Oznacza to, że w 2024 roku wyświęconych zostanie blisko o pół setki kapłanów mniej niż przed rokiem.

Największą ilością nowo wyświęconych prezbiterów pochwalić się może tradycyjnie już, diecezja tarnowska.

W aż 10 diecezjach i archidiecezjach wyświęcony zostanie w tym roku zaledwie jeden kapłan.

Natomiast archidiecezja warmińska oraz szczecińsko-kamieńska nie zostaną w tym roku zasilone żadnym nowo wyświęconym kapłanem.

Pośród wspólnot zakonnych, największa ilość wyświęconych w tym roku kapłanów to członkowie zakonów – paulinów oraz franciszkanów.