Powołując się na źródła w niemieckim rządzie, „Der Spiegel” informował, że resort finansów rozważa możliwość wywłaszczenia znajdującej się na terytorium Niemiec części gazociągu Nord Stream 2 i przekształcenia jej w połączenie dla terminalu gazu skroplonego na wybrzeżu Morza Bałtyckiego.

Do sprawy odniósł się już rzecznik Kremla, który wskazał, że jeśli jakieś działania w tym kierunku zostaną podjęte, rolą prawników będzie ocena tych posunięć.

- „Nie mamy jeszcze żadnych oficjalnych oświadczeń, nic. Z całym szacunkiem, ale publikacja Spiegela nie może być podstawą do jakichkolwiek odpowiedzialnych oświadczeń”

- stwierdził Pieskow.