Stolica Apostolska drakońsko zaostrza antypandemiczne restrykcje. Niezaszczepieni pracownicy Watykanu stracą od początku lutego prawo do wykonywania pracy oraz otrzymywania za nią wynagrodzenia.

Watykan postawił ultimatum wszystkim niezaszczepionym osobom pracującym na jego terenie. Mają oni czas tylko do końca stycznia na przyjęcie pierwszej dawki antycovidowej szczepionki.

W przeciwnym razie od początku nowego miesiąca stracą oni prawo wykonywania pracy na terytorium Watykanu, ich nieobecność zostanie uznana za nieusprawiedliwioną oraz zostaną pozbawieni przysługującego im wynagrodzenia.

Do 160 euro podniesiono też kary za brak maseczki w miejscach publicznych na terenie Watykanu. Grzywna ulegnie podwojeniu w przypadku ponownego naruszenia przepisów przez daną osobę.

Z woli Franciszka przepisy rozporządzenia dotyczą całego personelu Stolicy Apostolskiej i wszystkich watykańskich urzędów.

 

ren/PAP