- Nie spocznę w wysiłkach na rzecz budowy unii równości, gdzie wszyscy mogą być tym, kim naprawdę są – bez obawy przed oskarżeniami lub dyskryminacją, bo bycie sobą to nie jest ideologia. To jest tożsamość i nikt nie może nikomu tego zabrać. Chcę postawić sprawę jasno: strefy wolne od LGBT to strefy wolne od wartości humanistycznych. Nie ma dla nich miejsca w naszej UE – oświadczyła Ursula von der Leyen w trakcie swojego wystąpienia w Parlamencie Europejskim

Zapowiedziała też przedstawienie w najbliższym czasie strategii wzmocnienia praw osób należących do mniejszości seksualnych.

Dyskusja na ten temat została wszczęta na skutek nieprawdziwych informacji przekazanych politykom UE, których przyczyną było umieszczanie fałszywych tablic przez jednego z prowokatorów LGBT oraz na wskutek przekłamań niektórych działaczy i polityków.

W Polsce w samorządach, które stały się przedmiotem dyskusji zostały wprowadzone samorządowe Karty Praw Rodzin, które mają na celu ochronę praw rodzin, rodziców oraz dobro dzieci.

 

mp/pap/portal tvp info