyjny wydał dziś orzeczenie ws. nowelizacji przepisów o NCBR z 26 stycznia br. Wniosek o sprawdzenie konstytucyjności skierował prezydent z uwagi na fakt, że nowelizacja została przyjęta przez Sejm przy uniemożliwieniu udziału w pracach posłom Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. TK orzekł o jej niekonstytucyjności.

Uzasadniając orzeczenie, sędzia Bogdan Święczkowski stwierdził, że wyroki ws. posłów Kamińskiego i Wąsika „wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa oraz pogwałceniem prezydenckiej prerogatywy prawa łaski, a tym samym pozostawały w oczywistej sprzeczności z ładem konstytucyjnym państwa”.

- „Motywy stojące za wydaniem komentowanych orzeczeń miały, w ocenie TK, charakter stricte polityczny, a ich konsekwencją było doprowadzenie do bezprawnego pozbawienia wolności posłów na Sejm RP”

- powiedział.

- „Czynności podejmowane wobec Kamińskiego i Wąsika zmierzające do faktycznego uniemożliwienia wykonywania mandatu poselskiego budzą skojarzenia z niechlubnymi precedensami w historii polskiego parlamentaryzmu - mowa chociażby o tzw. wyborach brzeskich”

- dodał.