Tylko u nas! Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Święta Bożego Narodzenia to papierek lakmusowy współczesnej laicyzacji  - zdjęcie
25.12.21, 20:04Fot. screenshot - YouTube (Telewizja Republika)

Tylko u nas! Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Święta Bożego Narodzenia to papierek lakmusowy współczesnej laicyzacji

123

„Boże Narodzenie jest papierkiem lakmusowym współczesnej laicyzacji. Na razie nie widać żadnych możliwości zmiany tego trendu kulturowego. Europa jest de facto kontynentem postchrześcijańskim. Obecnie w krajach europejskich chrześcijanie różnych wyznań odgrywają coraz mniejszą rolę polityczną czy kulturową. Na naszym kontynencie prawie cała władza polityczna, finansowa, ekonomiczna i medialna należy do środowisk ateistycznych i agnostycznych” - mówi portalowi Fronda.pl ks. prof. Andrzej Kobyliński, filozof, kierownik Katedry Etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Fronda.pl: Kolejne Boże Narodzenie. Wyjątkowy dzień, na który długo się przygotowywaliśmy. Większość z nas spędza go z bliskimi, z którymi wspólnie świętujemy. Ale co świętujemy tak naprawdę? Chrześcijanie świętują narodziny Boga jako człowieka. Inni świętują narodziny wyjątkowej osoby, której pojawienie się na świecie wyznaczyło początek nowej ery. Są też tacy, którzy w narodziny Jezusa nie wierzą, traktują Go jako postać zmyśloną. Te różne formy świętowania coś łączy?

Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Tak, kartka w kalendarzu. Nic więcej. Nie ma co ukrywać, że w tym samym czasie, pod koniec grudnia, wielu ludzi na świecie świętuje bardzo różne rzeczy. Trzeba to uszanować. Nie wolno się tym gorszyć. Świat jest bardzo różnorodny, wielokulturowy. Owszem, dla części ludzi Boże Narodzenie ma przede wszystkim charakter religijny. Dla wielu innych mieszkańców naszej planety te święta są zasadniczo formą „świąt zimowych” o charakterze kulinarnym i wypoczynkowym. Szczególnie na kontynencie europejskim oraz w innych krajach zachodnich konsumpcja i reklama wygrywają z religią i duchowością. W konsekwencji coraz trudniej przeżywać w tych państwach święta Bożego Narodzenia zgodnie z tradycją chrześcijańską. Niektórzy nawet proponują prowokacyjnie przeniesienie daty tych świąt na inną porę roku.

Dlaczego?

Żeby oddzielić celebrowanie tajemnicy narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem od zgiełku reklam i promocji konsumpcji, które bezapelacyjnie królują każdego roku w przestrzeni publicznej od początku listopada do końca grudnia. Być może duchowe i religijne przeżywanie tajemnicy niewidzialnego Boga, który przyjmuje ludzkie ciało byłoby głębsze i bardziej metafizyczne w innych miesiącach, wolnych od szaleństwa zakupów, prezentów i reklamy Coca-Coli, która zachęca, żeby „poczuć magię świąt”.

Istotnie, dziś w Europie coraz mniej świętuje się Boże Narodzenie, choć wszyscy świętują 25 grudnia. Obserwujemy coraz silniejsze próby wyrugowania z tych świąt wszystkiego, co w jakikolwiek sposób kojarzy się z Bogiem. Święta Bożego Narodzenia są swoistym papierkiem lakmusowym laicyzacji starego kontynentu. Europa ma jeszcze szanse stać się znowu chrześcijańska? Jezus i chrześcijaństwo mogą być jeszcze dla nowoczesnej Europy atrakcyjne?

Zgadzam się w pełni ze stwierdzeniem Pana Redaktora. Tak, Boże Narodzenie jest papierkiem lakmusowym współczesnej laicyzacji. Na razie nie widać żadnych możliwości zmiany tego trendu kulturowego. Europa jest de facto kontynentem postchrześcijańskim. Obecnie w krajach europejskich chrześcijanie różnych wyznań odgrywają coraz mniejszą rolę polityczną czy kulturową. Na naszym kontynencie prawie cała władza polityczna, finansowa, ekonomiczna i medialna należy do środowisk ateistycznych i agnostycznych. Oczywiście w Polsce nie chcemy przyjąć do wiadomości tej bolesnej prawdy. Koloryzujemy rzeczywistość. Pocieszamy się opowieścią o chrześcijańskich korzeniach Europy i perspektywą reewangelizacji całego kontynentu, którą rzekomo mają przeprowadzić katolicy z Polski. Niestety, ciągle bardzo silne jest u nas podejście mesjanistyczne. To droga donikąd. W tym miejscu chciałbym podać przykład sekularyzacji u naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech najbardziej opiniotwórczą gazetą jest „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. W wydaniu tego dziennika z 22 grudnia 2021 r. ukazały się dwa niezwykle ciekawe artykuły analizujące najnowsze wyniki badań socjologicznych, przeprowadzonych przez Instytut Badań Opinii Publicznej Allensbacha. Instytut jest prywatną instytucją sondażową z siedzibą w Allensbach w Badenii-Wirtembergii. Badanie dotyczące religijności w Niemczech zostało przeprowadzone w ostatnich tygodniach na zlecenie „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Jakie są najciekawsze wyniki tego badania?

Z przeprowadzonych badań wynika, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą w Niemczech najprawdopodobniej ostatnimi świętami, w trakcie których do chrześcijaństwa przyznaje się jeszcze większość społeczeństwa. Przewaga chrześcijan nad niechrześcijanami jest tak niewielka, że za rok w kraju naszych zachodnich sąsiadów chrześcijanie staną się mniejszością. Z badania Instytutu Allenbacha wynika, że obecnie do Kościoła Ewangelickiego (Evangelische Kirche) należy 28 proc. mieszkańców Niemiec, natomiast 25 proc. to członkowie Kościoła Katolickiego (Katholische Kirche). W 1995 r. protestanci stanowili 37 proc. niemieckiego społeczeństwa a katolicy 36 proc. Gwałtowny proces formalnego wypisywania się z dwóch głównych kościołów chrześcijańskich w Niemczech przyspieszył w ostatnich latach. Warto jednak w tym miejscu dodać, że 70 proc. mieszkańców tego kraju wciąż twierdzi, że chrześcijaństwo należy do tradycji i historii Niemiec. Tak sądzi 86 proc. katolików, 82 proc. protestantów i 55 proc. osób deklarujących brak formalnej przynależności religijnej. Instytut Allenbacha zapytał też respondentów o to, czy islam należy do tradycji i historii Niemiec.

Jaka była odpowiedź mieszkańców Niemiec na to pytanie?

Tylko 17 proc. udzieliło odpowiedzi twierdzącej.  W odpowiedziach nie było żadnych znaczących różnic między katolikami, protestantami i bezwyznaniowcami. Jeśli chodzi o akceptację podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej, przeważa sceptycyzm. Jedna trzecia Niemców wierzy w to, że Jezus z Nazaretu był Synem Bożym, natomiast tylko jedna czwarta wyznaje wiarę w zmartwychwstanie umarłych. Redakcja „Frankfurter Allgemeine Zeitung” zauważa, że zanegowanie treści doktrynalnych jest pierwszym etapem oddalenia się od religii. Następnie dochodzi do wystąpienia z Kościoła i rezygnacji z płacenia podatku kościelnego. Ostatnim etapem sekularyzacji jest odwrócenie się od chrześcijańskiej tradycji kulturowej.

Obojętność religijna nie jest dziś chyba jednak dla chrześcijan najboleśniejsza. Święta Bożego Narodzenia coraz częściej wykorzystywane są również do obrażania i atakowania chrześcijaństwa. W zeszłym roku w Polsce wpisały się w to choćby opłatki z symbolem proaborcyjnych protestów sprzedawane w Warszawie. W tym roku widzieliśmy już unijnego ambasadora osób LGBT występującego na okładce niemieckiego magazynu jako „transseksualna Matka Boża”. Podobnie Maryję przedstawiono w spektaklu „Kora. Boska” w jednym z krakowskich teatrów. Jak Ksiądz Profesor odbiera tego typu prowokacje w okolicach Bożego Narodzenia?

Oczywiście czuję się osobiście bardzo dotknięty różnymi formami kwestionowania tradycyjnego rozumienia religii, kultury, rodziny, moralności. Z pewnością bardzo trudny dla osób o poglądach konserwatywnych będzie początek 2022 r. Dokładnie 7 stycznia przyszłego roku wejdzie do kin w naszym kraju film „Benedetta”, nakręcony przez holenderskiego reżysera Paula Verhoevena. Film został zaprezentowany w lipcu 2021 r. na festiwalu filmowym w Cannes. W obsadzie filmu można zobaczyć gwiazdy europejskiego kina: Virginię Efirę, Charlotte Rampling, Daphné Patakię oraz Lamberta Wilsona. „Benedetta” łączy historyczną, pełną politycznych podtekstów opowieść z erotycznym thrillerem i kinem religijnego feminizmu. Film opowiada historię życia Benedetty Carlini, która była zakonnicą żyjącą we Włoszech w XVII stuleciu. Wiele treści tego filmu jest obraźliwych dla katolików, m.in. sceny seksu lesbijskiego w klasztorze, banalna prezentacja opętania i stygmatów, karykaturalne przedstawienie instytucji kościelnych itp. Osobiście już ten film oglądałem z racji zawodowych, przygotowując się do nagrania dla Telewizji Polskiej jednego z programów „Tanie dranie. Moroz i Kłopotowski komentują świat”.

Jak należy reagować na obrazę uczuć religijnych?

Obowiązujący w naszym kraju Kodeks Karny stanowi w art. 196: „Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Podobne rozstrzygnięcia prawne funkcjonują także w innych krajach. Niestety, w praktyce bardzo trudno rozstrzygnąć, gdzie kończy się wolność artystyczna a gdzie zaczyna się obraza uczuć religijnych. Oczywiście warto pamiętać o tym, że obraza uczuć religijnych nie jest jedyną formą naruszania prawa do wolności religijnej, które stanowi podstawę wszystkich praw człowieka. Najbardziej jaskrawym przejawem łamania wolności religijnej są krwawe prześladowania. Spotykają one ludzi różnych wyznań, religii i narodowości. Niestety, od wielu lat to właśnie chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią w wymiarze globalnym. Inne formy naruszania wolności religijnej są związane z nietolerancją władzy państwowej, która nie gwarantuje swoim obywatelom wolności myśli, sumienia i religii.

Można podać przykłady takich działań?

W niektórych państwach władze polityczne siłą narzucają ateizm. Tak dzieje m.in. w krajach komunistycznych. Typowym przykładem państwa, które dzisiaj próbuje narzucić obywatelom ateizm są komunistyczne Chiny. Władze państwowe mogą także narzucać religię, tworząc państwa konfesyjne. Współczesna teokracja jest poważnym zagrożeniem dla wolności religijnej. Wystarczy wspomnieć problemy wyznaniowe w państwach muzułmańskich, w których wspólnoty chrześcijańskie nie mogą istnieć jako wspólnoty religijne, ale jedynie jako wspólnoty plemienne. Władze państwowe mogą także promować laicką wizję życia publicznego, ograniczając prawa ludzi wierzących. Z taką sytuacją mamy coraz częściej do czynienia w wielu krajach zachodnich. Spektakularnym potwierdzeniem tego trendu była niedawna propozycja urzędników Unii Europejskiej, aby wyrażenie „Boże Narodzenie” zastąpić słowem „święta”.

W jakim kierunku idą obecne władze w Pekinie, gdy chodzi o prawo do wolności religijnej?

W dniach 3-4 grudnia 2021 r. Komunistyczna Partia Chin zorganizowała w Pekinie narodową konferencję dotyczącą spraw religijnych. Po ostatniej takiej konferencji, która miała miejsce w 2016 r. rozpoczęły się w Państwie Środka bardzo ostre represje wobec wszystkich wyznań religijnych, w tym oficjalnie uznanych przez państwo. Od 2015 r. władze chińskie realizują program „sinizacji” religii. Oznacza on wszczepianie chińskich wartości i tradycji we wszystkie praktyki religijne oraz kontrolę Komunistycznej Partii Chin nad wszystkimi religiami. W trakcie konferencji w grudniu 2021 r. przemawiał m.in. prezydent Xi Jinping. Zwrócił on uwagę na „problem” propagandy religijnej, prozelityzmu niekontrolowanego przez władze państwowe. Według chińskiego prezydenta w Internecie wciąż istnieją zbyt duże marginesy wolności. W związku z tym zamierza on wprowadzić znacznie skuteczniejszą akcję inwigilacyjną i karać wiernych, którzy wykorzystują portale społecznościowe do nawracania lub krytykowania polityki religijnej rządu. Jeśli chodzi o „pozytywną” rolę religii, prezydent Xi Jinping ma nadzieję, że pięć religii zatwierdzonych przez rząd (a więc także Katolickie Stowarzyszenie Patriotyczne) rozwinie „religijną teorię socjalizmu o cechach chińskich”.

W jaki sposób?

Przede wszystkim przyjmując oficjalną, marksistowską ideologię partii komunistycznej, a następnie promując we wszystkich swoich działaniach wartości patriotyczne. Jeśli chodzi o dozwolony zakres ich działania, Xi Jinping uważa, że powinien on ograniczać się do miejsc kultu, natomiast wyznawcom religii nie wolno ingerować w życie społeczne, zwłaszcza w edukację dzieci i młodzieży, która należy wyłącznie do partii komunistycznej.

To są ataki, które dotykają Kościół od zewnątrz. Nie brakuje jednak podziałów również wewnątrz Kościoła. Dotyczą one choćby pandemii koronawirusa. W Bazylice Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu zaprezentowano w tym roku wyjątkową szopkę. Obok figur Świętej Rodziny znalazło się też miejsce dla pielgrzymów wyposażonych w maseczki i paszporty covidowe. Patrząc na nią można by odnieść wrażenie, że dla pielgrzymów bez takiego certyfikatu nie ma miejsca przy Jezusie. Tak dzieje się już w niektórych diecezjach na świecie, gdzie sakramenty przyjąć mogą tylko zaszczepieni lub ozdrowieńcy. Pandemia wygrała z Nowonarodzonym? Tego typu segregację sanitarną w Kościele można jakoś obronić?

Osobiście nie używam wyrażenia „segregacja sanitarna”. Kojarzy się ono m.in. z segregacją rasową. Z jednej strony, także w czasie pandemii kościoły i związki wyznaniowe powinny chronić własną niezależność w stosunku do władz państwowych. Z drugiej strony, kościoły i związki wyznaniowe podlegają prawu stanowionemu, które obowiązuje w poszczególnych krajach. Gdy chodzi o przepisy sanitarne, powinny one być przestrzegane przez wszystkich obywateli. W tej materii mamy w Polsce ogromną różnorodność. W ubiegłym roku jeden z arcybiskupów twierdził, że nie można się zarazić koronawirusem używając wody święconej. Z kolei w tym roku jeden z biskupów zarządził w swojej diecezji, że rodziny przyjmujące księdza po kolędzie „posiadają prawo upewnić się, czy ich duszpasterz jest zaszczepiony. Dlatego ksiądz powinien posiadać ze sobą paszport covidowy. Wierni mogą odmówić wizyty kolędowej w przypadku niezaszczepienia księdza”. Od początku pandemii zadziwia mnie ogromna różnorodność w naszym Kościele. Znam księży, którzy poważnie podchodzą do przepisów sanitarnych. Znam także duchownych, którzy od początku pandemii nie zakładają maseczek, nie dokonują dezynfekcji dłoni, zniechęcają do szczepień przeciw Covid-19. W jednym Kościele są dwa wrogie światy. Zdumiewające, że to nikomu nie przeszkadza. Nienawiść, wrogość, skłócenie i zerwane relacje rodzinne czy koleżeńskie są jedną z negatywnych konsekwencji pandemii.

Pewnie w kontekście tegorocznych świąt Bożego Narodzenie wielokrotnie usłyszymy o migrantach, którzy próbują przekroczyć polsko-białoruską granicę. Jezus też był uchodźcą, tuż po Jego narodzinach święta Rodzina musiała uciekać do Egiptu. W tym roku opowiedziany przez św. Mateusza epizod z życia Nowonarodzonego będzie miał szczególny wydźwięk w polskich rodzinach, nawet jeśli będzie, czego można się spodziewać, często wykorzystywany instrumentalnie. Czego uczy nas ta perykopa w kontekście kryzysu na polsko-białoruskiej granicy?

Granicy państwowej trzeba bronić jak niepodległości a ludziom głodnym i bez dachu nad głową należy zapewnić podstawowe środki do życia. O tym, że także Jezus był uchodźcą, dość często przypomina papież Franciszek. Twierdzi on, że „Jezus był uchodźcą, ponieważ musiał uciekać, aby ratować własne życie”. Oczywiście warto pamiętać o tym, że bycie uchodźcą dzisiaj jest bardzo odmienne od tego, co było dwa tysiące lat temu. W tamtej epoce historycznej nie było granic państwowych, paszportów, państw narodowych, prawa międzynarodowego itd. Niestety, kryzys na naszej granicy z Białorusią jest częścią wielkiej operacji geopolitycznej i wojny informacyjnej prowadzonej przez władze Kremla. Uważam, że punktem zwrotnym w najnowszych dziejach świata jest wycofanie z Afganistanu wojsk Stanów Zjednoczonych i innych krajów NATO.

Dlaczego?

Moim zdaniem do ubiegłego roku mieliśmy do czynienia z jednobiegunowym modelem świata, w którym USA stanowiły jedyne supermocarstwo. Gdy 31 sierpnia 2020 r. w Kabulu ostatni żołnierz wojsk amerykańskich wsiadał do samolotu i opuszczał afgańską ziemię, symbolicznie ten model przestał obowiązywać. W konsekwencji od ubiegłego roku powoli zaczyna kształtować się na świecie nowy prządek polityczny, w którym kilka mocarstw będzie odgrywać decydującą rolę: Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja. Na naszych oczach rodzi się więc wielobiegunowy model świata. Częścią tego procesu jest imperialna polityka Rosji, która zaczyna stanowczo walczyć o swoje strefy wpływów. Władze Kremla chcą kontrolować m.in. Ukrainę, Litwę, Łotwę, Estonię. Dokładnie jeszcze nie wiadomo, jakie są dalekosiężne plany polityczne i gospodarcze Rosji w stosunku do Polski. Szkoda, że w naszej debacie na temat konfliktu na granicy polsko-białoruskiej jest bardzo wiele wypowiedzi banalnych, dziecinnych, głupich.

Przy wigilijnej wieczerzy zostawiamy puste miejsce, aby przygotować się na przyjścia nieznajomego. To symbol naszych otwartych serc, naszej gotowości do pomocy. Z pomocą częściej trzeba jednak wyjść na zewnątrz niż czekać w domu na kogoś, kto jej potrzebuje. Jesteśmy dziś na to jeszcze gotowi w naszej zabieganej i nastawionej na osobiste sukcesy rzeczywistości?

Zdecydowanie tak. W naszym kraju mieszka wielu ludzi wrażliwych moralnie i otwartych na bezinteresowną pomoc potrzebującym. Wiele dobra czyni Caritas, ale także trzeba docenić działalność charytatywną wielu innych organizacji. Polacy pomagają naszym Rodakom mieszkającym na terytorium byłego Związku Radzieckiego. Pomagamy także mieszkańcom krajów Bliskiego Wschodu. Myślę, że trzeba to wszystko docenić. Nie należymy jeszcze do grona najbogatszych społeczeństw zachodnich, ale potrafimy dzielić się tym, co posiadamy.

„Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem…”. W czasie tych świąt wiele mówimy o pokoju, śpiewamy o nim w kolędach, myślimy o nim i modlimy się o niego. Dookoła jednak jest bardzo niespokojnie. Pandemia, kryzys gospodarczy, podziały polityczne, coraz groźniejsza sytuacja geopolityczna, nasze osobiste dramaty. Jak znaleźć dziś w tym wszystkim pokój?

Jeśli to możliwe, warto chociaż przez chwilę poczuć w okresie świątecznym ciszę i pokój własnej duszy. Nie ma jednak co ukrywać, że to masowe i krzykliwe wzywanie do pokoju w okresie bożonarodzeniowym jest grubo przesadzone.

Dlaczego?

Wielu ludzi nie lubi Bożego Narodzenia, ponieważ nie odnajduje się w tym bajkowym klimacie dobroci i miłości, który jest w dużym stopniu fałszywy. Wiele osób jest przecież nieuleczalnie chorych i powoli umiera. Część ludzi w podeszłym wieku żyje samotnie. Coraz więcej par małżeńskich cierpi z powodu bezpłodności i niemożliwości posiadania potomstwa. Wiele małżeństw jest po rozwodzie. W dużej części rodzin chlebem powszednim jest skłócenie, nienawiść, zazdrość. Dlatego od wielu lat podczas świąt Bożego Narodzenia modlę się szczególnie za tych ludzi, którym jest w życiu ciężko. Owszem, cieszę się także z tymi, którzy są w życiu szczęśliwi, ale moje serce bije bardziej po stronie biednych, chorych i samotnych.

 

Rozmawiał Karol Kubicki

Komentarze (123):

Romano2021.12.30 22:19
Może gdyby w/w święta nie były po prostu rzymskimi saturnaliami, zaadaptowanymi przez kościół rzymski w celu ograniczenia buntów antychrześcijańskich. Instytucja kościelna cesarstwa rzymskiego sfałszowała datę narodzin Mesjasza i oszukuje lud
ww.662021.12.29 21:07
Coś w tym jest. W tym roku Bożego Narodzenia nie było. Jezus zamarzł na granicy.
matis892021.12.28 22:08
Kobyliński masoński lewusie nie kapłanie, fajnie ci z Pachamamą ???
Krakus2021.12.28 8:40
https://gdansk.tvp.pl/57415396/raport-instytutu-statystyki-kosciola-katolickiego
janton2021.12.27 16:13
dzięki wam kochany klerze.......sojusz kościoła z tronem tak się właśnie kończy.....i chwała Bogu
Tego we Frondzie nie ma.2021.12.27 12:11
Brejza wygrał z MON. Resort musiał ujawnić wydatki na podkomisję Macierewicza. Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło koszty związane z działaniem podkomisji smoleńskiej kierowanej przez Antoniego Macierewicza. Od jej utworzenia w lutym 2016 roku na jej funkcjonowanie wydano z budżetu państwa ponad 22,5 mln złotych. MON zostało zmuszone do przekazania tej informacji wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po skardze wniesionej przez senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzę.
Tego we Frondzie nie ma.2021.12.27 12:08
Brejza wygrał z MON. Resort musiał ujawnić wydatki na podkomisję Macierewicza. Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło koszty związane z działaniem podkomisji smoleńskiej kierowanej przez Antoniego Macierewicza. Od jej utworzenia w lutym 2016 roku na jej funkcjonowanie wydano z budżetu państwa ponad 22,5 mln złotych. MON zostało zmuszone do przekazania tej informacji wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po skardze wniesionej przez senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzę.
narni2021.12.27 9:22
Ten lewacki autorytet w sutannie przyczynia się do laickości Polski. Działa na zlecenie?
Anonim2021.12.27 9:15
Jakby kto miał problem ze zrozumieniem to laicyzacja inaczej nazywana jest zdziczeniem . Prowadzi do totalitaryzmu i obozów smierci. Ogólnie mordowania ludzi
Przekaz Dnia......2021.12.27 9:11
Kler żyje, jakby Boga nie było...
Z OSTATNIEJ CHWILI !!!2021.12.27 8:46
Obserwacje ze spotkań świątecznych : - 1) zaszczepieni bardziej boją się kowida niż niezaszczepieni ; - 2) zaszczepieni bardziej boją się zaszczepionych znajomych niż niezaszczepionych członków rodziny ; - 3) im więcej przyjętych dawek, tym większy lęk ; - 4) wielu nie wyjdzie z psychozy .
katolik2021.12.27 8:59
wyszczepieni gotów bedą zabijąc jeśli CENTRALA przez CZIPA da im zlecenie mordowania, bo będa sterować ich mózgiem. Wymazy fałszywymi testami sięgajace mózgu są pobraniem materiału do znalezienia klucza aby zadziałać na mózg
Zawi2021.12.27 11:55
Słyszałem, że Polska ma już własną wersję szczepionki. Czip który zawiera (jak powszechnie wiadomo, wszystkie te szczepionki mają czipa) będzie ładował do mózgu następujący przekaz: "Polska ponad wszystkimi, jestem szczęśliwy, że tu żyję". W sumie - fajnie. Ponoć seria eksperymentalna została już rozprowadzona przez skorumpowanych dentystów (o wiele łatwiej wszczepić czip w zęba niż przecisnąć przez igłę) i obserwuje się, jak działa. Istnieje podejrzenie, że zaczipowani PL aktywizują się na Frondzie ;)
Anonim2021.12.27 4:35
Laicyzacji, czyli satanizacji, to kiedy zabierzemy się do pracy?!
katolik2021.12.27 7:35
nigdy, bo Kościół tylko mówi, ale nic nie robi
Anonim2021.12.27 9:12
No ślepi i głusi nie widzą i nie słyszą co robi Kościół. To normalne.
katolik2021.12.27 10:10
Gądecki zrobił wszystko co w jego masońskiej mocy, zagnał do chlewa wiernych i Ksiezy
A-ha2021.12.26 23:36
https://rumble.com/vradyj-zbrodnie-watykanu.html
Z OSTATNIEJ CHWILI !!!2021.12.26 18:54
Podobno Kim Dzong Un (Kolejny "cieply czlowiek" na krótkiej liście przyjaciół PiS) zaprosił premiera i prezydenta do złożenia oficjalnej wizyty w 2022 roku w Korei Północnej. No, no, no… Brawo! Ciekawe czy "słońce naszego narodu" też jedzie...Ale ogólnie to słuszny kierunek obrała nasza władza...
Anonim2021.12.26 15:22
a jak sie papcio franek dogadał z chinami kosztem episkopatu chin i chrzescijan chinskich ,to krowi cycku nic nie mówisz? czemu? bo akurat to franek został tu największym zdradzieckim prosiaczkiem
Rafapon2021.12.26 14:31
Bajkowy klimat świąt. Z tym jak najbardziej się zgadzam. A jak już bajkowy, to może czas wrócić na własne podwórko i zacząć świętować Szczodre Gody zamiast jakieś obce święto w dodatku o żydowskim rodowodzie.
matis892021.12.26 14:25
Fronda nie macie do cytowania normalnych i katolickich kapłanów tylko znowu ten lewak i sługus masonerii Kobyliński ???
Anonim2021.12.26 14:02
100% trafione.
Żyd Anonim2021.12.26 11:54
Od urodzenia cierpię na ostry oraz przewlekły syndrom antypolonizmu i antyklerykalizmu. Osoba Matki Bożej wywołuje u mnie wściekłość, bo to Ona pokonała tego, którego jestem kundlem, jazgoczącym na tym forum od lat. Podobnie JP2, który tyle ludzi na całym świecie uchronił od piekła. Wielcy święci, szczególnie św. Siostra Faustyna i Padre Pio, to dla mnie tylko "pyerdolnięci psychole". Gdy słyszę słowa: "Boże Miłosierdzie", "Eucharystia", "katolicka Polska" to mam drgawki, wysypkę i permanentną $raczkę. W każdym księdzu widzę pazernego pedofila, który naiwnych straszy piekłem. Marzy mi się rozwalenie "tego kraju" i przerobienie go na nasz Polin, w którym byłoby normalnie, tzn. kościoły jako Muzea Ateizmu, księża w obozach, my bylibyśmy panami, a goje pracowaliby na nas. Oczekuję więc propozycji, bo mi się skończyły pomysły. Bluzgam w kółko to samo, rechoczę głupkowato "buhahahaha", słowem robię tu z siebie durnia, i to jeszcze na oczach gojów oraz katolików.
Katol Anonim2021.12.27 11:45
Właśnie wypisałem stek bzdur pokazując, jak tępy jestem, jak mi jadowita nienawiść zastępuje jakiekolwiek myślenie, jak usiłuję wmówić, że każdy kto ośmiela się myśleć i mieć swoje poglądy jest moim wrogiem. Taki minijędraszewski jestem. Bydlę ze mnie i ścierwo, taki typowy frondowy katol.
***** *** WESOŁYCH ŚWIĄT***** ***2021.12.26 11:45
***** *** ***** *** ***** *** ***** *** ***** *** ***** *** ***** *** ***** *** ***** *** ***** ***
katolik2021.12.26 11:53
NAWZAJEM, WESOŁYCH ŚWIĄT
"współczesnej laicyzacji"2021.12.26 11:31
"laicyzacja" to termin i problem wymyślony przez pedofilską sektę. Nic więc dziwnego, że również przodują w dostarczaniu remediów.
Anonim2021.12.26 15:05
urodziłeś się idiotą czy to skutek katechezy?
Styki2021.12.26 11:23
To wydarzyło się w święto Bożego Narodzenia, dokładnie trzydzieści lat temu: 25 grudnia 1991 roku. W związku z obecną sytuacją i powstaniem Wspólnoty Niepodległych Państw rezygnuję z funkcji prezydenta federalnego — oświadczył Gorbaczow. Dwadzieścia minut później z wieży na Kremlu zdjęto czerwoną flagę z gwiazdą, sierpem i młotem. Następnego dnia, 26 grudnia 1991 roku, odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Najwyższej ZSRS, która ogłosiła samorozwiązanie oraz likwidację Związku Sowieckiego o północy z 31 grudnia 1991 roku na 1 stycznia 1992 roku. Tak zakończyła się historia, która rozpoczęła się dokładnie 27 marca 1917 roku. A dokładniej o godzinie 15.20, kiedy z Zurichu w kierunku Rosji wyruszył pociąg wiozący w zaplombowanym wagonie niemieckiego agenta Władimira Iljicza Ujlanowa, znanego bardziej pod partyjnym pseudonimem Lenin. W święto Bożego Narodzenia przestało istnieć państwo, które postanowiło wytrzeć Boga z historii i zlikwidowało święto Bożego Narodzenia. To się nie może udać Kiedy wielkie mocarstwa rozstrzygały o losach powojennego porządku na świecie, oddając Związkowi Sowieckiemu w pacht Europę Środkową, Stalin z kpiną w głosie pytał Churchilla: „Ile dywizji ma papież?” Podobno kiedy umarł Stalin, Pius XII miał powiedzieć: „Teraz zobaczy, ile mamy tam dywizji”. To samo pytanie o potęgę militarną można byłoby skierować pod adresem noworodka powitego w stajni i kwilącego w żłobie. Jaką siłę reprezentuje? Na kogo może liczyć? W chwili próby uciekną prawie wszyscy. A dziś? Ilu ma dziś po swojej stronie prezydentów, premierów, magnatów finansowych, właścicieli banków i mediów, komisarzy unijnych i sekretarzy generalnych, producentów filmowych, reżyserów i celebrytów oraz tych, którzy mają władzę nad umysłami innych? Bo przeciwko sobie ma cały legion. Tych, którzy chcą wymazać Go z historii, zakazać wymawiania Jego imienia, zamienić dzień Jego urodzin w jakieś inne, bliżej nieokreślone święto. W ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat skruszonych zostało wiele niezwyciężonych wydawałoby się potęg, upadały imperia, załamywały się systemy, obalani byli przywódcy, kompromitowani ideologowie – a Kościół trwa nadal. Wciąż obchodzone są święta Bożego Narodzenia, choć wielu chciało je zlikwidować. Nie uda się to i dziś: ani wielkim tego świata, ani przelotnym gwiazdkom jednego sezonu. Powód jest prosty: to bezbronne niemowlę dysponuje taką mocą, że nie potrzebuje żadnych dywizji. G Gorny
Styki2021.12.26 11:41
Jak zwykle pan Grzegorz strzelil w sam srodeczek dychy.
Ale luja i do przodu2021.12.26 11:21
Tylko katolicy potrafią patrzeć na dzieci zamarzających z zimna, niech każdy w te święta to sobie przypomni obżerając się świątecznymi potrawami
Anonim2021.12.26 14:04
A pingwiny śpiewają i graja walce.
katolik2021.12.26 10:56
Masońska gra--- pseudopandemia, wyszczepianie chemią genetyczną, zadanie szatana, chorób i śmierci ,zniewolenie, drożyzna, zniesienie Bozergo Narodzenia, odebranie rolnikom gospodarstw przez zakaz hodowli, traktowanie ludzi w zakładach pracy jak wyszczepionych niewolników na rozkaz, walka z Kosciołem, bożym Narodzeniem, bieda, CZIPY, życie w ukryciu, podziemiu
katolik2021.12.26 10:43
Ksieża i biskupi moze teraz kiedy masoni chcą odebrać Boze Narodzenie może zawierzycie BOGU i uznacie, ze szatan kazał wam wierzyc w pseudopandemię, wyszczepić się i tym samym przyjąc znamie szatana, zadanie choroby i śmierci jako plan A, a teraz przechodzą masoni SSPIS PO PSL SLD do planu B--- zniesienia Bozego Narodzenia !
Ale luja i do przodu2021.12.26 10:42
Najbardziej mnie śmieszy gdy jakiś klecha klepiący cały dzień zdrowaśki i konia poucza rodziny jak żyć
Anonim2021.12.26 10:49
Uwielbiam ten moment zakłopotanie, kiedy wykształcony, inteligentny człowiek, jest przeze mnie proszony by głośno potwierdził, że wierzy w to iż dziewica urodziła dziecko....
***2021.12.26 11:28
Śmieszny jesteś ludziku!...i co z tego że wykształcony.
Anonim2021.12.26 14:05
szczególnie jednopłciowe?
katolik2021.12.26 10:30
Jak kaczor Morderca chce zmusic profesorów którzy wiedzą, że chemią genetyczna jest zaplanowanym mordem, do wstrzyknięcia sobie trucizny-- kaczorze morderco czy zadałeś sobie to pytanie i twoja banda morderców ?
antos2021.12.26 14:07
Na tym forum >katolik< oznacza dokładnie promoskiewskiego wyznawcę Konfederacji. Wszystko co on tu pisze w ostatecznym rozrachunku jest w interesie Moskwy, a tym samym Berlina. Hasła antypisowskie są hasłami Berlina i Moskwy. I Konfederacja im właśnie służy, nie Polsce.
katolik2021.12.26 14:10
SSPIS PO PSL SLD chemią genetyczną, drożyzną i ciag dalszy nastapi zgodnie z rozkazmi masonów--- WYMORDOWUJĄ NARÓD POLSKI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
katolik2021.12.26 10:22
Biskupi Ksieża nie chcieliście Boga prosic po dobroci to będzie z przymusu--- bedziecie lezeć krzyzem i na Różańcu prosić Boga o odpędzenie masonnów, któzy nastaj na Boże Narodzenie, bedziecie zabierać głos i walczyć modlitwą z masonami i mordercami i dobrze, bo cały czas myslicie że masonskie plany wobec ludzkosci to bójda. Po wyszczepioeniu czipach i mordowaniu Jezusa w żłobie przez MASONÓW---przejrzycie na oczy co masoni zgotowali ludzkośći !!!
Pytam2021.12.26 10:39
A gdzie tyś się wykształcił tłuku?
katolik2021.12.26 10:44
w Kościele, stąd jestem na bieżąco
katolik2021.12.26 10:02
POLACY WOLNI OD MASONÓW !!!!
katolik2021.12.26 10:01
POLSKA WOLNA OD MASONÓW !!!
katolik2021.12.26 9:56
Teraz przed wyszczepionymi już nowe wyzwanie-- CZIPY__ czy zgodziśz się Polaku aby SSPIS PO PSL SLD prezydent ABp Gądecki traktowali obywatela wiernego Księdza jak zakolczykowaną krowę albo byka ?
katolik2021.12.26 9:37
Mordercy SSPIS PO PSL SLD prezydent ABP Gądecki--- KACZOR MORDERCA--- jak chcecie wstzrykiwać chemię genetyczną tym Polakom którzy mają świadomosć ze chcecie podać truciznę do organizmu, dokonać potrójnego mordu--- podwójnego zabójstwa i samobójstwa !!
katolik2021.12.26 9:35
Widzialny znak szatana--- to KACZYŃSKI i jego GRUPA MORDERCÓW Z SEJMU SENATU PREZYDENT----Tylko taki szatan jak kaczor moze zapowiadac w ŚWIETA BOZEGO NARODZENIA ludziom ze ich wyszczepi !! To nie zart, ale znak, że szatan nie dał ludziom spokoju w święta i zapowiedział większą potrzebę wyszczepienia !!!MORDERCA rozpoczął WOJNĘ z tymi którzy mają świadomosć prawną i medyczną ze chemią genetyczną dokonywany jest zaplanowany mord i rozwój chorób !! CZIPY !!!!!!!
katolik2021.12.26 9:34
Widzialny znak szatana--- to KACZYŃSKI i jego GRUPA MORDERCÓW Z SEJMU SENATU PREZYDENT----Tylko taki szatan jak kaczor moze zapowiadac w ŚWIETA BOZEGO NARODZENIA ludziom ze ich wyszczepi !! To nie zart, ale znak, że szatan nie dał ludziom spokoju w święta i zapowiedział większą potrzebę wyszczepienia !!!MORDERCA rozpoczął WOJNĘ z tymi którzy mają świadomosć prawną i medyczną ze chemią genetyczną dokonywany jest zaplanowany mord i rozwój chorób !! CZIPY !!!!!!!
katolik2021.12.26 9:33
Algierski piłkarz Sofiane Loukar zmarł w drodze do szpitala po tym jak doznał ataku serca w trakcie meczu drugiej ligi algierskiej ASM Oran - Mouloudia Saida.
katolik2021.12.26 9:21
Widzialny znak szatana--- to KACZYŃSKI i jego GRUPA MORDERCÓW Z SEJMU SENATU PREZYDENT----Tylko taki szatan jak kaczor moze zapowiadac w ŚWIETA BOZEGO NARODZENIA ludziom ze ich wyszczepi !! To nie zart, ale znak, że szatan nie dał ludziom spokoju w święta i zapowiedział większą potrzebę wyszczepienia !!!MORDERCA rozpoczął WOJNĘ z tymi którzy mają świadomosć prawną i medyczną ze chemią genetyczną dokonywany jest zaplanowany mord i rozwój chorób !! CZIPY !!!!!!!
Aaron2021.12.26 9:12
Jeśli nie po dobroci, to choćby w łańcuchach zaciągniemy Polaków do raju. Musimy wreszcie rozpocząć prawdziwą krucjatę.
O tym nie dowiesz się z Frondy.....2021.12.26 8:54
Jacek Kurski poleciał niedawno na finał Eurowizji Junior, mimo iż powinien przebywać w izolacji domowej po zakażeniu koronawirusem. - Współprowadząca Eurowizji Junior Carla Lazzari została zakażona koronawirusem. Ciekawe czy Kurski miał coś z tym wspólnego? Czy można już oficjalnie nazwać Kurskiego siewcą śmierci?
Anonim2021.12.26 10:02
Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
katolik2021.12.26 10:13
Jest pseudopandemia. nie ma zagrozenia masowego chorobą zakażną, nieuleczalną--- felczerry nie kecza ludzi, tylko wysyłają na testy i po respiratorze, złych lekach do piachu ! To [powinno być traktowane jako przestępstwo i zagrożenie dla życia obywatela, a nie pseudopandemia masonska ! Gdzie jest przeziebie i grypa w tym wszystkim-- nie ma, tzn, wyszczepianie na grypę jest farsa i niestety tak jest, bo od zawsze masoni dążyli do szczepoienia na grypę, cąłkiem niepotrzebnie a nawet szkodliwie !!!
Żyd Anonim2021.12.26 8:50
Od urodzenia cierpię na ostry oraz przewlekły syndrom antypolonizmu i antyklerykalizmu. Osoba Matki Bożej wywołuje u mnie wściekłość, bo to Ona pokonała tego, którego jestem kundlem, jazgoczącym na tym forum od lat. Podobnie JP2, który tyle ludzi na całym świecie uchronił od piekła. Wielcy święci, szczególnie św. Siostra Faustyna i Padre Pio, to dla mnie tylko "pyerdolnięci psychole". Gdy słyszę słowa: "Boże Miłosierdzie", "Eucharystia", "katolicka Polska" to mam drgawki, wysypkę i permanentną $raczkę. W każdym księdzu widzę pazernego pedofila, który naiwnych straszy piekłem. Marzy mi się rozwalenie "tego kraju" i przerobienie go na nasz Polin, w którym byłoby normalnie, tzn. kościoły jako Muzea Ateizmu, księża w obozach, my bylibyśmy panami, a goje pracowaliby na nas. Oczekuję więc propozycji, bo mi się skończyły pomysły. Bluzgam w kółko to samo, rechoczę głupkowato "buhahahaha", słowem robię tu z siebie durnia, i to jeszcze na oczach gojów oraz katolików.
Katol Anonim2021.12.27 11:48
Właśnie wypisałem stek bzdur pokazując, jak tępy jestem, jak mi jadowita nienawiść zastępuje jakiekolwiek myślenie, jak usiłuję wmówić, że każdy kto ośmiela się myśleć i mieć swoje poglądy jest moim wrogiem. Taki minijędraszewski jestem. Bydlę ze mnie i ścierwo, taki typowy frondowy katol.
katolik2021.12.26 8:02
Ksieza tak jak uwierzyliście w pseudopandemię i poddaliście sie Abp Gądeckiemu, zawierzyliście masonom swoje życie biorac chemię genetyczną, tak teraz nie badzcie zdziwieni odbieraniem przez masonów Bozego Narodzenia, musicie dalej poddać się masonom i Abp Gądeckiemu
Zawi2021.12.25 23:48
No, w trend laicyzacji wpisuje się z pewnością akcja szykowania wolnego miejsca dla... funkcjonariusza w mundurze. Podobnie jak kiedyś zakładowe "choinki" z iluzjonistą i "gwiazdki" z wódeczką. Łamanie się opłatkiem obecne było w zakładach, klubach sportowych i związkach i choć jest to tradycja polska, to jednak świecka a nie religijna. Z tej perspektywy głupio tak trochę pisać o "nowych czasach", Europie itd. Bardzo ważne by budować świadomość i religijność, ale nigdy nie na kanwie modlitwy faryzeusza dziękującego, że nie jest jak celnicy. A skoro już tak się pięknie pouczamy - nie zapominajmy o jednym z bohaterów tego święta - Św Józefie. On mówił, Ona słuchała i maszerowała, gdzie kazał.
zosia2021.12.25 23:40
ja mogę tylko i wyłącznie wzruszyć ramionami----ale tego księdza pocieszę---kościół stworzony przez mężczyzn nic dla mnie znaczy,jest mi kompletnie obojętny,nie walczę z nim,nie obchodzą mnie jakieś tam dziwaczne święta,ot tradycja,w sumie nawet fajna--szczególnie wigilia--------ot kolacja rodzinna z prezentami
ect2021.12.25 22:50
Kolejny mędrkujący ksiądz. Gdyby w tych słowach jakaś mądrość chociaż była, o wierze już nie wspomnę.
Anonim2021.12.26 8:59
Powiedzcie mi jak to jest. Najpierw tworzysz jako Bóg przykazanie: "Nie pożądaj żony bliźniego swego", a potem sam mężatce robisz dziecko ?
a tymczasem2021.12.25 21:41
https://www.youtube.com/watch?v=GQ6RFKFv9_E
Moly2021.12.25 21:14
Konsupmcja vs religia. Wiele ludzi, szczegolnie mlodsze pokolenie, odcina sie od konsumpcji w bardzo metodzyczny sposob. Wielu mlodych ( nie tylko mlodych oczywiscie , ale mysle ze od nich ten trend przychodzi) sa bardzo na serion w zachowaniu planety i jej zasobow. Wielu mlodych ludzi maja silne antykapitalistycze polityczne poglady. I z drugiej , wiele religijnych ludzi wydaje kase na potege na prezenty. Niegdy nie dobrego nie pszychodzi z upraszczania zlozonych tematow i rysowanai linii podzialow ktore po prosty nie psuje do faktycznego stanu rzeczy. Ale przynajmnie autor upomina swoich wspolwyzanwcow zeby sie nie gorszyli odmiennoscia.
katolik2021.12.25 20:22
Masoni dobierają sie do Kościoła- Abp Gądecki miałeś odwagę wydać dekret o wyszczepieniu-- miej odwagę stanąć w obronie Chrystusa i Jego Kościoła--- sam znalazłeś się w pułapce na siebie zastawionej--- w koncu przyszedł moment kiedy będziesz musiał się wypowiedzieć na temat tego, ze masoni chcą zabronić Bożego Narodzenia. Dałeś masońskie ciało masonom
katolicka deratyzacjka Polski2021.12.25 20:40
Kosciol Katolicki ZAWSZE bronil Rozumu,Nauki, medycyny i szczepionek,w odrozniemiu do chasydzkich talmudystow,protestantow i Konfederacji Zydowskiej,zaprzedanej masonerii i Rosji.
katolik2021.12.25 20:17
Właśnie ludzkosć dochodzi do ściany--- zaprowadzona przez masonów na łancuchu--- czipy jako dowód wyszczepienia ! Super cieszcie sie wyszczepieni SZATANEM Polacy, bo wasz koniec jest blizszy niż myślicie !
katolik2021.12.25 20:15
Kościół w Polsce aBP Gądecki jest jak ciepła masonska klucha na parze, masoni nie boją się stanąć z kościołem do wojny, majac nadzieję, ze ja wygrają. Albo Kościół stanie do walki albo masoni zniszczą wiernych i ksieży. Grozi podziemie !
katolicka deratyzacja Polski2021.12.25 20:42
Chasydzka Konfederacja z Talmudem w dloni walczy ze Swietym Kosciolem,z Polska,i ze wszystkimi ZYWYMI Polakami.
katolik2021.12.25 20:12
Za póżno-- MASONI CHCĄ ZNIESĆ BOZE NARODZENIE -- kosciołowi, zwłaszcza temu w Polsce została walka z masonami i dobrze, KSIĘŻA wreszcie się OBUDZĄ i zobaczą, ze Abp Gądecki płaszczył się przed masonami, skazujac ich na wyszczepienie chemią genetyczną i podejma działania, bo trudno patrzeć na układanie sie z masonami przez Kosciół. moze zrozumieją, ze pseudoplandemia i wszystkie plany masonów są realne i tragicznie niebezpieczne dla ludzkosci
katolik2021.12.25 20:01
TO KONIEC CZŁOWIEKA---------Ludzie wyszczepieni sprzedani szatanowi--- już tylko czipy zamiast paszportów. Łatwa droga do zaprogramowanej, zdalnie sterowanej jakiejkolwiek choroby i śmierci !!!
katolcka deratyzacja Polski2021.12.25 20:15
Konfederacja Idiotow zaprzedana Putinowi na wieki
matis892021.12.25 19:35
Przypominam, szatanistyczny lewacki PIS prócz aborcyjnych, demonicznych szczepionek Antychrysta i masonerii oficjalnie wspiera i reklamuje cyfrowe państwo bezgotówkowe Antychrysta i Nowego Ładu NWO do Znamienia Bestii. Wspieranie lewackiego PISu to już wybieranie Antychrysta przeciwko Chrystusowi. Szatanistyczny PIS wprowadza usługi, zapomogi dostępne tylko drogą cyfrową dążąc do cyfrowego zniewolenia Polaków, bezgotówkowego państwa Antychrysta i jego Znamienia Bestii.
katolik2021.12.25 19:59
w Szwecji już zamiast paszportów szatana są czipy szatana pod skórą, ze jesteś wyszczepiony, tak własnie masoni dostali ludzi--- wyszczep się apotem dostaniesz czipa. Teraz juz przez czipa tylko wystarczy podać do organizmu sygnał o rozwoju jakoejkolwiek choroby i sterowanie zdalne organizmem człowieka gotowe. Ani Polacy ani Kościół w to nie wierzy, poddał sie masonom, DZIŚ 24/ 25 grudnia Ksieża się budzą z letargu szatańskiego bo masoni chcą wymazać pojecie Bożego Narodzenia-- tak daleko zaprowadził Polaków mądry szatanem Abp Gądecki idąc z masonami na współpracę !!!!!
katolicka deratyzacja Polski2021.12.25 20:17
Konfederacja Rosyjska ro SMIERC przez wymozdzenie.
admin2021.12.25 18:17
Życzę tym wszystkim co plugawią słowami Boga i Maryję Błogosławieństwa Bożego i opamiętania. Proszę was nie bluźnijcie nie jesteście w stanie obrazić katolika bardzo wam współczuję biedni ludzie.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.12.25 19:24
Zabawni są fanatycy frondy, na której wylewane jest tyle katoprawackiego jadu, oczekujący szacunku wobec swoich "wartości".
Anonim2021.12.25 18:14
Do nieba wołające zbrodnie apostatycznego Watykanu .......................................................... https://rumble.com/vradyj-zbrodnie-watykanu.html
admin2021.12.25 18:53
Martw się człowieku o swoje grzechy, zostaw innym ich to nie twoja sprawa.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.12.25 17:56
Podczas tegorocznych XMAS obejrzeliśmy z mężem świąteczną gejowską komedię romantyczną Wieczny Singiel na Netflixie, a dziś lub jutro planujemy jeszcze zaliczyć gejowskie odcinki specjalne Szkoły Dla Elity. Piękne święta.
Styki2021.12.25 17:29
Zbawienie jest dobrowolne. Nie jest obowiązkowe. Trzeba ludziom wskazywać drogę, pokazywać światło, ale mają wybór.
A-ha2021.12.25 17:48
http://zbawienie.com
Eustachy nr 12021.12.25 16:35
Pax , pax między chrześcijany !
Alojzy Cedzidło2021.12.25 17:56
Pax vobiscum — rzekł raz biskup.
Przekaz Dnia...2021.12.25 16:03
Hierarchowie i przedstawiciele Kościoła żyją tak, jakby Boga nie było. I jeszcze upominają innych! Spójrzcie na takiego ojca Tadeusza i jego imperium. "Daj kasę" się liczy. A gdzie w tym wszystkim Bóg?
Ozon2021.12.25 17:20
A to dlaczego Czarzasty i Biedroń z Trzaskowskim nie proszą ludzi o datki na pomoc biednym? Nie maja juz serca z lewej strony czy to są oszuści i karierowicze
Niuńku, co ty pleciesz?2021.12.25 17:49
Dużo pijesz w Święta?
katolicka deratyzacja Polski2021.12.25 20:18
PO to ateistyczni faszysci niemiecy
katolicka deratyzacja Polski2021.12.27 11:50
PiS to katolscy faszyści sowieccy.
Szalom2021.12.25 15:45
To pokaz prawdziwego katolika w święta. Przy szczególnych okazjach wypełza z nich ta dobroć.
katolicka deratyzacja Polski2021.12.25 20:20
PO to partia faszystowska
katolicka deratyzacja Polski2021.12.28 8:44
PiS to partia faszystowska.
Anonim2021.12.25 15:11
To nie jest artykuł na Frondę, kto tu zrozumie że należy kochać drugiego człowieka, że drugi człowiek może mieć inne poglądy. Tutaj autorytetem może być tylko fanatyk a nie profesor.
Stały czytelnik2021.12.25 14:45
A co do "uchodźców": wrogowi miłosierdzie okazuje się dopiero wtedy, gdy pokonany leży u twych stóp. Wcześniej z wrogiem się walczy, wroga się ściga, aż do ostatecznego zwycięstwa. I to jest doktryna katolicka, to jasno powinien mówić katolicki kapłan. Panie, daj nam kapłanów. Panie, daj nam świętych kapłanów. Panie, daj nam wielu świętych kapłanów. Panie, daj nam wiele świętych powołań zakonnych. Święty Piusie X, módl się za nami.
Zawi2021.12.25 23:54
Jeśli mówisz, co ma mówić Kościół Katolicki, tzn że raczej jesteś poza nim. Jezus mówił , że WROGA (tak - wroga, nie tylko bliźniego) masz kochać. Natomiast losy ojczyzny nie mają znaczenia - i z tego powodu Żydzi Mu nie uwierzyli, nie pogonił okupantów
Stały czytelnik2021.12.25 14:38
Typowy ksiądz posoborowy. Usypiacz serc i sumień. Nie wiem, czemu 'trzeba uszanować", że "pod koniec grudnia, wielu ludzi na świecie świętuje bardzo różne rzeczy". Nie wiem, czemu 'trzeba uszanować", że "świat jest bardzo różnorodny, wielokulturowy". Katolik raczej martwi się, że ci ludzie nie osiągną zbawienia, i stara się temu przeciwdziałać, docierać z prawdą do nich, ratować. W długim wywiadzie ksiądz profesor opisuje tylko te zgubne procesy, nie prezentując ich oceny z punktu widzenia doktryny katolickiej, ksiądz nie buduje swojego Kościoła, opisując tylko, jak sąsiedzi budują swój. Tymczasem trzeba tych ludzi przekonywać, żeby zmienili swój plac budowy. No ale na tym naszym placu coś musi się dziać, ktoś musi pracować, a nie tylko biadolić, Księże Profesorze. Ksiądz swoim gawędziarstwem znieczula nas na podstawowy fakt: Prawda i Zbawienie tylko w Jezusie Chrystusie!
Anonim2021.12.25 15:16
Ano dobry człowieku dlatego należy uszanować bo ja sobie nie życzę abyś ty mnie nawracał. Przychodząc do mnie do domu możesz mówić o wszystkim, ale nie możesz mnie nawracać i opowiadać bajek że jak będę wierzył w Jezuska to pójdę do nieba.
Bezwyzwaniowy2021.12.25 15:37
A jeśli kogoś nie interesuje Wasze zbawienie, to też musicie go nawracać?
Styki2021.12.25 17:00
No wlasnie, jak ciebie nie interesuje zbawienie ,to po co komentujesz na katolickim portalu?
Hey, I listen to your pray2021.12.25 17:45
A to są dwa różne porządki. Dlaczego chcesz ograniczyć moją wolność w sieci? Mogę i mam prawo komentować tam, gdzie mi się podoba (in sensu: gdzie zechcę).
leszczyna2021.12.25 18:17
Pytanie "po co komentujesz" to nie chęć zakazu komentowania, ale pytanie o jego cel. Nie rozróżniasz tego?
Bezwyzwaniowy2021.12.25 19:13
Bo też płacę, w podatkach, na Ten Kościół, więc interesuje mnie, na co.
Styki2021.12.25 14:33
To tylko dowodzi prawdziwosci slow Jezusa przed 2000 lat.
Żyd Anonim2021.12.25 14:33
Od urodzenia cierpię na syndrom antypolonizmu i antyklerykalizmu. Osoba Matki Bożej wywołuje u mnie wściekłość, bo to Ona pokonała tego, którego jestem kundlem, jazgoczącym na tym forum od lat. Podobnie JP2, który tyle ludzi na całym świecie uchronił od piekła. Wielci święci to dla mnie tylko "pyerdolnięci psychole". Gdy słyszę słowa "katolicka Polska" to mam drgawki, wysypkę i permanentną $raczkę. W każdym księdzu widzę pazernego pedofila. Marzy mi się rozwalenie "tego kraju" i przerobienie go na nasz Polin, w którym byłoby normalnie, tzn. my bylibyśmy panami, a goje pracowaliby na nas. Oczekuję więc propozycji, bo mi się skończyły pomysły. Bluzgam w kółko to samo i tylko robię tu z siebie durnia, i to jeszcze na oczach gojów oraz katolików.
Bezwyznaniowy2021.12.25 15:40
Nadaremno udajesz Żyda, kompromitujący swoich współwyznawców katoliku.
Katol Anonim2021.12.27 11:51
Właśnie wypisałem stek bzdur pokazując, jak tępy jestem, jak mi jadowita nienawiść zastępuje jakiekolwiek myślenie, jak usiłuję wmówić, że każdy kto ośmiela się myśleć i mieć swoje poglądy jest moim wrogiem. Taki minijędraszewski jestem. Bydlę ze mnie i ścierwo, taki typowy frondowy katol.
matis892021.12.25 14:26
Fronda nie macie do cytowania normalnych katolickich kapłanów tylko znowu ten lewak i sługus masonerii Kobyliński ???
katolik2021.12.25 13:55
Kościoła nie stać na to aby przeciwstawic się masonom, wiec za chwilę zejdzie do podziemia ! To cena za bycie przez Koscioł aBP Gądeckiego podnóżkiem masonów, mafii mordujacej Polaków chemia genetyczną zwykłych morderców SSPIS PO PSL SLD !!!
podziały geopolityczne2021.12.25 13:47
Nowe, stare podziały geopolityczne: https://www.youtube.com/watch?v=pnSaBK639-8
Tego we Frondzie nie ma.2021.12.25 13:43
Sfałszowane SMS-y Brejzy w TVP. 27 października ujawniliśmy w Onecie, że Brejza zebrał dowody na to, iż w 2019 r., gdy kierował sztabem wyborczym Koalicji Obywatelskiej – jak przekonuje – był szpiegowany przez służby specjalne. Według niego zdobyte w ten sposób m.in. SMS-y z telefonu zostały dodatkowo sfałszowane. W takiej formie opublikowała je TVP.
katolik2021.12.25 13:27
Kościół w Polsce i na świecie. ABP Gądecki dawno już wiedzieli, co sie święci, ze masonio chcą objąć HEGEMONIĘ nad ludzkoscią, nad Kosciołem-- ale nie stac ich na modlitwę, ani słowa sprzeciwu, a teraz zgrywają głupka wraz z rozwojem sytuacji. Gdyby zależało Kościołowi w Polsce w tym Abp Gądeckiemu na Kościele Chrystusa, to nie wchodziłby w układ z mason- nazistami-- milczałby, a nie wydawał dekret pozwalający na mordowanie wiernych i Księży chemią genetyczną. Zakłamanie jest perfidne. Ludzie , wierni i księża zostali oszukani przez Episkopat, Abp Gądeckiego i poddają się holocaustowi !!!
katolik2021.12.25 13:19
Episkopat i księża się obudzili za póżno--- Abp Gądecki zgadzając się na układ z mordercami Polaków, z nazistami, MASONAMI--- doprowadził do tego , że wierni i Księza uwierzyli w pseudoplandemię i koniecznosć wyszczepiania chemią genetyczną. Teraz masoni przeszli do dalszego planu--- wymazania Bożego Narodzenia. Zarówno wyszczepianie, DEPOPULACJA, drożyzna, niszczenie Bożego Narodzenia , zamordyzm, zniewolenia, odebranie rolnikom gospodarstw, zakazy hodowli to realizacja planów masonow !!! POLSKO OBUDŻ SIĘ, ABP GĄDECKI NIE POMOZE< trzyma z masonami ! W KOSCIOŁACH ZAMIAST WODY SWIĘCONEJ ----- DEZYNFEKCJA--- to profanacja Koscioła na wejściu !!! Kościół prosi masonów o laicyzację i zgadza się po cichu na to, ale bedzie krzyczał fałszywie, bo myśli, ze na tym polega oczyszczenie
Anonim2021.12.25 13:35
zmień leki
katolik2021.12.25 13:48
niestety nie masz argumentów, bo wszystko co piszę jest PRAWDĄ !
Ff2021.12.25 13:13
Po prostu religijna otoczka świąt okazała się bezwartościowa i nikogo nie obchodzi.
katolicka deratyzacja Polski2021.12.25 20:23
PO to niemiecka partia faszystowska jak NSDAP
katolicka deratyzacja Polski2021.12.27 11:51
NSDAP to druga nazwa PiS.
Anonim2021.12.25 13:00
W punkt
a tymczasem2021.12.25 12:52
Wielki Reset https://www.youtube.com/watch?v=JvMin5lrQrM
Podziękowania za cud2021.12.25 12:18
Dziękujemy ci Maryjo że w kilka godzin uzdrowiłaś prezesa Kurskiego z koronawirusa by dalej mógł służyć ojczyźnie głosząc dobrą nowinę, prawdę i reprezentować nasz kraj na eurowizji
katolik2021.12.25 13:21
zapłacił Kościołowi, moze nawet samemu Papieżowi za dyspensę od pseudokoronawirusa. NIE MA PANDEMII< TO NAJLEPSZY DOWÓD DLA NIEDOWIARKÓW I WIEZRĄCYCH W PANDEMIE !!!