O Maryjo, Matko litościwa, w imię boleści, któreś wycierpiała na Kalwarii w godzinę śmierci Twojego Syna, wstaw się teraz za mną grzesznym dzieckiem Twoim i wyjednaj mi pomoc lub łaskę wytrwania w moich cierpieniach... Wstaw się za mną do Jezusa Miłosiernego, o Maryjo, Matko Pocieszenia. Amen.

Wszystkie moje cierpienia oddaję w Twoje ręce, o Jezu.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
Modlitwa do Cudownego Pana Jezusa
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Jezu mój ukrzyżowany, błagam Cię, byś mnie wysłuchał. Przychodzę do Ciebie z wielką wiarą,ufny w Twoją pomoc. Przed oczy Twoje składam wszystkie moje winy... Nie patrz, Jezu, na grzechy moje, ale pamiętaj na swoje zasługi nieskończone. A skoro umarłeś za moje grzechy, przeto zgładź je wszystkie, bym już więcej nie czuł ich ciężaru, który tak bardzo mnie przygniata. Wspomóż mnie, bo pragnę wszystko uczynić, aby odtąd dobrze postępować. Wyniszcz we mnie wszystko, co się nie zgadza z wolą Twoją. Oświeć mnie, mój Jezu, abym odtąd chodził w Twojej światłości.

Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Jezu łaskawy w mogilskim kościele, zwracam się do Ciebie, bo jesteś moją nadzieją i ratunkiem. Przedstawiam Ci, Jezu, wszystkie troski mojego serca. Z pokorą i wielką ufnością proszę Cię o tę łaskę, której tak bardzo potrzebuję i pragnę... Jezu cudowny, jednak nie moja, ale Twoja niech zawsze spełnia się wola.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Jezu cudowny, wspomożenie i obrono nasza, zmiłuj się nad nami.