Prezydent Duda: Nie ma przyszłości Europy bez Polski - zdjęcie
02.07.18, 15:50screenshot TVP Info

Prezydent Duda: Nie ma przyszłości Europy bez Polski

To na Polsce spoczywa współodpowiedzialność za przyszłość Unii Europejskiej. W momencie faktycznego wystąpienia Wielkiej Brytanii z unii, Polska stanie się jej piątym największym krajem” - podkreślał w trakcie spotkania z ambasadorami prezydent Andrzej Duda.

Jak podkreślał:

Dziś, gdy zjednoczona Europa wykuwa zręby swoich przyszłych polityk w ramach nowej perspektywy budżetowej, a także zgłaszane są projekty reform wewnętrznych, polski roztropny punkt widzenia oraz proeuropejskie nastawienie polskiego społeczeństwa są ogromnym kapitałem”.

Zaznaczał, że UE nie powinna pozwalać sobie na to, aby je pominąć lub roztrwonić, ponieważ „nie ma przyszłości Europy bez Polski”.

Dodawał, że ufa, że uda się wyjść z owego stanu niezgody oraz osiągnąć porozumienie, które oparte będzie na szacunku dla polskiej demokracji oraz naszej wizji wspólnej Europy.

dam/300polityka.pl