Zbigniew Kuźmiuk o budżecie na 2019 rok  - zdjęcie
05.07.18, 14:26Zdj. zbigniewkuzmiuk.pl

Zbigniew Kuźmiuk o budżecie na 2019 rok

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat projektu budżetu na 2019 rok. W imieniu delegacji PiS głos w debacie zabrał Zbigniew Kuźmiuk.

Europoseł zwrócił uwagę na propozycję Komisji w zakresie 3,1-procentowego wzrostu środków na zobowiązania oraz 2,7-procentowego wzrostu na płatności, który może okazać się niewystarczający. Jak tłumaczy europoseł PiS, ten wzrost jest związany głównie z Funduszem Azylu, Migracji i Integracji, a także Funduszem Bezpieczeństwa Wewnętrznego. „Oznaczać to może powstanie znanego już Komisji z lat poprzednich problemu kumulowania się zaległości w płatnościach” - mówił Zbigniew Kuźmiuk.

Europoseł PiS pozytywnie ocenił proponowane zwiększenie środków dla programów Horyzont 2020, Erasmus+ a także instrumentu Łącząc Europę, krytykując jednocześnie niewystarczający wzrost środków na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw czy programów wspomagających zatrudnienie ludzi młodych.

„Niepokojąco niski jest proponowany wzrost środków na płatności w dziale 1b (spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna) tylko o 1,1%, co może stanowić zagrożenie dla realizacji projektów infrastrukturalnych. Wreszcie nie do przyjęcia jest propozycja zmniejszenia środków na rolnictwo aż o 550 mln euro, szczególnie w sytuacji trwających ciągle zawirowań na rynkach rolnych spowodowanych między innymi licznymi klęskami żywiołowymi i konsekwencjami rosyjskiego embarga” - mówił europoseł PiS.

Katarzyna Ochman-Kamińska (Biuro Prasowe grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów)