Jak informuje na swoim profilu na Facebooku Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor, sąd zdecydował o ponownych rozpatrzeniu sprawy mężczyzny, który „pod wpływem alkoholu połamał krzyż na Placu Grunwaldzkim” w Szczecinie. W rozprawie pierwszej instancji sprawca został uniewinniony.

Na Facebooku ośrodka czytamy:

- 18 stycznia 2016 roku Tomasz L. będący pod wpływem alkoholu połamał krzyż na Placu Grunwaldzkim. Sprawca jako zdeklarowany ateista uznał, że krzyż nie powinien znajdować się w przestrzeni publicznej. Należy przypomnieć, że krzyż stoi na placu Grunwaldzkim od 2007 roku, przy tablicy pamiątkowej ku czci poległych opozycjonistów po 1945 r. Został tam ustawiony przez Stowarzyszenie "Kontra 2000", członkowie stowarzyszenia dbają o niego. Prokuratura zarzuciła oskarżonemu obrazę uczuć religijnych z art. 196 Kodeksu Karnego.

A także:

- Oskarżony stwierdził krzyż jako nieuprawnioną konstrukcję budowlaną, którą chciał usunąć z miejsca publicznego. Sąd Rejonowy Szczecin Centrum przychylił się do wniosku oskarżonego uznając go za niewinnego, od stawianych zarzutów. Sędzia Joanna Wolniakowska dała wiarę oskarżonemu, że krzyż połamał przypadkiem, bo się potknął. Przyznała, że mężczyzna miał prawo usunąć krzyż, bo stał nielegalnie.

Oraz:

- Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Stowarzyszenia Fidei Defensor zaoferował pomoc prawną stowarzyszeniu „Kontra 2000” czego wynikiem była apelacja skierowana do Sądu Okręgowego w Szczecinie, która odbyła się 25 września 2020 roku. Sąd Okręgowy uchylił poprzedni wyrok uznając w świetle materiałów dowodowych, iż wnioskowanie sądu pierwszej instancji było sprzeczne z logiką oraz błędny w ocenie. Jednocześnie uznał, że doszło do naruszenia art.. 196 k.k. w świetle posiadanego materiału. Skierował jednocześnie do ponownego rozpatrzenia przez sąd rejonowy.

mp/facebook/Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor