„Więcej nas łączy niż dzieli. Właśnie dlatego pokazaliśmy tylko siedem jedynek, czyli połowę; druga połowa czeka” – stwierdził Cymański, zachęcając narodowców i Polskę Razem do wspólnego startu w wyborach do PE.

SP w sobotę przedstawiła swoich kandydatów do PE. „Jedynki” na listach wyborczych zajmą Jacek Kurski, Zbigniew Ziobro, Patryk Jaki, Beata Kempa, Tadeusz Cymański, Ludwik Dorn oraz Andrzej Dera. Pozostałe "jedynki" na listach SP zostawia ewentualnym koalicjantom.

Hasłem wyborczym ziobrystów będzie „Po pierwsze Polska". Wśród najważniejszych postulatów SP można wymienić obronę „tradycyjnych wartości chrześcijańskich” oraz sprzeciw wobec „ideologii gender i promocji za unijne pieniądze małżeństw homoseksualnych”.

Beb/Telewizja Republika