Wniosek do TK w tej sprawie skierował w listopadzie 2021 roku ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro po nałożeniu na Polskę kar za niezamknięcie kopalni w Turowie i pracę Izby Dyscyplinarnej. Prokurator generalny domagał się zbadania zgodności z polską Konstytucją przepisu umożliwiającego nałożenie kar pieniężnych za niestosowanie się do orzeczonego przez unijny sąd środka tymczasowego oraz przepisu upoważniającego prezesa lub sędziego TSUE do nałożenia na kraj członkowski środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów RP.

We wrześniu 2021 roku TSUE nałożył na Polskę karę w wysokości 500 tys. euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla w Turowie, a w październiku 2021 roku karę w wysokości 1 mln euro dziennie za pracę Izby Dyscyplinarnej SN.