„Sobór Watykański II, najważniejsze wydarzenie światowe i kościelne XX wieku, zwołane w celu uaktualnienia pewnych spraw w Kościele, słusznie wezwał do odnowy katolickiej teologii moralnej, lecz to, co nastąpiło potem, stało się jej rozkładem” – stwierdził Weigel.

Biograf św. Jana Pawła II zauważył, że w ostatniej dekadzie błędny z punktu widzenia katolickiej nauki moralnej pogląd, że nie istnieje czyn grzeszny moralnie z samej swej istoty, znów przeważa na niektórych rzymskich uczelniach katolickich.

Zdaniem Weigela zjawisko to jest czymś „szkodliwym, wyjałowionym intelektualnie, bezpłodnym duszpastersko i nieodpowiedzialnym społecznie”.