Trzecia tajemnica fatimska, papieże i trzecia wojna światowa [Wideo] - zdjęcie
13.05.21, 18:07fot. pxhere.com/wikipedia.org, domena publiczna

Trzecia tajemnica fatimska, papieże i trzecia wojna światowa [Wideo]

51

Przez wiele lat trzecia tajemnica fatimska była owiana ogromną tajemnicą. Nadal jest tak, że wielu ludzi o niej mówi i nie zna szczegółów i nie wie, czego ona dotyczy. Wiadomo, że była ona kierowana do papieży i została ujawniona dopiero w 2000 roku przez papieża Jana Pawła II.

Jak wyjaśnia ks. prof. Grzegorz Bartosik, całe to objawienie zawiera trzy obrazy:

- W pierwszym obrazie mamy anioła, który stoi z ognistym mieczem w ręku, wskazuje na ziemię i woła: „POKUTA! POKUTA! POKUTA!” Wzywa on całą ludzkość do nawrócenia i czynienia pokuty. Jest to w pewnym sensie nawiązanie do Chrystusa oraz tego, jak rozpoczął on swoją publiczną działalność. Mówił: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”.

- Drugi obraz to wizja męczeństwa Kościoła. Ukzana jest góra, na której stoi krzyż. Do tego krzyża zmierza Ojciec Święty, a po drodze mija zburzone miasto, gdzie widzi pomordowanych wielu kardynałów, biskupów, księży, zakonnice i ludzi świeckich. W końcu w jego kierunku też padają strzały z broni palnej i Ojciec Święty umiera.

- W trzecim obrazie widzimy aniołów, którzy zbierają krew męczenników do kryształowej konewki i tą krwią pokrapiają dusze, które zbliżają się do Pana Boga.

Można to zinterpretować w ten sposób, że w drugim obrazie widzimy zapowiedź kary, a w trzecim obrazie dzięki krwi męczenników dusze wracają do Boga, co jest pozytywnym zakończeniem.

PONIŻEJ TREŚĆ OBJAWIENIA ŚW. ŁUCJI, KTÓRE STANOWI TRZECIĄ TAJEMNICĘ FATIMSKĄ:

„J.M.J. TRZECIA CZĘŚĆ TAJEMNICY OBJAWIONEJ 13 LIPCA 1917 R. W COVA DA IRIA – FATIMA.

– Piszę, posłuszna Ci Boże, który nakazałeś mi to za pośrednictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Leiry i Twojej Najświętszej Matki, która jest także moją matką.

Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy z lewej strony Matki Bożej, nieco wyżej, Anioła z ognistym mieczem w lewej ręce; miecz błyszczał i wypuszczał płomienie, które – zdawało się – mogły podpalić świat; ale gasły w zetknięciu z blaskiem, jaki wychodził z prawej ręki Madonny w jego kierunku; Anioł, wskazując na ziemię prawą ręką, powiedział mocnym głosem: ?Kara! Karał Kara!? [te trzy słowa są podkreślone w tekście rękopisu – przyp. aut.]. A my zobaczyliśmy w potężnym świetle, które jest Bogiem, podobnie jak widzi się w lustrze osoby, które przed nim przechodzą, biskupa ubranego na biało, mieliśmy przeczucie, że jest to Ojciec Święty.

Różni inni biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice wchodzili na stromą górę, na szczycie, której był wielki krzyż z pni drzew, jakby z dębu korkowego pokrytego korą; zmierzając tam, Ojciec Święty, przygnębiony cierpieniami i bólem, przeszedł chwiejnym krokiem wielkie miasto na wpół zburzone, na wpół walące się, modlił się za dusze martwych, których napotykał na swej drodze; dotarłszy na szczyt góry, padł na kolana u stóp wielkiego krzyża i został zabity przez grupę żołnierzy, którzy wystrzelili do niego wielokrotnie z broni palnej i strzałami, w ten sam sposób umarli jeden po drugim biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice, osoby świeckie, kobiety i mężczyźni z różnych klas i grup społecznych.

Pod dwoma ramionami krzyża byli dwaj Aniołowie, każdy z kryształowym naczyniem w ręku, do którego zbierali krew męczenników i polewali nią dusze, zbliżające się do Boga. Wtorek 3.1.1944″.

Dalsza treść Trzeciej Tajemnicy:

– Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawiczne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror.

Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzucą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświadczalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się później zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach, tak że Rosja będzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potężne desanty będą lądować w głębi kraju.
Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do wojny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycięstwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlantyckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympatia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji.

Wojska chińskie będą niszczyły i równały z ziemią wszystkie miasta i wsie zamieszkane przez ludność białą, a oszczędzały ludność republik azjatyckich, które częściowo powstaną przeciw Rosji i przyłączą się do nich. W języku chińskim będzie to się nazywało krucjatą przeciwko hegemonii rasy białej. Będą głosić jej koniec, a siebie mianują ręką sprawiedliwości. Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę. Polska, Czechy i Słowacja, wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obronę przeciwko Niemcom.

Również walczyć ze sobą będą sami Niemcy, a Rosja wywrze na tym kraju całą swoją wściekłość za cios zadany z tyłu, za porażki na Wschodzie, za widmo klęski. Dopiero, kiedy Rosjanie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim inne narody bezpośrednio zagrożone. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się z walki na Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast. Obojętność na krzywdy, bogacenie się kosztem innych, wywoła odwet. Przykładem będzie los Szwecji i Szwajcarii. Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie.

Zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stopniu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miłosierdzie Boże, pozostanie Polska. Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność.

Zjawiska atmosferyczne, które ukażą się na niebie już na początku wojny, będą ostatecznym ostrzeżeniem zapowiedzianym przez Maryję, Królową Świata, w wielu objawieniach. Będą potwierdzeniem, że nadchodzi zapowiedziany okres wojen i kataklizmów w przyrodzie. Będą też znakiem, że nie udało się pobudzić w ludziach żalu za grzechy i skruchy oraz chęci poprawy życia, aby móc powstrzymać zło wiszące nad światem, które dotąd trzymała Ręka Pana. Sprawiedliwość Boża nie może dłużej znosić tryumfowania nikczemności i pogardy Jego świętych praw. Wzajemna nienawiść wróci do ludzkości w całej swej grozie i ohydzie.

Kataklizmy ugaszą wojnę i uratują resztę ludzkości przed całkowitą zagładą, a więc będą ratunkiem danym przez Miłosierdzie Boże”.

Zaburzenia w przyrodzie

- Kataklizmy wywołają taką panikę i tyle nieszczęść, że dalsze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe. Nie wystąpią jednak od razu i z jednakowym natężeniem. Będą to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się aż do bardzo potężnych i gwałtownych wstrząsów. Wstrząsy te będą przybierać na sile i zaczną wybuchać wulkany. Odżyją nawet te, które uważane są od dawna za wygasłe. Wulkan Etna spowoduje katastrofę całej Sycylii. Okolice Wezuwiusza oraz przyległe wyspy zostaną ewakuowane. Wybuchy Etny i innych wulkanów spowodują zaburzenia atmosferyczne, deszcze popiołów, huragany, ulewy i powodzie. Zmieni się konfiguracja brzegów Półwyspu Apenińskiego. Na Morzu Śródziemnym ruchy dna wywołają potworne fale i zmieni się linia brzegowa. Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego spowodują wyłonienie się nowego lądu. Trzęsienia ziemi i lądów pod wodą spowodują największe zniszczenie brzegów Europy oraz obu Ameryk (mniej w Ameryce Południowej) i Afryki. Najbardziej jednak ucierpi Europa, USA oraz wiele wysp na Morzu Karaibskim. Te ostatnie zdarzenia wystąpią w ciągu kilku godzin. Potem ziemia uspokoi się. Uszkodzone zostaną prawie wszystkie miasta przybrzeżne i duży pas lądu. Zniszczeniu ulegnie Holandia oraz w mniejszym stopniu Belgia. Niemcy zostaną zalane morzem, które wtargnie w dolinę Renu.

- W Ameryce trzęsienia ziemi będą trwać jeszcze bardzo długo, po tym jak w Europie nastąpi już spokój. Od strony Pacyfiku zniszczeniu ulegnie Kalifornia aż do gór, a fale oceanu zaleją wiele miast, m.in. Los Angeles. Zniszczenie miast będzie uzależnione od tego, czy ludzie się poprawią. Ale są takie miasta, które ściągnęły na siebie tyle win, które muszą pomścić własne postępowanie i zostaną zniszczone. Do nich należy Nowy Jork, Waszyngton, a także miasta najbardziej tolerujące bezprawie.

- Państwa Europy będą bardzo zniszczone. Niemcy, Dania, Holandia zostaną zalane wodą jak wszystkie ziemie przybrzeżne. Mniej ucierpi Norwegia. W Szwajcarii nastąpią ruchy górotwórcze, a w konsekwencji wylewy rzek i zerwanie tam. Nastąpią powodzie i obsuwanie się ziemi. Dotyczy to również Tyrolu oraz północnych Włoch i Alp francuskich.

- Mrozy i śnieżyce będą uniemożliwiały pomoc. Mapy będą opracowywane od nowa. Na Bałkanach będą lokalne trzęsienia ziemi oraz zaburzenia atmosferyczne, huragany i śnieżyce, ale Bałkany nie zostaną całkowicie zniszczone. Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kataklizmów. To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi.

- Paryż w czasie rozszalałych żywiołów obróci się w ruinę, ale nie wszyscy jego mieszkańcy zginą. Spłonie głównie centrum. Paryż odbuduje się.

- W pokorze przyjąć należy klęski, które nadchodzą na ziemię. Zbiorowe zbrodnie, nienawiść i pycha, egoizm i wyzysk oraz pastwienie się nad słabszymi narodami, pogarda dla nich, zamiast pomocy i opieki, brak miłosierdzia, litości i współczucia – to wizja nadchodzącego świata. Na próżno będą wzywać miłosierdzia ci, którzy nie mieli go dla bliźnich. Będzie ono ostoją słabych, a na wielkie, pyszne narody nadchodzi czas sprawiedliwości.

- Najbardziej zniszczone będą Niemcy, ponieważ trudno jest ocalić jednostki, kiedy giną miliony. Ostrzega się wszystkich Polaków będących na ziemiach niemieckich – jeżeli ocaleją z wojny, zginą w falach morza, które zaleją prawie cały kraj. Nad Niemcami będzie użyta broń jądrowa. Ogień, powietrze, woda zbuntują się, gdyż skalane zostaną nieprawością. Germanie wykorzystywali wszystkie siły przyrody, aby niosły śmierć, a więc teraz one obrócą się przeciwko nim i przyniosą śmierć zwielokrotnioną.

- Dolina Renu stanie się doliną śmierci. Wielkie miasta zmienią się w popiół i dym, który zmyją fale morza. Nowe lądy podniosą się z dna oceanu, a wywołane tym fale rozejdą się z niespodziewaną siłą.

- Również i przez Londyn przejdą fale, ale miasto to nie zostanie starte z powierzchni ziemi. Od Pacyfiku do Atlantyku, od śniegów Alaski aż do pustyni Południa, zaczną zapadać się lądy i obsuwać góry. Nastąpi głód, mordercze walki i śmierć. Gdy świat zacznie leczyć swe rany, w Ameryce długo jeszcze trwać będzie chaos. Amerykanie zrozumieją nareszcie, że dolar nie jest celem życia. Zapragną chleba i braterstwa. Wzywać będą Miłosierdzia Bożego, którego sami nie mieli dla innych”.

Dane o Polsce po wybuchu trzeciej wojny światowej

W Polsce częściowemu zniszczeniu ulegną miasta przybrzeżne, ale żadne polskie miasto nie zostanie zniszczone przez broń jądrową. Będą natomiast zagrożone bombardowaniem, podobnie jak całe niemal Zagłębie. Ludność stamtąd będzie ewakuowana. Nie powinna wracać aż po kataklizmie.
Poznań nie będzie zniszczony. W czasie wojny bomby i pociski zagrożą Szczecinowi, portom i Śląskowi. Miast na Ziemiach Zachodnich Niemcy nie będą niszczyć, licząc na ich zagarnięcie. Atakowane będą tylko porty, obiekty strategiczne i przemysłowe. Dużych zniszczeń nie będzie, bo polska obrona do tego nie dopuści.

Po kilku dniach walk działania wojenne przeniosą się w głąb Niemiec, daleko od granic Polski. Niemcy będą niszczyć się wzajemnie z niesamowitą pasją i wściekłością, bo prawo nienawiści zawsze powraca ku temu, kto je stosował.
Nadchodzące wypadki zmienią oblicze ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania. Jedne pod presją wojny, inne na skutek klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa.

Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze.

Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizować prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedliwości, zbrodni i bezprawia.

Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie. Będzie jedną Ojczyzną dla wszystkich tych, którzy ją kochają, znają jej tradycję, historię i kulturę. Jako prawdziwa matka zwracam się do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec i przygotować na nadchodzące wypadki.

Polacy, jeżeli możecie, wracajcie do ojczyzny. Uchroni was opieka Matki Boskiej, Królowej Polski. Ale tam, gdzie zamieszkujecie, też nie załamujcie się. Nieście pomoc, nadzieję, otuchę i ratunek. Bądźcie braćmi tych wszystkich, wśród których przebywacie. Mówcie o niezmierzonym Miłosierdziu Bożym, które jeszcze raz ocali Ziemię, a ocalałej da błogosławieństwo i pomoc. Wskaże drogę odrodzenia, którą pójdzie naród polski.

On po raz pierwszy odczyta i zrealizuje prawdziwe cele ludzkości. Jeżeli chcecie pomóc, wracajcie. Czeka na was praca radosna, twórcza i szczęśliwa. Ale kto liczy na karierę i na wzbogacenie się na innych, niech nie wraca. Kraj Królowej Polski ma być czysty.

Polska nie będzie krajem słabym, bezsilnym i biednym, ale w pierwszych dniach jej odrodzenia potrzebna będzie ludności pomoc.

Pomoc powinna być szybka i ofiarna. Później już nie będzie potrzebna. Kto wróci natychmiast, kiedy bramy Polski otworzą się, uzyska pełne prawa i weźmie udział w budowaniu najpiękniejszego ustroju ludzkiego pod berłem Bożym”.

mp/polskie radio/radiomaryja.pl/fronda.pl

Komentarze (51):

Skrzypek na dachu2021.05.15 8:03
Ludzie nie dajcie sie nabrac na klamstwa o falszywej medialnej Plandemii bo kazdy ma naturalna odpornosc na katary i grype . Jednak to sie sprawdza ze Wielka Brytania nie liczy sobie przyjacieli na swiecie tylko interesy , dlatego potrafi sprzedawac bron dla kazdej strony konfliktu . Teraz Anglicy oglosili nadzwyczajne dyzury dla policji i tez strazakom i kolejarzom bo od czasu zakonczenia wojny w Iraku nagromadzili ogromne zapasy roznych srodkow wybuchowych , naboje rakiety bomby fosforowe kasetonowe perkusijne , niektore juz ponad dziesiec lat stare ktore napelnia magazyny wojskowe na polnocy Anglii , to teraz przez nastempne dwa tygodnie nadzwyczajne ruchy pociagow towarowych i ciezarowek TIRow aby przetransportowac to do portow i na statki na bliski wschod , chyba do Izraela i krajow Arabskich aby w Czerwcu mieli wzajemnie czym strzelac jeden do drugiego .
fcuk piss2021.05.15 4:14
wenecje i plac sw marka kojarze bo tam bylem ale ta babe w brylach jak denka od butelek nie bardzo kto to ?
aaa2021.05.14 19:21
od czego ma się takie fajne odloty ? i ile kosztuje gram ?
fcuk piss2021.05.14 17:33
tajemnice fatimskie ujawniane post facto czyli cos wydarzylo a oni mowia ze to sie wydarzy
chłopka2021.05.14 16:31
Poloki zamias myśleć to uczepili sie starych przepowiedni . Sami pomyście czy to co jest napisane w tym artykule mogły powiedzieć niepiśmiynne , niy uczone pastuszki ? Przeca nawet wygodać sie nie umiały a co dopiyro znać geografia . Niy wiedziały jak wyglondo najbliższe miasteczko a co dopiyro Europa . Nawet jak coś tam widziały . Zakłodom , że widziały to od tego czasu wszystko sie pozmiyniało . Spójrzcie prawdzie w oczy . Dany kraj to nie terytorium a naród . A naród polski nie jest polski . Jest żydowski lub mieszanką żydowsko polską . Polaków jest mało . A więc przepowiednia nieaktualna . Poza tym pisałam nieraz , że ok . 2000 rok był ostatnim czasem na zmiany . Nastąpiło ostatnie rozwidlenie i ludzkość mogła jeszcze dokonać wyboru , czyli radykalnie zmienić swoje życie . " Polacy " też . Nikt nie zmienił gdyż to praktycznie byłoby niemożliwe . A więc przestalibyście się kierować złudnymi nadziejami i zaczęli w końcu chociaż odrobinę myśleć . No i trzeba pozbyć się strachu . Będzie co ma być . I tyle . Przeca rzakomo wierzicie w Boga to czamu mu niy ufocie . Jo ufom i g...o mie to obchodzi co bydzie .
chłopka2021.05.14 15:40
Nojlepi zrobicie jak se to kożdy zinterpretuje ( niy moji słowo ) po swojimu . Wierzom Poloki że bydom ocalyni to niech wierzom . Nadzieja zawsze umiyro ostatnio . A że kożdy kij mo dwa końce to nadzieja tyż jest matkom gupoty . Nojlepi by Poloki zrobili jak by se te dwa końce połonczyli w trzeci .
BRAWO!2021.05.14 14:57
Dziś zdecydował o tym Sąd Okręgowy w Katowicach. Ojciec Paweł M. był duszpasterzem akademickim we Wrocławiu w latach 1996-2000. Miał stosować wobec wiernych przemoc fizyczną, psychiczną, duchową i seksualną. Ponadto po latach wewnątrzzakonnych sankcji, w 2011 i 2018 roku, miał dopuścić się gwałtu na zakonnicy – ujawniła to Paulina Guzik w reportażu „Dominikańska recydywa”. Ostatni zarzut jest nieprzedawniony, a sprawa trafiła do prokuratury 2 marca br.
BRAWO!2021.05.14 14:58
Dominikanin Paweł M. idzie do aresztu
MaxFiend2021.05.14 13:24
Tak jak nieistniejące "cuda" to specjalność komuno-prawaków :-D
Piotrek z Załęża2021.05.14 12:42
No...tak patrzę i patrzę...nie dała Bozia urody..więc trza było iść w zakon..
polonia semper fidelis2021.05.14 12:37
Katolicy lubią magię - tę do rosołu i tę niebiblijną - związaną z różnego rodzaju wizjami i przepowiedniami
Foster2021.05.14 12:02
Fajny materiał na film grozy.
Pietro2021.05.14 9:44
Biada duszom, które wymykają się nawet i z rąk Tej Najmiłościwszej Pośredniczki! Nie ma wątpliwości, ze przeklęte one zostaną i zginą na wieki. św. Bonawentura
Rafaelo2021.05.14 9:43
Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. św. Jan (Ap 12, 1)
Pietro2021.05.14 9:43
Tak już jest, że dzieło Boże musi być zwalczane przez zawiść. Pozwól jednak falom bić się z falami, psom z psami. W końcu fala rozbije się o falę, pies pogryzie się z psem, ale my zostańmy zjednoczeni z Bogiem, naszym Mistrzem i Panem. – św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego
julek2021.05.14 8:26
hahahahaha nie dowiarry co wy za bajki wypisujecie jakies legendy czy wrozby hahahahah polska bedzie potega chyba w taniej sile roboczej dla zachodu
Anonim2021.05.14 7:27
Istnieje też przepowiednia, że jeżeli znajdzie się wystarczająca do kontrataku liczba sprawiedliwych, to karę poniosą tylko ci, którzy wiedzą co czynią. Pociesza fakt, ze przy ruchach tektonicznych ziemi, w pierwszej kolejności zrujnowane zostaną schrony łotrów.
andrzej2021.05.14 5:04
objawienia z 1917 roku , a chinczycy będą okrutniejszi od japonczyków z wojny 1939-1945.ktoś może mi wyjaśnić , jak objawienie przeskoczyło początek 2 wojny i okrucieństwa Niemców
Darek2021.05.14 10:12
Chińczycy nie doświadczyli okrucieństw od Niemców tylko od Japończyków. I na nich będą się wzorować, a nawet ich w swym okrucieństwie prześcigną...
Adam2021.05.13 23:12
W Biblii czytamy: "Ja oświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśliby ktoś odjął coś ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie mu udział w drzewie życia i w Mieście Świętym - które są opisane w tej księdze." Czyli Boże Objawienie zakończyło się na Apokalipsie i to co ponadto nie pochodzi od Boga. Ap 22,18-19
Jest też w Biblii2021.05.14 9:54
" W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy - sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego..."
Przypominam, że w oryginale jest Czechosłowacja2021.05.13 22:47
NRD i ZSRR. Tyle warta wasza "przepowiednia" bęcwały :) https://www.fronda.pl/a/iii-wojna-swiatowa-bog-oszczedzi-tylko-jeden-kraj,152837.html
Japa2021.05.13 22:35
Daleki jestem od podważania powagi tych objawień i innych nieziemskich przepowiedni . Odwrotnie . Wierzę ,że mogą prawdę przepowiadać . Tylko po co ? Co to da takiemu zwykłemu mieszkańcowi ziemi jak ja ? Takiemu jak ja . który oprócz narobienia w gacie ze strachu , nic nie może . A ci ,którzy rządzą tym padołem ,mają głęboko takie prognozy w jednym symbolicznym miejscu . Nie to ,żeby nie wierzyli .Nie . Oni już mają schrony na Ziemi , Księżycu , może już na Marsie. A mają je , te schrony wcale nie tylko z powodu wiary w objawienia .
ceramik2021.05.13 22:35
Niech tak się stanie. Dość żydowskiej hucpy.
Marian P.2021.05.13 21:27
"Dużych zniszczeń nie będzie, bo polska obrona do tego nie dopuści." Kto to pisał ?. Ktoś po dobrych dragach. Polska armię to można by zmieścić dzisiaj na stadionie Narodowym a obronić to ona nie jest w stanie jednego powiatu. Ten cały bełkot Błaszczaka i Dudy o sile polskiej armii to można sobie między bajki włożyć. Jeżeli natomiast chodzi o karę Bożą to Polacy niczym nie różnią się w swym grzesznym życiu od innych narodów tak że przestańmy wierzyć w takie bajki.
Styki2021.05.13 22:01
Skad wiesz ,ze to bedzie teraz kiedy jeszcze nie ma silnej armii a np. za 5, 10 czy 20 lat? Po drugie jednak Polacy roznia sie od innych chocby tym , ze praktykuja sakrament spowiedzi, o ktorym zapomniano juz na swiecie.Radze sie wiecej nie osmieszac jak sie nie ma pojecia o czym sie pisze.
Antychryst2021.05.14 12:52
co z tego że praktykują sakrament spowiedzi? Czyli jak polskie kobiety tzn nierządnice odchodzą do następnych facetów a później się spowiadają -to nie ma winy? polska nie zasługuje na karę?
Trzaska2021.05.14 8:26
Wygląda na to ,ze możemy polegać tylko n a Tobie.
Krzysztof2021.05.13 21:01
Czas jest krótki i wszystko się stanie
katolik2021.05.13 20:56
Episkopat Polski juz położył wszystko pod kopyta szatana. poddał się i wiernych, ksieży, nIe błaga Boga przez Maryje
Trzecia tajemnica fatimska,2021.05.13 20:55
papieże i trzecia wojna światowa. ..... Przez wiele lat trzecia tajemnica fatimska była owiana ogromną tajemnicą. Nadal jest tak, że wielu ludzi o niej mówi i nie zna szczegółów i nie wie, czego ona dotyczy. Wiadomo, że była ona kierowana do papieży i została ujawniona dopiero w 2000 roku przez papieża Jana Pawła II. Jak wyjaśnia ks. prof. Grzegorz Bartosik, całe to objawienie zawiera trzy obrazy: - W pierwszym obrazie mamy anioła, który stoi z ognistym mieczem w ręku, wskazuje na ziemię i woła: „POKUTA! POKUTA! POKUTA!” Wzywa on całą ludzkość do nawrócenia i czynienia pokuty. Jest to w pewnym sensie nawiązanie do Chrystusa oraz tego, jak rozpoczął on swoją publiczną działalność. Mówił: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. - Drugi obraz to wizja męczeństwa Kościoła. Ukzana jest góra, na której stoi krzyż. Do tego krzyża zmierza Ojciec Święty, a po drodze mija zburzone miasto, gdzie widzi pomordowanych wielu kardynałów, biskupów, księży, zakonnice i ludzi świeckich. W końcu w jego kierunku też padają strzały z broni palnej i Ojciec Święty umiera. - W trzecim obrazie widzimy aniołów, którzy zbierają krew męczenników do kryształowej konewki i tą krwią pokrapiają dusze, które zbliżają się do Pana Boga.
PONIŻEJ TREŚĆ OBJAWIENIA ŚW. ŁUCJI,2021.05.13 20:56
KTÓRE STANOWI TRZECIĄ TAJEMNICĘ FATIMSKĄ: „J.M.J. TRZECIA CZĘŚĆ TAJEMNICY OBJAWIONEJ 13 LIPCA 1917 R. W COVA DA IRIA – FATIMA.......... – Piszę, posłuszna Ci Boże, który nakazałeś mi to za pośrednictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Leiry i Twojej Najświętszej Matki, która jest także moją matką. Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy z lewej strony Matki Bożej, nieco wyżej, Anioła z ognistym mieczem w lewej ręce; miecz błyszczał i wypuszczał płomienie, które – zdawało się – mogły podpalić świat; ale gasły w zetknięciu z blaskiem, jaki wychodził z prawej ręki Madonny w jego kierunku; Anioł, wskazując na ziemię prawą ręką, powiedział mocnym głosem: ?Kara! Karał Kara!? [te trzy słowa są podkreślone w tekście rękopisu – przyp. aut.]. A my zobaczyliśmy w potężnym świetle, które jest Bogiem, podobnie jak widzi się w lustrze osoby, które przed nim przechodzą, biskupa ubranego na biało, mieliśmy przeczucie, że jest to Ojciec Święty. Różni inni biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice wchodzili na stromą górę, na szczycie, której był wielki krzyż z pni drzew, jakby z dębu korkowego pokrytego korą; zmierzając tam, Ojciec Święty, przygnębiony cierpieniami i bólem, przeszedł chwiejnym krokiem wielkie miasto na wpół zburzone, na wpół walące się, modlił się za dusze martwych, których napotykał na swej drodze; dotarłszy na szczyt góry, padł na kolana u stóp wielkiego krzyża i został zabity przez grupę żołnierzy, którzy wystrzelili do niego wielokrotnie z broni palnej i strzałami, w ten sam sposób umarli jeden po drugim biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice, osoby świeckie, kobiety i mężczyźni z różnych klas i grup społecznych. Pod dwoma ramionami krzyża byli dwaj Aniołowie, każdy z kryształowym naczyniem w ręku, do którego zbierali krew męczenników i polewali nią dusze, zbliżające się do Boga. Wtorek 3.1.1944″.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.05.13 20:51
nie nazywajcie tajemnicą coś czego treść jest znana!
Antychryst zaprasza;2021.05.13 20:07
Nasz "Radziecko-Polski Narodowy Kościół Katolicki" połączył swoje siły z tzw. "księżmi patriotami" w jedną kretyńską sektę starych zgredów, imbecyli i popłuczyn UB. Nasz "Radziecko-Polski Narodowy Kościół Katolicki" to stowarzyszenie pijaków w USA w liczbie kilkudziesięciu na żołdzie Kremla podobnie jak "księża patrioci" z kościoła pod wezwaniem NKWD-UB-SB.
Antychryst2021.05.13 20:01
"Sprawiedliwość Boża nie może dłużej znosić tryumfowania nikczemności i pogardy Jego świętych praw." - Nie wiem o jakim bogu mamona mówi bo jeśli o Jezu - To jego miłosierdzie już zaprzecza, szydzi i gardzi świętemu prawu jakim jest ustanowiony przez krzyż sakrament małżeństwa, co ma wpływ na poszerzanie wolnej woli kobiet, a z mężczyzn robią pokornych durniów pracujących na taki stan - Bo dzieci.
A kim oni są te matis89, Radziszewski, itd.?2021.05.13 19:46
Gloryfikowali zbrodniarza i terrorystę Eric Rudolph, potem Shelley Shannon. NIE WYSZŁO! Teraz chcą zdyskwalifikować szczepionki ratujące życie. - - - NIE WYSZŁO! - - - - Pierrdolą o JAKIŚ WYIMAGINOWANYCH statystykach! - - - NIE WYSZŁO! - - - - Teraz te K U R W Y ŁUKASZENKI z "gorzowa, lubinia", pierrdolą o WOLNOŚCI SŁOWA, PIS-ie, PO, tylko ANI słowa o ŻYDACH z KONFEDERACJI na usługach PUTINA! - - - JAKIE TO WSZYSTKO PRYMITYWNE! - - - Nie dość, że piszą kremlowską "polszczyzną", powtarzają brednie PIESKOWA - PUTINA szczekaczka!
Jehowy litwak"matis89" udaje katolika2021.05.13 19:44
𝐉𝐄𝐇𝐎𝐖𝐘 jest to najgorszy typ sekciarza. Są odpowiedzialni za tysiące ludzkich istnień odmawiając swym bliskim a szczególnie dzieciom opieki lekarskiej. 𝐖 𝐓𝐘𝐌 𝐒𝐙𝐂𝐙𝐄𝐏𝐈𝐎𝐍𝐄𝐊! ........ 𝐉𝐄𝐇𝐎𝐖𝐘 to jest ZBRODNIARZ. Ale nie tylko bo ZŁODZIEJ! Oszukują głównie starsze samotne kobiety tak, aby cały majątek tej ich sekcie zostawiła. 𝐉𝐄𝐇𝐎𝐖𝐘 to wróg ludzi i normalnego społeczeństwa. Udają, że są katolikami cytują jakieś brednie - PAMIĘTAJ 𝐉𝐄𝐇𝐎𝐖𝐘 to SEKCIARZ i jak KAŻDY SEKCIARZ jest NIEBEZPIECZNY.
matis892021.05.13 19:41
Ten tekst wygląda jakby był solidnie wybrakowany i ocenzurowany przez watykańską masonerię. Podane zostały tylko fragmenty neutralne nie uderzające w szatanistyczną działalność masonerii dla Antychrysta.
matis892021.05.13 19:36
,,zaskoczeniem i szokiem błyskawiczne natarcie Chin na Rosję''. Będzie to zaskoczeniem pownieważ wcześniej Chiny z Rosją jako sojusznicy podbiją UE. Spełnia się proroctwo o inwazji Chin i Rosji na UE. Stanie się to wtedy gdy UE się podniesie, aby podporządkować sobie swoje od dawna cierpiące, niewinne narody. Właśnie dyktaturę UE zapowiada już oficjalnie Niedzielski i lewacki PIS. Niemcy i Francja robią wszystko by Chiny i Rosja podbiły UE i tak się stanie bo Bóg to przepowiedział w 2012 roku.----------------------- Orędzia Ostrzeżenie 19 lutego 2012 : ,,Dwóch sojuszników, Rosja i Chiny, połączy siły. Stanie się tak, kiedy bestia z dziesięcioma rogami się podniesie, aby podporządkować sobie swoje od dawna cierpiące, niewinne narody. Moja córko, bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska — zwana w Apokalipsie św. Jana Babilonem. Babilon upadnie i zostanie zdominowany przez wielkiego czerwonego smoka, Chiny, i jego sojusznika niedźwiedzia, Rosję. Kiedy to nastąpi, zapanuje komunizm, i biada temu, kto zostanie przyuważony na tym, że praktykuje swoją religię w ich obecności. Wszystkie religie zostaną zakazane, ale chrześcijanie będą cierpieć największe prześladowania. Rzymscy katolicy nie będą w ogóle tolerowani i będą musieli odprawiać Msze w tajemnicy... Wasz Ukochany Zbawiciel Odkupiciel ludzkości Jezus Chrystus''
Anonim2021.05.13 20:03
A o Wielkiej nierządnicy ani słowa? Dziwne.
matis892021.05.13 20:17
co masz na myśli ?
rebeliant2021.05.13 19:01
i jeszcze papierzaki - "i przeto Duch Yego zwiastował, że w owych dniach grzybów w lesie nie będzie prócz ohydnych (i Boga obrażających) papierzaków".
Piotrek2021.05.13 19:12
"- Stasiu patrz jaki ładny grzybek. - Marysiu uważaj, obok jakaś babka ulepiła papierzaka. - Faktycznie, jeszcze świeży. "
Dwa palanty rebeliant @ Piotrek2021.05.14 10:17
won z katolickiego portalu, lewackie odpady
MVD2021.05.13 18:48
To że chiny mogą zaatakować Rosję to fakt, zresztą już atakują cały zachód- za pomocą właśnie Rosji, która gra rolę pionka w tej grze! W tej chwil armia niemiecka jak robi kupkę- to się ręką trawy trzyma! co jak co - ale może być tak że jeszcze trzeba będzie Ruskim pomóc - tak że co do tego "tajemnica" jest dobrze spasowana :)
Us Boy2021.05.13 19:17
żółtki Rosji to mogą naskoczyć puki co technologicznie syf a liczebność ... parę pocisków i po wszystkim
Piotrek2021.05.13 18:40
Fantazje i odloty siostry Łucji. Tymczasem Polska tak jak reszta zachodu w szponach laicyzacji i depopulacji. Bez wielkich wojen, pół miliona ruszyło na tamten świat. Baju, baju o trzeciej wojnie światowej, a o koronie Łucja zapomniała.
Ks. K. Piotrowski2021.05.13 19:33
Piotruś, ależ ty jesteś mądry, nie wiedziałem
Piotrek2021.05.13 19:35
Ale naprawdę jak czegoś nie wiesz, to nie musisz o tym od razu informować całej reszty świata. Mało kogo to obchodzi. Mnie w szczególności.
MaxFiend2021.05.13 18:37
Chyba tylko inwazji obcych nie przepowiedziano. Fantazje ludzi, których wyobraźnia zatrzymała się na okropnościach WW I.
matis892021.05.13 19:44
Kosmici to specjalność lewkoateistów i lewactwa :).