Wspólne wyzwania i potrzeba współpracy

Wereszczuk zaznaczyła, że Ukraina nie jest w stanie samodzielnie sprostać wyzwaniom związanym z przyszłym członkostwem w Unii Europejskiej i NATO. Wyraziła przekonanie, że konieczne jest znalezienie dobrego partnera i wyeliminowanie wszelkich nieporozumień. "Jeżeli polski biznes czy rolnictwo mówi, że cierpi, to musimy usiąść i porozmawiać. Gdy już usiądziemy, to okazuje się, że nasze problemy nie są takie duże. Trzeba jednak rozmawiać" – podkreśliła wicepremier.

Głębokie zrozumienie i bliskość kulturowa

Wereszczuk, pochodząca z Rawy Ruskiej, miasta na granicy z Polską, podkreśliła swoje osobiste doświadczenia i obserwacje dotyczące rozwoju obu krajów. "Uwierzcie mi, wiem to z doświadczenia, bo pochodzę z Rawy Ruskiej. Urodziłam się na granicy z Polską. Patrzyłam, jak się to rozwijało, jak wyglądał kraj za czasów Związku Sowieckiego i jaka była Polska w latach 90. XX. wieku" – wspominała.

Militarne wsparcie i sojusznicze relacje

Wereszczuk zwróciła również uwagę na kluczową rolę Polski w kontekście militarnym. Wyraziła przekonanie, że Polska, jako najbliższy sąsiad i sojusznik, jest niezbędna do pokonania Rosji. "Polacy są naszymi najbliższymi sąsiadami, partnerami i sojusznikami. Jestem przekonana, że bez sojuszu z Polską nie będziemy w stanie wygrać wojny z Rosją" – stwierdziła wicepremier.

Doświadczenie wojskowe Ukrainy

Wereszczuk przypomniała również, że Ukraina posiada obecnie jedną z najsilniejszych armii, która zdobyła unikalne doświadczenie w walce z Rosją. To doświadczenie może być cennym wkładem dla NATO i jego partnerów.

Wypowiedzi Iryny Wereszczuk podczas forum w Kijowie jasno wskazują na strategiczne znaczenie sojuszu z Polską dla przyszłości Ukrainy. Bliskość kulturowa, wspólne cele oraz konieczność wzajemnego wsparcia w kontekście europejskiej integracji i obrony przed rosyjską agresją stanowią fundamenty, na których opiera się to partnerstwo.