Rząd pomoże niepełnosprawnym. Projekt ustawy już w Sejmie! - zdjęcie
02.05.18, 12:16zdj. Adrian Grycuk, CC BY SA 3.0, via Wikimedia Commons

Rząd pomoże niepełnosprawnym. Projekt ustawy już w Sejmie!

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt ustawy zawierającej szczególne rozwiązania wspierające osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Zapowiedziała go wcześniej rzecznik rządu, Joanna Kopcińska. Projekt ma być procedowany już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli w przyszłym tygodniu. 

Jak podkreślono w uzasadnieniu, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności miałyby zostać objęte określonymi formami wsparcia, takimi jak zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych, prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania, bezlimitowe finansowanie przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Projektowane regulacje skutkować będą wydatkowaniem środków z planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. W uzasadnieniu napisano, że projekt ustawy nie wywołuje skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

yenn/300Polityka, Fronda.pl