Prof. Andrzej Zybertowicz dla Fronda.pl o atakach na Antoniego Macierewicza  - zdjęcie
30.01.14, 12:49Prof. Andrzej Zybertowicz (fot. Prezydent.pl/archiwum)

Prof. Andrzej Zybertowicz dla Fronda.pl o atakach na Antoniego Macierewicza

10

Prof. Andrzej Zybertowicz: Trudno byłoby znaleźć w III RP temat, który byłby z taką konsekwencją w krótkim przedziale czasu ciągnięty, a w istocie pompowany, jak problem odpowiedzialności Antoniego Macierewicza za rozwiązanie Wojskowych Służb Informacyjnych.

Jeżeli przyjrzymy się sposobom przekazywania opinii publicznej informacji w tej sprawie i zrobimy sobie listę osób i mediów najbardziej zaangażowanych w tę kampanię propagandową, to znajdziemy niemal wzorcową ilustrację ogólnego przesłania książki „Resortowe dzieci”.

Jeśli ktoś chce zrozumieć mechanizm, z jednej strony koordynacji, z drugiej – konformizmu i uległości, który kryje się za tą kampanią propagandową, to powinien uważnie przeczytać książkę Doroty Kani, Jerzego Targialskiego i Macieja Marosza. Wtedy zrozumie także wściekły atak na tę książkę, bo ona odsłoniła mechanizm, którego działanie widzimy przy sprawie ataków na Antoniego Macierewicza.

Not. MBW

Czytaj także:

Macierewicz odpiera zarzuty i broni likwidacji WSI. Skandal podczas konferencji prasowej!

Komentarze (10):

anonim2014.01.30 12:58
Mądry wywód jak mądry profesor. A gdzie to ogłosił w katolickich prawdziwych mediach ? Myśli pewnie rozwinie u Rydzyka bo tam jest sama prawda.
anonim2014.01.30 13:01
Brawo!! To widać jak czerwone sępy atakuja tego człowieka!!Nie mają ludzkich odruchów.. I ta armia szerszeni rządzi i opluwa wszystko co nie służy dla nich.Dobrze że pan Macierewicz ma siłę się bronić.Podziwiam.Brawo!!
anonim2014.01.30 13:29
Jak ktoś najpierw stara się skupiać na sobie całą uwagę i z poważnych rzeczy robi polityczny cyrk, aby ugrać jak najwięcej dla siebie i swojej partii, oraz gra najwspanialszego męża stanu, to nic dziwnego, że gdy pojawia się okazja to każdy swoją cegiełkę dorzuca do krytyki takiej osoby. Ten pan i jego teatr już dawno powinni się skończyć lądując poza życiem politycznym. Ale show must go on bo w Polsce żeby utrzymać się w polityce trzeba być medialnym polulantem i umieć grać na emocjach, a nie rzeczowym politykiem, którego mało kto dostrzega.
anonim2014.01.30 13:33
Do Smiglidigli Lepszy byłby według pana wywiad Ruski? Dobrze ze tej hańby nie utrzymujemy!! Gdyby żył śp.L Kaczyński mielibyśmy juz pewnie nowe struktury WSI ale nie komunistyczne....
anonim2014.01.30 13:57
czerwona hołota się uaktywniła?
anonim2014.01.30 15:25
"Prof. Andrzej Zybertowicz: Trudno byłoby znaleźć w III RP temat, który byłby z taką konsekwencją w krótkim przedziale czasu ciągnięty, a w istocie pompowany..." Jest taki temat - rzekomy zamach w Smoleńsku...
anonim2014.01.30 15:54
Widać kto się szamocze i cały czas poluje na pana Antoniego, ale by z panem Antonim stanąć w szranki trzeba być blisko jego poziomu, a to u resortowych dzieci trudna sprawa, ciągają po sądach i nic nie mogą wskórać, panie Antoni brawo, zgadzam się z opinią prof. Zybertowicza.
anonim2014.01.30 15:57
ale się troli namnożyło, o rany, jak jest ruszony dobry i drażniący temat to zaraz jest odzew troli, ajajaj ...
anonim2014.01.30 16:40
do:Smiglidigli Tylko Macierewicz miał odwagę żeby to wtedy uczynić wszyscy się bali! To nie było takie proste ! Wszyscy byli przeciwni rozwiązaniu tych służb, bo to były sowieckie.Brali za to dużą kasę i jeszcze pociągali za sznureczki.Wszyscy komuniści są przeciwko.To widać po atakach.Patrioci się nie przyczyniają do tego ataku. Więc warto wiedzieć z kim przystajesz?W Polsce nie ma innego wyjścia, tylko albo trzymasz z postkomuną albo z PIS-em.Można jeszcze trzymać Narodowcami. Inna opcja nie istnieje... Po prostu nie wychowaliśmy innych przywódców.I mamy co mamy...
anonim2014.01.30 17:05
Sie­miąt­kow­ski pisał: "Nasza we­ry­fi­ka­cja osoby Ma­kow­skie­go, jego in­for­ma­cji i moż­li­wo­ści ope­ra­cyj­nych nie wy­pa­dła dla niego do­brze. Dla­te­go on po­szedł ze swo­imi po­my­sła­mi do WSI. My za­kła­da­li­śmy, że Ma­kow­ski może być kon­fa­bu­lan­tem, a jego źró­dła mogą być in­spi­ro­wa­ne". Opinia Kon­stan­te­go Mio­do­wi­cza, by­łe­go po­li­ty­ka PO. "Służ­by te są spe­ne­tro­wa­ne przez róż­nej maści obce wy­wia­dy. Pro­fe­sjo­na­lizm znacz­nej czę­ści kadry jest wąt­pli­wy. Wy­so­cy ofi­ce­ro­wie mają na­wy­ki i men­tal­ność z po­przed­niej epoki, gdy woj­sko­we służ­by były kon­tyn­gen­tem po­moc­ni­czym dla ra­dziec­kie­go GRU i III Za­rzą­du KGB. Lu­dzie tacy jak ge­ne­rał Du­ka­czew­ski po­win­ni stra­szyć w re­zer­wa­tach post­ko­mu­ni­zmu".