Jak wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS 54 proc. Polaków negatywnie odnosi się do procederu aborcji. Przeciwnego zdania jest 32 proc.

Polacy w większości są też przeciwni eutanazji (41 proc. negatywnie ustosunkowanych wobec 34 proc. akceptujących ów proceder) oraz homoseksualizmowi (40 proc. negatywnie ocenia to zjawisko, wobec 38 proc. akceptujących).

Większość badanych akceptuje za to rozwody – 51 proc., stosowanie środków antykoncepcyjnych i seks przedmałżeński – 62 proc. oraz życie w konkubinacie – 63 proc. Ponadto 89 proc. ankietowanych uważa za złe bicie dzieci, a 86 proc. potępia zdradzanie współmałżonka.

Jak podkreślają autorzy sondażu religijność jest cechą, która w najistotniejszym stopniu wpływa na podejście Polaków do omawianych zjawisk oraz zachowań o charakterze moralnym. Nie oznacza to jednak, że osoby regularnie praktykujące religijnie w pełni akceptują nauczanie Kościoła katolickiego – zwłaszcza w wymiarze seksualności i obyczajowości. Aż 41 proc. spośród tej grupy bowiem akceptuje stosowanie środków antykoncepcyjnych, a 40 proc. wspólne życie bez ślubu czy też współżycie przedmałżeńskie. 33 proc. akceptuje rozwody a 24 proc. homoseksualizm.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach od 18 do 28 października 2021 roku na liczącej 1157 osób reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski.

 

ren/PAP, opoka.org