Prodromy Paruzji. Znaki zapowiadające powtórne przyjście Chrystusa - zdjęcie
14.03.20, 12:10

Prodromy Paruzji. Znaki zapowiadające powtórne przyjście Chrystusa

54

Mimo, iż czas paruzji jest nam nieznany, Bóg daje ludziom pewne znaki, które mają pomóc chrześcijanom przygotować się na powtórne przyjście Jezusa. Ma to pomóc tym, którzy nie żyją w gotowości. Chodzi tu mianowicie o pewne wydarzenia, które muszą się dopełnić przed paruzją:

-> nawrócenie Izraela
-> powszechne głoszenie Ewangelii
-> ogólne zaburzenia
-> zamieszanie i nieład w Kościele
-> pojawienie się antychrysta

1) Nawrócenie Izraela

Nieposłuszeństwo Żydów poprzez odrzucenie przez nich Ewangelii, otworzyło drogę do rozprzestrzeniania się jej wśród pogan. Ale jeszcze przed paruzją ma nastąpić nawrócenie Izraela. My jako chrześcijanie powinniśmy się modlić, aby Izrael spełnił rolę jaką Bóg ma w swoich planach. Według niektórych liczba pogan nie osiągnęła jeszcze zamierzonej przez Boga liczby; mimo to, być może, epoka nawracania pogan dobiegła końca i Bóg rozpoczyna przygotowanie znaczących wydarzeń dotyczących Izraela.

2) Powszechne głoszenie Ewangelii

Jezus mówił: "A ta Ewangelia (...) będzie głoszona po całej ziemi (...) i wtedy nastąpi koniec." (Mt 24,14)

Ciężko stwierdzić czy Ewangelia jest głoszona wszystkim narodom, wprawdzie kiedyś była głoszona w państwach komunistycznych, ale teraz już tak nie jest. Podobnie jest z Afryką, kiedyś była chrześcijańska, a teraz jest muzułmańska. Chiny były krajem wielu misji, a teraz mało kto słyszał o Ewangelii Jezusa. Statystyki jednak mówią, że wzrost chrześcijaństwa w Afryce przez wiek wzrósł o 2000 razy (50.000->100.000.000). Ośrodek misyjny oblicza, że ok. 2 miliardów ludzi nie są objęte Ewangelizacją (m.in. grupy etniczne, plemiona). Można, za to śmiało stwierdzić, że nastąpił wielki wzrost głoszenia Ewangelii, od czasu urodzenia Jezusa, ale nie da się stwierdzić czy wszyscy ludzie ją usłyszeli. Wiele osób uważa, że można użyć środków masowego przekazu do przekazania prawdy Ewangelizacyjnej. Powinniśmy uważać, ponieważ istnieje walka duchowa o użycie mass-medii w dobrym celu dla chwały Bożej i złym.

3) Ogólne zaburzenia

"Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienie ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początek boleści." (Mt 24,6-8)

W powyższym fragmencie św. Mateusza piszę, iż wśród narodów wystąpi niezgoda. Ziemie nawiedzą liczne klęski naturalne, oraz rozpocznie się "ucisk" chrześcijan. Wśród zamętu, który ma wybuchnąć, my jako chrześcijanie mamy zrozumieć sytuację, która wiedzie do bliskości z Bogiem, a nie rozpaczać i bać się. Wiek buntu przeciw Bogu przeminie. Powstanie "nowa ziemia i nowe niebo" bez smutku, grzechu i śmierci. Jezus zwraca się do chrześcijan słowami: "A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie." (Łk 21,28)

Po okresie wielkiego "ucisku" wzmożonym nieszczęściami, nastąpi paruzja: "Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą." (Mt 24,29-30)

4) Zamieszanie i nieład w kościele
"Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić." (Mt 24,9-10)

Nastąpi zamęt w kościele, czas nieposłuszeństwa. Narody mają się zwrócić przeciwko chrześcijanom, porozumieją się i będą ich uciskać, wtedy to właśnie ma się ukazać prawdziwa więź i wartość zaangażowania między chrześcijanami. Niektórzy chrześcijanie ulegną prowokacją i będą się wzajemnie zdradzać wobec władz świeckich.

"Brat wyda brata na śmierć i ojciec swoje dziecko; powstaną dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią." (Mk 13,12) "(..) A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu." (Mt 24,12)

Mają również pojawić się fałszywi prorocy i mesjasze, którzy będą głosić Ewangelię niezgodną z prawowiernym Chrześcijaństwem, uwodząc słabych i niestałych w wierze: "(...) Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? (...) Strzęście się, (...) wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą (...) działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić." [admin: poznacie ich po ich owocach] (Czyt. Mt 24,3-5; 24-26) "Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów." (1 TM 4,1) "(...) w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy (...)" (2 Tm 3,1-5,8)

Wielu ludzi odstąpi od wiary, poprzez fałszywych proroków i mesjaszy. "W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa (...), prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumienie, ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech Was w żaden sposób nic nie zwodzi, [bo dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia." (2 Tes 2, 1-3)
Bóg stawia nam pytanie: "Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi gdy przyjdzie?" (Łk 18,8)

5) Pojawienie się antychrysta (syna zatracenia, człowieka grzechu)

Jednym z ostatnich etapów końca świata ma być pojawienie się antychrysta. Rola antychrysty to przekręcanie istoty ewangelizacyjnego orędzia. Antychryst, fałszywi prorocy i nauczyciele mają wywodzić się z chrześcijańskich Kościołów.

Jednym z głównych cech po którym poznamy antychrysta, to jego zaprzeczenia, że Jezus jest prawdziwym Synem Bożym, Zbawcą i Panem, Chrystusem.

Drugą cechą fałszywej nauki jest zaprzeczenie, że aby wejść w przyjaźń z Bogiem Ojcem, trzeba iść do Niego przez Jezusa. Fałszywi prorocy, nauczyciele i antychryst, twierdzą, iż Jezus nie gra zasadniczej roli w planie Bożym.

"Umiłowanie, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta (...)" (czyt. 1 J 4,1-5)

"Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: 'Niech Jezus będzie przeklęty!' Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: 'Panem jest Jezus'" (1 Kor 12,3)

Celem powyższych wersetów jest ostrzeżenie przed postępowaniem antychrysta, który będzie podważał tak oczywiste, podstawowe prawdy chrześcijańskie. Zawszę znajdą się nauczyciele głoszący, iż Jezus nie jest Panem, ale ma nastąpić czas w którym nieokiełznana potęga Szatana skoncentruje się w jednym punkcie, możliwe że w jednym człowieku.

Antychryst będzie się starał ustawić siebie na miejscu Boga. Jego przyjście mają poprzedzić fałszywe znaki, cuda i zwodzenie, w celu odsunięcia ludzi od Boga. W czasie zgrozy ludzie rozpaczliwie szukają postaci zbawcy, takie sytuacje mają wykorzystać diabelskie postacie "nawiedzeni zbawcy". Pismo Święte sporo nam mówi o zwodniczych mesjaszach, aby chrześcijanie mogli ich rozpoznać i odeprzeć.

Na końcu świata, gdy Szatan ujawni się w pełni przyjdzie Jezus, by go zniszczyć, przez swe słowo, Ducha i wszechwładną obecność. Pamiętajmy, że Jezus wie, że jesteśmy słabi i nie pozwoli na cierpienie przewyższające nasze siły.

Najważniejszą rzecz, jaką mają czynić chrześcijanie kontemplujący powrót Chrystusa, to wieść takie życie, które umożliwi im "nabrać ducha" i podnieść głowy "ponieważ zbliża się odkupienie." (por. Łk 21, 28)

"Dlatego przypasawszy biodra waszego umysłu [bądźcie] trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa." (1 P 1,13)

Autor: Adrian Kalinowski/Trol
 
 

Komentarze (54):

Wiosna2020.03.17 7:33
Koniec przyjdzie zawsze coś się kończy coś się zaczyna. Nie panikujmy. Bóg wie co dla nas dobre. Wirus nie.
Wiosna2020.03.17 7:17
Mały taki malutki a sieje popłoch. W Bogu nadzieja. Nawracamy się.
Marta2020.03.17 1:09
Dlaczego w tym tekście jest tak dużo błędów ortograficznych? Czy można to jeszcze poprawić?
Piotrek2020.03.16 0:28
Czy my się nakręcamy? Raczej nie. Trzeba racjonalnie i doraźnie reagować. Jak to robi Rząd i Prezydent.
nie tak dumny z siebie stary pedał2020.03.15 14:08
Halo, Nazywam się Lech Keller-Krawczyk (spolszczone żydowskie -Sznajder) mam ponad lat 70 plus jestem Żydem i homoseksualistą. Niestety szkoły są zamnknięte ale wiosna idzie. Co za przyjemność posiedzieć tam i popatrzeć na te młode ciałka chłopczykow. Już wiosna niedługo i chłopczyki będą w krótkich spodenkach. Jestem tu zawsze choć nie pod swoim nazwiskiem. Lubię takie pseudonimy jak "PolishPatriot" (choć nie jestem ani jednym ani drugim), "Polak" albo "Słowianin", "Sarmata"(a to dobre!) a ostatnio jestem "𝐋𝐞𝐬𝐳𝐞𝐤" - zaczyna mi brakować pomysłów na nowe nicki. Można mnie znaleźć m.in. pod "nickami" jak 𝐉𝐏𝐈𝐈𝐈, 𝐀𝐠𝐧𝐢𝐞𝐬𝐳𝐤𝐚, 𝐔𝐫𝐬𝐳𝐮𝐥𝐚, 𝐎𝐭𝐭𝐨 itp. Nie tylko lubię źeńskie "nicki", ale i lubię się ubierać jak Rafalala - w zaciszu domowym. A tak naprawdę to jestem starym pedałem bez rodziny, przyjaciół, znajomych. Powinienem dostać Order Lenina za mój iście stachanowski trud.
jaca.2020.07.28 20:40
dokładnie
Czesc2020.03.15 10:18
Cześć kotku, Szukasz seks przygody online? A moze w realu? Nie czekaj tylko dolącz do nas! www.xlove.com.pl ================ Miliony kobiet czekają aż wreszcie ktoś napisze do nich! Pokazy online chat skype i seks tel!
Swęty Ali2020.03.15 9:38
Jest bardzo łatwo wszystko dopasować przykładem jest np. bzdury nowego testamentu zostały tak napisane by pasowały do starego a z kolei bzdury Nostradamusa można też do każdej sytuacji dopasować dlatego katole nie bądźcie naiwni
Dell2020.03.14 23:37
"mir"14.3.20 23:07 "mie ma czegos takiego ja Chrystus" Racja. Nie ma "czegoś takiego", bo Jezus Chrystus nie jest rzeczą. O osobach, w języku polskim, mówimy: kto. I konsekwentnie: nie ma kogoś takiego... Z tym, że o Jezusie Chrystusie nie można powiedzieć: nie ma kogoś takiego. No chyba, że jest się kłamcą.
mir2020.03.14 23:07
mie ma czegos takiego ja chrystus !
ed2020.03.14 22:43
pa-ta-taj......(x 1000)
Asia2020.03.14 21:06
To jeszcze nie tak szybko. Ani słowa o koronawirusie. Amen.
Wirusek2020.03.14 20:46
opozycja w Polsce zaczyna mieć wartość (!?) zlepka zużytego papieru toaletowego tonącego w nieczyszczonym sedesie...
Marcin.. 2020.03.14 20:27
Gdzie jest ten tchórz kulawy karzeł z Żoliborza, bożyszcze powiatowej Polski, mieszkańców wsi i małych miasteczek. Polski zacofanej, zakompleksionej, płaszczącej się przed Proboszczem i miejscowym kacykiem pis, gotowej zatłuc sztachetami wszystkich, którzy wątpią w ich nieomylność. Prezesik nie pojawia się w Sejmie, ale kasę na konto pobiera. Może by wygłosił Orędzie do pisowskich obłąkańców? Nie on boi się wyjść ze swojej strzeżonej Żoliborskiej nory!!!
KATON STARSZY2020.03.14 20:05
Nie znacie dnia ani godziny.Kataklizmy były ,są i będą.Ludzie się zabijali ,zabijają i będą.Bądżcie cierpliwi,koniec tego świata mamy często-przeciętnie ok 70 lat, a o świat BÓG się martwi.
Filmy online2020.03.14 16:22
www.ciinema.eu - ---------------------- To Największa wyszukiwarka legalnych filmów i seriali online! Znajdziesz tam filmy takie jak: Psy 3  w imię zasad (2020) Czy Legiony 2019 Setki filmów w jednym miejscu a to wszystko z dożywotnim dostępem. Polecam jak najbardziej!
Urszula2020.03.14 15:40
Kiedy Jezus przyjdzie ponownie to co dalej? Co się będzie działo?
ert52020.03.14 17:27
lepiej nie pytaj , lekko nie bedzie
YourFavoriteFutureArsewipe2020.03.14 17:34
Nie przyjdzie. Umarł 2 tys. lat temu.
Dell2020.03.14 23:27
Umarł - fakt. Potem zmartwychwstał - fakt. Powróci - to też stanie się faktem.
YourFavoriteFutureArsewipe2020.03.15 16:32
Taki sam "fakt" jak twoja książka o Romanie Dmowskim.
Styki2020.03.14 18:47
Przyjście Chrystusa w chwale będzie dniem powszechnego zmartwychwstania i całkowitej odnowy wszystkiego
Styki2020.03.14 18:53
Św. Piotr pisze: „Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość"
robol2020.03.17 12:34
Ukrzyżują Go.
Martin Marco2020.03.14 15:36
Allah to szatan- antychryst wspomniany w Apokalipsie. Potwierdził to sam Chrystus podczas niedawnych objawień Alicji Lenczewskiej (oficjalnie uznanych przez Kościół). Powstały dwie książki: 1.) Świadectwo Dziennik Duchowy, 2.)Słowo Pouczenia i właśnie w tej drugiej książce widnieje ta informacja (strona 282 i dalsze) Co ciekawe, zgodnie z Apokalipsą oraz z objawieniami danymi Lenczewskiej islam zniknie.
anonim2020.03.14 21:18
Jak chcesz, to mogę ci parę książek o objawieniach napisać.
kacpi2020.03.15 12:01
Tak mówi PAN: Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem, a od PANA odstępuje jego serce.
"Leszek" Keller-Krawczyk ty Żydzie i prowokatorze 2020.03.14 15:35
Wiesz o tym że są FAKE NEWS ... Ale to nie wszystko, są również FAKE BELIEVE VIDEOS! Robione na zamówienie Kremla. Zanim otworzysz VIDEO pomyśl, czy nie ma w nich MALWARE - VIRUSÓW! A już z pewnością to jest BULLSHIT VIDEO - BULLSHIT NEWS!
Adrian2020.03.14 15:28
Jeden znak już jest - antychryst się pojawił: jarosław kaczyński - zabił brata jak Kain Abla, a teraz robi wszystko żeby zniszczyć Polskę.
alex2020.03.14 16:20
Oby Bóg przebaczył ci te słowa
anonim2020.03.14 21:13
Dlaczego?????? Ja nie kazałem Lechowi lądować, tylko Kain-Jarosław.
Wirusek2020.03.14 18:07
poprawię się; jesteś lewacki kretyn owładnięty nienawiścią. Prawdopodobnie występują u ciebie początki schizofrenii, to jest typowe dla lewackich idiotów.
Alik2020.03.15 9:44
Co pisdzielce boli was prawda, a jak na podstawie sfałszowanych dowodów rzekomej agentury ubliżacie legendzie prezydentowi Wałęsie to nie prosicie Boga o wybaczenie a piekło was i waszego diabelskiego prezesa i tak pochłonie
MT2020.03.14 15:26
Lekarstwem dla mojej duszy są te coraz bardziej wściekłe wrzaski lewacko-tęczowych wyznawców szatana i wszystkiego co antyludzkie. Oczywistym jest, że nadchodząca dopiero epidemia spowoduje nie tyle śmiertelność tylko bezbożników, co wzbudzi u normalnych ludzi, którzy przeżyją, pogardę i złość do lewako-ateistów. Ludzie po prostu zaczną wracać do Boga i czerpać nadzieję i siłę z systemu wartości opartej na naukach Chrystusa. Przy Nim, lewacko-teczowy obłęd, to tylko epizod w historii. Tak krótkotrwały jak sowiecki komunizm i niemiecki hitleryzm oraz kilka innych, głośno opierających się kiedyś na odrzuceniu Boga. Z tego wszystkiego zostały jedynie prochy niezliczonych ofiar, wstręt do sprawców i rozsypująca się mumia szatańskiego pomagiera na Placu Czerwonym w Moskwie. A historia ciągle się powtarza.
Adrian2020.03.14 15:33
co to za bełkot - przecież pis wprowadza socjalizm, a więcej u nich komuchów niż w jakiejkolwiek innej partii, więc to oni są lewakami. Poza tym ich celem jest włączenie Polski do Rosji po tym jak już kompletnie zniszczą gospodarkę.
Wirusek2020.03.14 18:05
Popatrz jakie to dziwne, zupełnie cię nie znam, nie wiem co robisz. Wiem o tobie tylko to, że jesteś aż nad wyraz widocznym idiotą. U lewaków taki idiotyzm to "normalność". Tym się różnimy.
Felek2020.03.15 13:05
Jesli Chrystus rczeczywiscie powroci na ziemie ( w co watpie), to ludzi takich jak ty- przepelnionych nienawiscia i pogarda napewno nie przyjmie do krolestwa niebieskiego
Przedsiębiorca z Berlina2020.03.14 15:23
Wszystko przepowiedziane już 30 lat temu: https://www.youtube.com/watch?v=zZxgr-b8ri0
anonim2020.03.14 15:18
Czym jest religia światowa jak nie zanegowaniem ofiary Chrystusa? Ten człowiek też już jest.
MaxFiend2020.03.14 14:39
To jeszcze przyjdzie poczekać, bo żaden ze znaków się nie pojawił :-D
Pamiętaj mendo blogowa-portalowa ...2020.03.14 14:29
Pamiętaj mendo blogowa-portalowa, że jesteś zgredem czyli jesteś pierwszy w kolejce do piachu. A ponieważ przez całe życie byłeś mendą nikt ci w niczym teraz nie pomoże. W szpitalu ciebie oleją boś stary, sąsiedzi zawiadomią policję jak będzie im przeszkadzał smród gnijącego ciała z twojego "apartamentu".
Jakie życie taka śmierć!2020.03.14 13:48
Ksiądz Piotr M., były już proboszcz parafii w Ruszowie, oskarżony o molestowanie niepełnosprawnych intelektualnie dziewczynek, został skazany na pięć lat więzienia i dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny.
Pawlo2020.03.14 14:49
Każdy grzesznik bez względu na zawód poniesie karę!
znaki, znaki2020.03.14 13:11
-> Bodakowski podejmuje pracę
Antek2020.03.14 12:56
Kiedyś tak straszyli ludzi. Ale nie tylko tak - dokładali do tego zaćmienia słońca i tornada. Teraz uwierzą wam tylko te „najinteligentniejsze” jednostki.
Pawlo2020.03.14 14:46
czytaj Ewangelię i zmień się puki żyjesz , bo po śmierci NIKT Ci nie pomoże , nawet BÓG. Masz wolną wolę !
Damian2020.03.14 23:21
Dziękuję, z całą świadomością wybieram ateizm
leszczyna2020.03.14 12:30
Odrzucenie Ewangelii przez Żydów otworzyło drogę do jej przyjęcia przez pogan? Czyli gdyby Żydzi poszli za Jezusem z Nazaretu i przyjęli Jego orędzie zamiast wołać "Ukrzyżuj Go!", to by poganie nie usłyszeli o Nim i Go nie przyjęli? Doprawdy, podpis ".../Trol" dobrze charakteryzuje treść tego wpisu.
KA2020.03.14 12:43
Polecam apokalipsę św. Jana.
anonim2020.03.14 15:48
Przeczytaj (cały) 11 rozdział Listu do Rzymian. To z tym tekstem dyskutujesz.
leszczyna2020.03.14 18:09
Przeczytałam i z czym w tym tekście dyskutuję?
anonim2020.03.14 19:07
11. rozdział listu do Rzymian stanowi kontekst rozumienia wypowiedzi autora tekstu. Nie sądzę, by to wołanie "Ukrzyżuj Go!" (por. Mt. 27,26), było tym przejawem odrzucenia Chrystusa, które miał na myśli Paweł, autor listu. Żydzi w większości odrzucili Jezusa, nie uznając Go za Mesjasza, i odmawiając wiary w Niego. Nie tylko ci, którzy żądali ukrzyżowania Jezusa. Ale, jak stwierdza Paweł: "Czyż Bóg odrzucił lud swój? żadną miarą! I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina" (Rz. 11,1). W fakcie, że większość Żydów odrzucała Ewangelię, a w tym czasie poganie byli na jej treść otwarci, Paweł dostrzega zamysł Boży. Ale jak w dalszej części stwierdza: "zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan" (Rz. 11,25). Przyjdą takie czasy, gdy również Żydzi powszechnie nawracać się będą do Chrystusa. I zapewne to miał na myśli autor tekstu, Adrian Kalinowski, w punkcie 1) swojego tekstu.
leszczyna2020.03.14 20:55
Autor tekstu, p. Kalinowski, nie powołał się na żaden kontekst biblijny w 1) punkcie, zatem jego rozważanie wymaga dopowiedzenia ze strony czytelnika. Nie negując zasadności Twojego powoływania się na List do Rzymian 11, zauważam, że opisuje on skutki, jakie wynikały z pierwotnego odrzucenia Ewangelii przez Żydów czasu II Świątyni, jakim było radykalne odrzucenie Jezusa i Jego mesjaństwa przez skazanie Go na śmierć. Oczywiście, nie wszyscy Żydzi tak postąpili - wszak pierwsi chrześcijanie byli Żydami - ale ci, dla których Prawo Mojżeszowe stało nadal wyżej od prawa Ewangelii. To tych mojżeszowych, starozakonnych Żydów dotyczył problem, nie Żydów jako narodowości ani nowego Izraela, jakim jest Kościół Mesjański, czyli chrześcijański. Druga sprawa to skierowanie orędzia mesjańskiego do pogan. P. Kalinowski stwierdza, że "nieposłuszeństwo Żydów przez odrzucenie przez nich Ewangelii otworzyło drogę do rozprzestrzeniania się jej wśród pogan." Ewangelia nie rozprzestrzeniała się sama, jak plotka z ust do ust czy moneta z ręki do ręki. Ewangelizacja była prowadzona konsekwentnie i systematycznie, a jej zasady zostały określone na Soborze Jerozolimskim w 49 roku, gdy na czele Kościoła w stolicy stał Jakub Sprawiedliwy, brat Pański. Wtedy zdecydowano, że Ewangelia stoi wyżej niż prawo Mojżeszowe, że chrzest jest obrzezaniem Nowego Przymierza, i zniesiono prozelityzm jako formę nawracania pogan. Ono istniało długo przed Jezusem, ale teraz miało przebiegać na innych zasadach. Orędzie Boga Izraela nie było od początku tylko dla Izraela, przeciwnie, Izrael był ludem wybranym, by wszystkie ludy prowadzić do Boga. I tu pojawia się rzecz podstawowa: czy gdyby historia potoczyła się inaczej, czyli mojżeszowi przywódcy Izraela rozpoznali w Jezusie z Nazaretu Mesjasza i zamiast wysłać Go na krzyż daliby Mu miejsce w świątyni po uroczystym wjeździe do Jerozolimy jako synowi Dawida, poganom nie byłaby głoszona Ewangelia? Czy Jezus chciał zbawienia tylko Żydów? Pogan "wpuścili" do Kościoła dopiero pokolenie później apostołowie, by zapełnić lukę po nieposłusznych Żydach? Moim zdaniem twierdzenie p. Kalinowskiego z punktu 1) nie jest uprawnione.
anonim2020.03.14 23:29
Zgadzam się z Tobą, że autor tekstu na żaden werset się nie powołał. Prawdą jest również, że w zamyśle Boga od początku było dotarcie Ewangelii do narodów (czyli pogan). Jeśli chodzi o męczeństwo i śmierć Jezusa, nawet same wypowiedzi Pisma pokazują to wielostronnie. Winni byli przywódcy żydowscy (Dz. 5,28), jak i pozostali żydzi (Dz. 3,13-15), winny był Piłat, który wydał na Jezusa wyrok skazujący. Byli też rzymscy żołnierze, którzy wyrok wykonali. Ale to nie byłaby jeszcze cała prawda o ukrzyżowaniu. Bo zdaniem uczniów Pisma Starego Testamentu zapowiadały jego los tak, że "Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać" (Dz. 17,3; por. trzy zapowiedzi męki i zmartwychwstania w ewangeliach synoptycznych). Do tego dochodzi własna zgoda Chrystusa na to co się stanie (J. 10,18) a także zbawcza inicjatywa należąca do Ojca, który "swego Syna dał" (J. 3,16). To nie są perspektywy sprzeczne, ale uzupełniające się.... W tym kontekście nieco inaczej niż Ty widzę tych Żydów, którzy Chrystusa odrzucili. Ich przywiązanie do Prawa Mojżesza było w pewnym sensie formalne, bo słuchali nie tyle Mojżesza, co własnych nauczycieli powołujących się na Mojżesza. Już Mojżesz zapowiadał Chrystusa (por. J. 5,45-47; Powt. 18,15). Chrystus polemizuje z faryzeuszami nie tyle z powodu ich hipokryzji, co z powodu uznania tradycji starszych za stojącą ponad Prawem (por. Mt. 15,3-9.13-14). Znany katolicki biblista, ks. Waldemar Chrostowski uważa, że judaizm talmudyczny (rabiniczny) rozpoczął się dopiero po zburzeniu Jerozolimy w 70.roku. Ale sam judaizm rabiniczny swoje korzenie wskazuje na kilka stuleci wcześniej. W czasach Chrystusa judaizm biblijny, oparty na Tanach (Tora + Prorocy + Pisma) był w mniejszości, a pod wpływem "nauki starszych" byli nawet sami apostołowie. Kazanie na Górze w dużym stopniu poświęcone jest prostowaniu błędnych nauk faryzejskich. Szymon Piotr, udający się do Korneliusza mówi: "zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego" (Dz. 10,28). A gdzie w Biblii pojawia się taki zakaz? Nie znajdujemy go. Prorok Eliasz bodaj trzy lata spędził u pogańskiej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. To rabini wprowadzili zakaz kontaktów z poganami, dlatego tak opornie szło później przestawienie tej perspektywy. Zresztą Piotr pouczony przez Boga, później nadal miał problem aby chrześcijan pochodzenia pogańskiego akceptować w pełni (Gal. 2,11-12). Jakub Sprawiedliwy, brat Pański został przez żydów zamordowany bodaj w 62 r., ale wrogość wobec chrześcijan widać było już wcześniej, np. podczas uwięzienia Pawła w Jerozolimie. Piotra już wtedy w Jerozolimie nie było. On, podobnie jak inni apostołowie, skierował się już do pogan (oraz żydów z diaspory). Uważam, że punkt 1) bardziej odnosi się do przyszłego, (w miarę) powszechnego nawrócenia Żydów do Chrystusa, niż do analizy przyczyn zwrócenia się apostołów do pogan w I w. ne. Pozdrawiam