Lewis jest autorką Full Surrogacy Now: Feminism Against Family (Pełna surogacja teraz. Feminizm przeciwko rodzinie) oraz Abolish the Family: A Manifesto for Care and Liberation (Znieść rodzinę. Manifest na rzecz troski i wyzwolenia). Jak sama twierdzi, jest pochodzenia brytyjsko-niemieckiego i wychowywała się we Francji, a obecnie żyje w Filadelfii z swą „amerykańską żoną i chłopakiem oraz dwoma kotami”.

Lewis określa aborcję jako „akceptowalną przemoc” i przyznaje, że ci, „którzy pomogli przyjaciółce zakończyć ciążę” zdają sobie sprawę z faktu, iż „coś się zabija w trakcie macicznego wypróżnienia, w dużej mierze tak, jak umiera kwiat, gdy zostaje zerwany”. Stwierdza ona, że stosowanie eufemizmów i „pojednawcza strategia za wyborem” się nie sprawdziły, a zatem należy na nowo ustalić zasady, w zgodzie z którymi walczy się o aborcję.

Feministyczna autorka proponuje, by nie owijać w bawełnę i „kiedy siły pro-life agitują przeciwko zabijaniu płodu”, to należy przyznać i to „bez wstydu”, że jest to zabijanie. I dodaje: „Co oznaczałoby przyznanie, że z aborcją wiąże się śmierć? Nade wszystko pozwoliłoby to na bardziej uczciwą walkę przeciwko orędownikom wymuszonej ciąży. (...) I robimy dobrą rzecz, także, gdyż inaczej świat zapadłby się pod ciężarem wymuszonego życia”. Lewis sądzi, że sprzeciwianie się takim poglądom, to wynik „społeczeństwa mizoginistycznego, sentymentalnie przywiązanego do swojej ideologii patriarchalnego macierzyństwa”.

Aktywistka uważa, że mówienie o niewinności nienarodzonego dziecka jest „zasadniczo nieludzkie” i „wywodzi się z najbardziej odwetowych interpretacji chrześcijaństwa”. Traktowanie zaś na równi życia przed narodzinami i po narodzinach jest w rzeczywistości „przeciwko życiu”, gdyż podkreśla „ilościowy, a nie jakościowy wymiar życia”.

Lewis uważa, że choć według pro-liferów „płody zasługują na wszelką ochronę”, to „my, w rzeczywistości istniejący ludzie należymy do kompletnie odmiennego gatunku”. Autorka artykułu, promując te barbarzyńskie poglądy, chce żyć „w świecie, który traktuje priorytetowo życie wybrane i chciane”.