Uwaga!!! Zagrożenie cyberatakiem z Rosji - zdjęcie
24.05.19, 10:50

Uwaga!!! Zagrożenie cyberatakiem z Rosji

7

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające, na terytorium całego kraju, drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Ostrzeżenie obowiązuje od 23 maja od godz. 22:00, do 27 maja do godz. 16:00. Zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni związanymi z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego. Stopień BRAVO-CRP był już wprowadzany w trakcie konferencji bliskowschodniej i Światowych Dni Młodzieży.

 

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest 2., w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują m. in. takie zadania jak:

wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;

monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;

sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;

poinformowanie personelu instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności;

zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;

wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

* * *

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych, w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA, a w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, a dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia – można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

bsw/rcb.gov.pl

Komentarze (7):

Jan Radziszewski2019.05.24 23:26
+ Polak Ateista Dumny Gej + nowe żydy na forum. Z Polski von! + żydzie z PO z towarzyszami GW leć do Izraela budować Trzecią świątynię dla waszego nev Mesjasza ?? On objawił się już i czeka aby być w niej ukoronowany ! ha ha ha ! Tam wam dopiero naprawdę złote i bardzo radosne słoneczko zaświeci!!
Polak Ateista Dumny Gej2019.05.25 0:09
Wania geriatrio ty won do ruskich!
JanP2019.05.24 13:45
Olej ruskie cyberataki i nie głosuj na PiS.
Polak Ateista Dumny Gej2019.05.24 11:40
NIE BĄDŹ PiSda, GŁOSUJ NA WIOSNĘ
retro2019.05.24 11:14
ROSJA JEST WROGIEM CAŁEGO WOLNEGO ŚWIATA POZA KOREĄ PŁN. ZNOWU MARZĄ JEJ SIE GUŁAGI, NIEWOLNICZE ARMIE LUDZI BUDUJĄCYCH DOBROBYT ROSJAN. Francuzom trzeba organizować darmową pielgrzymke do Katynia aby poznali prawdziwa Rosję,
mati2019.05.24 11:11
Uwaga...uwaga...nadchodzi...cyklon antypolski i antykościelny, trąby powietrzne i grad wielkości strusiego jaja we wszystkich lewackich, nienawistnych Polakom- katolikom-mediach, utworzonych za kasę masonów wiadomego pochodzenia.
xyz2019.05.24 11:05
zagrozenie praniem mozgu z rosji => sputniknews <= !!!!!!!!!!!!!!!!!