Żaryn dodał, że usiłują one poróżnić Polską i Ukrainę, wysyłając między innymi zwodnicze i porozumiewawcze sygnały w kontekście powyborczym. Odnosząc się do wspomnianego już odnotowania przez Rosję odwołania przez większość sejmową członków Komisji, napisał:

Wg Rosjan odwołanie to pierwszy krok w kierunku ocieplenia relacji z Rosją przez spodziewany nowy rząd”.

Żaryn dodał też, że jednocześnie Rosja kontynuuje narrację o rzekomych przygotowaniach Polski do zajęcia zachodniej Ukrainy. Wykorzystano ostatnio w tym celu nieodpowiedzialne wypowiedzi polskich polityków czy zapowiedzi wzmocnienia potencjału obronnego RP na wschodzie.