"Zainteresowaniem cieszy się [...] oferowane przez trzy banki Konto Mieszkaniowe - założono już 4 405 tego typu rachunków oszczędnościowych, na których zgromadzono 18,414 mln zł" - wskazano w komunikacie.

Średnia kwota lokat to 4 180 zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest dysponentem instrumentów finansowych programu Pierwsze Mieszkanie, jest w trakcie uzgodnień z trzema dalszymi bankami, które chcą wprowadzić do swojej oferty Konto Mieszkaniowe, podano także

Konta mieszkaniowe wprowadza ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Jest to rozwiązanie skierowane do tych, którzy planują zakup mieszkania w perspektywie następnych kilku lat. Gwarantuje ono otrzymanie premii od państwa przy regularnym oszczędzaniu. Konto można założyć od 13 do 45 roku życia. Minimalna wpłata miesięczna - 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie).