Portal wPolityce.pl zwraca uwagę na ważne stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z 19 listopada, które ma położyć kres buntowi tzw. „kasty sędziowskiej”. To odpowiedź na praktykę „uchylania się od wykonywania obowiązków orzeczniczych przez sędziów”.

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że odmowa orzekania, np. „z uwagi na obecność w składzie sędziego, który zdaniem odmawiającego nie powinien orzekać” lub jako forma „protestu”, jest sprzeczna ze ślubowaniem sędziowskim i stanowi naruszenie zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych.

- „Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że za pobieranie wysokiego uposażenia oraz korzystanie z innych przywilejów przynależnych urzędowi sędziego, społeczeństwo oczekuje należytego wykonywania obowiązków orzeczniczych”

- podkreślono w stanowisku KRS.

Krajowa Rada Sądownictwa wezwała sędziów odmawiających wykonywania obowiązków do zaprzestania tych praktyk bądź zrzeczenia się urzędu. Przypomina, że Konstytucja RP gwarantuje prawo do rozpatrzenia sprawy przez sądy bez zbędnej zwłoki.

- „Krajowa Rada Sądownictwa stwierdza, iż nieuprawniona odmowa orzekania przez sędziego stanowi przesłankę niezwłocznej zmiany składu orzeczniczego, tak by umożliwić rozpoznanie sprawy bez opóźnień”

- wskazano.

kak/wPolityce.pl