Żydowska perspektywa obecności Boga w historii po Auschwitz, wg Emila Fackenheima - zdjęcie
07.04.21, 12:27fot. pixabay.com

Żydowska perspektywa obecności Boga w historii po Auschwitz, wg Emila Fackenheima

22

- „Na lewym przedramieniu noszę oświęcimski numer, który jest krótszy niż Pentateuch czy Talmud i daje bardziej gruntowną wiedzę. Jest także czymś bardziej wiążącym niż podstawowa formuła żydowskiej egzystencji.” - czytamy w opracowaniu Aliny Molisak pt. "Obecność Boga w historii – żydowska perspektywa po Auschwitz wedle Emila Fackenheima".

- „Najbardziej klasyczne teodycee w myśli judaizmu związane były wedle tradycji z dwoma nurtami. Jeden z nich można by określić mianem postawy przyjaciół Hioba,wedle których zło, jakiego doświadcza człowiek wynika ze zła przezeń popełnionego. Cierpienie ludzkie tłumaczone jest w tym wypadku popełnionymi grzechami” – pisze we wstępie autorka.

- „Druga teodycea wywodzi się z refleksji nad doświadczeniami ludu żydowskiego opisanymi w Księgach Machabeuszy. W tej perspektywie cierpienie związane jest z wiernością monoteistycznemu Bogu, zaś ból i zło, jakich doznają przywiązani do swej wiary pochodzą od jej wrogów” – czytamy dalej.

Wydarzenia, jakie pociąga za sobą Auschwitz – jak podkreśla autorka - „nie da umieścić się w obrębie żadnej z dwu wskazanych teodycei”, ponieważ masowa śmierć spotkała „tak wierzących jak i niewierzących Żydów”, a „śmierć w czasie Zagłady dotykała każdego, nawet najbardziej niewinnego”, co wiązało się jedynie z samym faktem bycia Żydem.

Autorka omawia próby wyjaśnienia tej sytuacji i podejścia do niej przez Emila Fackenheima. Jak zaznacza, poza interpretacjami teologicznymi różnych wyznań na temat zagłady, także wewnątrz judaizmu „zostało ono bardzo mocno sformułowane”, co uniemożliwia jednoznaczną ostateczną wykładnię tego zagadnienia.

- „Bardzo wyraźnie podkreśla takie zróżnicowanie Johnatan Sacks wskazując na „brak wspólnego zespołu żydowskich sensów, które pozwoliłyby włączyć Holocaust do zbiorowej żydowskiej pamięci. Holocaust utwierdza człowieka religijnego w jego wierze,niewierzącego w jego niewierze. Wedle radykałów jest jakimś novum w historii,tradycjonalistom przypomina poprzednie katastrofy. Dla pobożnego Żyda jest świadectwem cierpienia obecnego w świecie Boga; dla agnostyka dowodem Jego nieobecności. Te odmienne interpretacje wraz z upływem lat nie wydają się do siebie zbliżać” – pisze Alina Molisak.

 

Pełny tekst - CZYTAJ

mp/dzismis.com

Komentarze (22):

Jan Radziszewski2021.04.8 1:20
19.09.1997 Spotkanie z Matką Najświętszą w kaplicy Jasnogórskiego Obrazu [rocznica Objawienia w La Salette] W czasie modlitwy za Kościół święty, ojczyznę i cały świat, zobaczyłam nagle poszczególne części globu ziemskiego, rozdzieranego błyskawicami gromów, ognia i wylewu wód. Ogień i woda szalały od południa aż po zachód (Czechy, Niemcy, Paryż..) przerażeni ludzie biegli do kościołów, które nie mogły pomieścić tłumów, Dlatego wokół murów kościoła gromadziły się rzesze ludzi, którzy w strachu wielkim zgodnie wołali do Boga o ratunek. Wielu spowiadało się na głos Bogu samemu, żebrząc o przebaczenie grzechów. Z powodu siły rozszalałych żywiołów, oślepiających błyskawic i zapadających na przemian głębokich ciemności, nie było możliwości udzielania pomocy. Ludzie ginęli w wielkiej liczbie… Jakieś koszmarne twory „ni to ludzie, ni zwierzęta) plując wciąż nienawistnie cuchnącą cieczą, uganiały się za uciekającymi przed nimi. i broniącymi się rozpaczliwie ludźmi, („niektórzy z nich byli bardzo młodzi, prawie dzieci). Te potwory porywały ich i siłą unosiły z ziemi strącając w przepaść kłębiącego się ognia. Ogarnęło minie przerażenie wielkie, bo rozpoznałam otwarte, stalowe, ciężkie i żarzące się bramy piekła (zapamiętałam je z pobytu w piekle). Wypełzały stamtąd koszmarne istoty z nienawistnym wzrokiem, rzucające się na ludzi.
Jan Radziszewski2021.04.8 1:14
tak żydzi będą zdychać O Zb. Nr 71. Nieboszczykowie ukażą się trzeciego dnia. Zapisz: Dzieci Moje, najpierw na niebie, nocą, ujrzycie złocisty, wielki Krzyż. / Mt 24,30 dzienniczek św. s Faustyna 83 ) Wszyscy i na całym świecie usłyszycie wielki grzmot, powstanie wicher jako trąba morska, wszystko zmiatać będzie, co stanie na jego drodze. Ziemia nagle zacznie drżeć, początkowo z przerwami, a potem bezustannie kolebać się będzie. Gwiazdy będą zmieniały swój kierunek szybko i zupełnie inaczej niż zawsze, widok nieba się zmieni, zginie Duży Wóz, Mały Wóz, wszystko będzie się od siebie oddalać, niebo stanie się inne, nieprzyjemne. Między wami pojawią się tej nocy ci, co już dawno pomarli. Będą też przebiegać ulicami wytoczone z piekieł wozy naładowane demonami i złymi duchami. One to będą czynić wielkie spustoszenie, zgiełk, hałas, jęk, płacz. Domy wasze będą się rozpadały jak domki z kart. W tej strasznej godzinie szatani będą śmiało sobie poczynać, porywać będą dusze tych, co Boga się wyrzekli i szerzyli na świecie niewiarę, tych, co to z serc ludu Bożego krzyż i wiarę wyrywali. A tej nocy ciemnej niech drżą też matki morderczynie, te, co mordowały dzieci poczęte. Groza wielka, a grozy coraz więcej będzie. Morza i oceany wystąpią ze swoich brzegów i będą iść na ląd w postaci wielkiej ściany stojącej. Potem wszystko obejmie pierścień, który błyskawicznie będzie się rozszerzał z minuty na minutę. Będzie stawał się ogniem huraganowym tak, że obejmie całą kulę ziemską. Wszystko zacznie płonąć, woda morska i oceanów wrzeć będzie i płonąć jak nafta. Jeśli te dni ciemności nie będą ludzkości odwrócone, wszystko, co żyje na ziemi w tych dniach ciemności zginie. Łaski Miłosierdzia Bożego dostąpią jedynie ci, co Boga mają w sercu, żyją według świętych Bożych przykazań, wierzą silną wiarą w Trójcę Przenajświętszą, w Niepokalaną Dziewicę Maryję. Tylko oni mogą przetrwać i przez modlitwę i ofiarę swego cierpienia, przetrwają. …
Jan Radziszewski2021.04.7 19:02
Nie należy jednak myśleć, że myślenie, rozumowanie większości Żydów uległo diametralnej zmianie. Dla pełności obrazu przytoczymy następujące zdarzenie, doświadczenie redaktorów z jednej z wychodzących Gazet Polskich w Chicago. Poszli oni zbierając materiały, dokumentujące przeżycia osób, które doświadczyły na własnej skórze, gehenny okupacji Niemieckiej w Polsce, do pewnego Żyda. W trakcie tego wywiadu, Żyd z który z tylko z łaski Boga, ocalał z holokaustu, jaki zgotowali Niemcy Żydom, nie miał tak wielkich pretensji do Niemców, tylko do Pana Boga! + Zaczął wprost wielkim głosem nagle, wzburzony krzyczeć „że to on Żyd - Panu Bogu Adonai, wystawi wielki rachunek, jak to On mógł, dopuścić do tego, żeby Żydzi wyginęli, gdzie On to był, gdy ginęli! itp.!” Można i postawię tu pytanie? To co nie Pan Bóg, będzie sądził, po śmierci sądem Prawdy i z Sprawiedliwości Żydów a stworzenie „Żyd” Pana Boga? Czy to Żyd stoi wyżej niż Pan Bóg, czyżby to Żyd stworzył Pana Boga, a nie odwrotnie? Czy to Pan Bóg mu podlega, jest służącym dla Żyda, niewolnikiem Żyda? Czy Izrael nie wysłał zbirów i pojmał, jak wielkiego przestępcę księcia Pokoju? Czy Izrael, nie spoliczkował Mesjasza? Czy Izrael nie skazał na śmierć swego Boga Adonai? Czy Izrael nie uwolnił od kary śmierci, zbrodniarza Barabasza, którego przedłożył nad swego Króla? Czy nie wybrał Cezara, boga pogańskiego Rzymu na swego Pana, przedstawiciela Węża boga i pana potępionych Arymana, Lucyfera? + Kto służy cezarowi z piekła rodem, jak może oskarżać Adonai? Dlaczego nie ma pretensji dla swoich Raabe, Iluminatów ciemności z Wannsse, Hitlera, Stalina ect., tylko ma pretensje do Pana naszego Jezusa Chrystusa Mesjasza Izraela? + Co chcieli to mają, zbierają więc z swojego siewu zła, nienawiści, grzechu, żniwo, tak jak takie samo zbiera każdy grzesznik, ten który się prawdziwie nie nawraca tzw. Nie -żyd! Nie ma wyjątków każdy osądza się sam siebie, stając wobec Prawdy świadectwa swojego życia, na Sądzie Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
Prawda2021.04.7 18:56
Żydzi mogą tylko Istniec jak Jednostka w innych państwach Jako Narod skupiony to raczej Nie bo Żyd na Żyda nie bedzie pracował --tak sie juz tocczy od 3,000 tysiecy lat ---Narazie istnieje Izrael ---ale Iran nie pozwoli aby istnial Izrael
Po11... matis89 pisze2021.04.7 15:51
CYT.: "NSDAP to oczywiście też narodowy socjalizm, tak samo jak PiS" - - - - SKORO TAK... - - - Otwórzmy obozy, rozpalmy krematoria, wyznaczmy znaczne nagrody za wyłapanie Żydów i bolszewików-janczarów kremlowskich, rozdajmy AK47 i zróbmy polowania na gudłai ... SKORO PIS to NSDAP - - - TO K U R WA oczyśćmy z gówna żydowskiego i bolszewickiego Polskę RAZ na ZAWSZE!
Anonim2021.04.7 15:12
Cierpienie Boga - to pojęcie baaardzo obce chrześcijaństwu. Cierpienie Boga mogło być tylko w Synu Bożum... jako człowieku.
ryszard2021.04.7 15:01
Co do wolnej woli to nie jest to takie oczywiste. Wybór a OR b nie oznacza jeszcze wolnej woli.
ryszard2021.04.7 16:30
Piszesz do mnie używając mojego nica, z własnej ale złej woli, to jest właśnie to.
Anonim2021.04.7 14:56
A co na to Kornhauserowie?
ryszard2021.04.7 14:38
Wciąż te głupie pytania o obecność Boga. Obecność Pana Boga jest w tym, że obdarował człowieka wolną wolą. Absolutnie WOLNA WOLĄ, bez żadnych wyjątków. Ponieważ jednak wolną wolą zostaliśmy obdarzeni równo wszyscy, wolna wola jednych nie może ograniczać wolnej woli innych.Holocaust okazał się jednym ze sposobów korzystania z tej wolnej woli przez jednych kosztem innych. Ale na na początku Holocaustu był jednak faszyzm, który we Włoszech współtworzyli przecież również Żydzi (podobnie jak odmianę faszyzmu - komunizm, który odebrał życie porównywalnej liczbie ludzi). Faszyzm można by najkrócej zdefiniować jako - "system odbierający siłą daną przez Boga ludziom wolną wolę", co musi prowadzić do tragedii takich jak Holocaust a w przyszłości może się okazać,ze jeszcze większych. Dziś kiedy grupa faszystowskiej finansjery, próbuje narzucić światu panowanie faszyzmu finansowego, jakoś nikt nie protestuje. Kiedy się zdarzy tak, że powtórnie uderzy w twórców, znów będą pretensje do Pana Boga?
matis892021.04.7 13:59
Auschwitz to krzyk rozpaczy i ostrzeżenie dla ludzkości. Ideologie, które doprowadziły do tej tragedii, wciąż są wśród nas np. katolicyzm! Nienawiść wciąż prowadzi do odczłowieczenia i upokorzenia. Ludzie giną, gdyż są inni ludzie, którzy czują się od nich lepsi i ważniejsi, stąd taka nagonka na osoby LGBT które dla katolików nie są ludźmi!
Ed2021.04.7 14:34
Ciekawi mnie jak to katolicyzm doprowadził do ludobójstwa przez narodowy i internacjonalistyczny SOCJALIZM? Nie masz zielonego pojęcia co głosi Bóg przez kościół katolicki. Odrzucenie Boga i Jego Woli prowadzi do zbydlęcenia.
PRAWDA2021.04.7 13:53
Ale Kara Boza juz spadła na Niemców ----Ubywa --Orginału Niemca 500,000 Tysięcy a przybywa 1 milion islamu bo bo bo Niemiec ma -- Kota --Psa i jedno dziecko a Islam przeciętnie 6 dzieci to można juz obliczyc kiedy Islam przejmnie Legalnie władze w Niemczech --
Aldona2021.04.7 13:48
Każdy więzień w Auschwitz wyznania katolickiego , prawosławnego , mojżeszowego , protestanckiego.... miał inny obraz tego cierpienia ale zawsze widział przed sobą Niemca albo jakiegoś kapo no żydzi jako kapo byli , jako spalacze zwłok tylko żydzi byli. Po tych okropnych doświadczeniach i zagłady milionów Polaków bo Israel powstał w 1948. Ważne jest spojrzenie na to co syjoniści wyniesili z Shoah 1942-1945 . Doświadczenia Żydowskie w Palestynie 1948-2021 POKAZUJĄ ,ŻĘ SYJONIZM TO NARODOWY SOCJALIZM W ISRAEL , TO LUDOBÓJSTWO NARODU PALESTYŃSKIEGO ROZWINIĘTE W SPOSÓB MISTRZOWSKI TAK,ŻE SKAZAŃCY Z NORYMBERGII KIWAJĄ SIĘ BEZ KIPAH W GROBACH Z ZACHWYTU.
Anonim vel AAAtomek vel masa innych nicków2021.04.7 13:21
Doszedłem do wniosku, że moim duchowym idolem jest… Adolf Hitler. Sam się zdumiałem, ale to fakt! A to ze względu na jego ważne słowa, które te wypowiedział na naradzie dowódców w przededniu podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Przecież ja (i moje wierne klony, jazgoczące kundelki szatana) nie robimy od lat na tym forum niczego innego! Zniszczyć Polskę! Zniszczyć Kościół! Zacytuję Hitlera: "Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. […] Zwycięzcy nikt nie pyta, czy powiedział prawdę, czy też nie. W sprawach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem wojny nie decyduje prawo, lecz zwycięstwo. Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni". Piękne, prawda? Jemu nie udało się Messerschmittami i Tygrysami, ale nam uda się aborcją i LGBT!!!
Prawda2021.04.7 13:02
Żydzi nie powinni walczyć z Państwami Katolickimi inaczej znowu Spadnie na Żydów Kara Boza jak w 2 wojnie światowej --
marc2021.04.7 12:31
Oświęcim, to odp. Boga na słowa " Krew Jego na nas i syny nasze " Kiedy to zrozumiecie ?
A.P2021.04.7 13:23
A śmierć 75 tys. Polaków w Oświęcimiu, to tak bez powodu, po prostu Bóg nie lubi tej nacji i zdmuchnął ich przy okazji.
marc2021.04.7 13:48
Ale po śmierci nie wszyscy poszli w jedno m-ce pokutować za czyny przodków chłopcze !
Anonim2021.04.8 1:35
d-c wie¬lu, których nie rozpoznałam. Zauważyłam marszałka Piłsudskiego, Rydza-Śmigłego, Sikorskiego. Wszyscy poruszali się wolno, lekko, jakby płynęli odrywając się od ziemi. Z tego miejsca też płynęła do Nieba modlitwa, którą widziałam w postaci złotych słów. Wśród żołnierzy widziałam też innych ludzi, którzy zachowywali się ina¬czej oraz księży, biskupów, którzy odprawiali Msze święte. Pan Jezus wstał z tronu i błogosławił tych, co składali modlitwę przed tronem, błogosławił też żoł¬nierzy, których było coraz więcej i każdy z nich był otoczony blaskiem jasnego światła nie tak, jak zwyczajni ludzie, którzy też tam byli. Ci żołnierze unosili się do Nieba, szli coraz wyżej i wyżej. Pan Jezus powiedział: Chwała temu narodowi i błogosławieni są ci, którzy umierają w Imieniu Boga Świętego w Trójcy Jedynego. Wieczna chwała tym wszystkim, którzy za wolność Pol¬ski śmierć swoją i życie złożyli. Uniósł Pan Jezus prawą ‘ dłoń ku górze i błogosławił, mówiąc bardzo uroczyście: Błogosławieni ci wszyscy z obozów i ghett, błogo¬sławieni są. Ujrzeli święte światło Boże, ucieszyli się i nasyceni są na wieki. Nie zostali pohańbieni, lecz osiągnęli zbawienie wieczne. Bo oni niewinnie przele¬wali krew swoją, bronili domostwa swego, wolności swojej, dzieci, starców, chorych, kalekich. Naród ten nie napada na ludy i inne narody, tak, jak to czynią przez wieki jastrzębie, lubujący się w śmierci, spod znaku czarnego orła. Ci zawsze niosą śmierć i pohańbienie siebie. Chwała wieczna narodowi spod znaku Orła Bia¬łego i żywym i wiecznie żyjącym. Godło tego narodu i państwa jest przed świętym Obliczem Bożym, ono blaskiem płonąć będzie wśród narodów, blaskiem chwały. Maryja, Matka Moja, Dziewica Niepokalana, Przeczysta Święta, w Sercu Swoim umieściła na wieki to Godło i nigdy nie da jemu zginąć, ani być pognębionym, ani pohańbionym. A Trójca Przenajświętsza w tym naro¬dzie i w tym godle ma swoje wielkie upodobanie. Widziałam, jak ciągle szli i szli do Nieba żołnierze, niektórzy byli bardzo utrudzeni. Na prawej ręce nieśli swoje czapki z orzełkami w koronie. Wyłaniali się wciąż, z ziemi, może z gęstej mgły, a pod nimi wypisane były daty 1939 — 1945 I wszyscy Święci przed tymi żołnierzami skłaniali głowy. Potem Pan Jezus powiedział wielkim głosem: Jesteście synami Moimi, co przyszli z wielkiego trudu i męczeństwa, godni jesteście otrzy¬mać Moje święte Miłosierdzie, Światło Wieczne Chwały Bożej. Amen”.”.
Jan Radziszewski2021.04.8 1:33
. Chwała Narodowi i żołnierzom Polskim z II wojny światowej - „Zapzłotej koronie. Było ich bardzo dużo, także z różnych narodowości, ze swoimi flagami, wszyscy w pasiakach. To wszystko tworzyło wielki Majestat. Siedem bardzo dużych Aniołów kadziło bardzo dużymi kadzielnicami, stojąc przed tronem Pana Jezusa. Po prawej stronie na złotobłękitnym tronie sie¬działa Maryja Panna w złotej, pięknej koronie na głowie. Postać Jej była taka, jak Matki Bożej Niepokalanej z Lourdes. Wszyscy Aniołowie śpiewali Hosanna, Ho¬sanna, Synowi Bożemu, Jemu cześć i chwała na wieki! A wszyscy mówili głośno: Amen, Amen, Amen. Potem ujrzałam wyłaniających się z ziemi, czy też z ciemnej mgły gęstej, w jakimś parku czy lesie, z otwartych grobów z białymi krzyżami — żołnierzy, całe wojsko, masę wojska. Wszyscy trzymali czapki na prawej ręce, byli tam wśród nich i wodzowie z ostatniej wojny i królowie z wcześniejszych wojen, bardzo, bardzo wie¬lu, których nie rozpoznałam. Zauważyłam marszałka Piłsudskiego, Rydza-Śmigłego, Sikorskiego. Wszyscy poruszali się wolno, lekko, jakby płynęli odrywając się od ziemi.
Jan Radziszewski2021.04.8 1:38
Chwała Narodowi i żołnierzom Polskim z II wojny światowej - „Zapisz: Oczami duszy w czasie modlitwy porannej, około godziny 11-tej, ujrzałam wielki, złoty tron, a na nim siedzącego Pana Jezusa w koronie złotej, błyszczącej, wysadzanej drogimi kamieniami. Wokoło, jedni klęczeli, inni stali Święci Aniołowie. Było ich bardzo, bardzo dużo, wszyscy byli w białych szatach, bardzo lśniących. Mieli skrzydła białe, puszyste, które wydawały powiew, najpiękniejszą muzykę. Przed Panem Jezusem była dłu¬ga flaga biało-czerwona, duża. Na niej był rozpięty Orzeł w złotej koronie na głowie. Blisko flagi stał Święty Maksymilian Kolbe z bardzo dużym Różańcem, zawie¬szonym na szyi. Ubrany był w pasiakowy strój. Obok niego, nieco niżej było bardzo dużo ludzi też w pasia¬kach z małymi, biało-czerwonymi flagami w rękach, na nich widniał Biały Orzeł w złotej koronie. Było ich bardzo dużo, także z różnych narodowości, ze swoimi flagami, wszyscy w pasiakach. To wszystko tworzyło wielki Majestat. Siedem bardzo dużych Aniołów kadziło bardzo dużymi kadzielnicami, stojąc przed tronem Pana Jezusa. Po prawej stronie na złotobłękitnym tronie sie¬działa Maryja Panna w złotej, pięknej koronie na głowie. Postać Jej była taka, jak Matki Bożej Niepokalanej z Lourdes. Wszyscy Aniołowie śpiewali Hosanna, Ho¬sanna, Synowi Bożemu, Jemu cześć i chwała na wieki! A wszyscy mówili głośno: Amen, Amen, Amen. Potem ujrzałam wyłaniających się z ziemi, czy też z ciemnej mgły gęstej, w jakimś parku czy lesie, z otwartych grobów z białymi krzyżami — żołnierzy, całe wojsko, masę wojska