Niemiecki dziennik „Die Welt” publikuje w środowym wydaniu wywiad z prezes Trybunału Konstytucyjnego RP, Julią Przyłębską. Główny temat to kwestia wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Całość wywiadu niemieckiego dziennika wydaje się jednak przypominać przesłuchanie a nie wywiad, którego celem miałoby być uzyskanie odpowiedzi i stosownych wyjaśnień.

Prezes TK w odniesieniu do polskiego wymiaru sprawiedliwości podkreśliła:

- Wymiar sprawiedliwości jest całkowicie niezależny od władzy wykonawczej w Polsce, co więcej powoływanie sędziów jest bardziej odpolitycznione niż w innych krajach europejskich.

Dodała, że Polska jako suwerenny kraj ma prawo reformować wymiar sprawiedliwości, a zmiany, które są w Polsce dokonywane mają „na celu jego usprawnienie pod względem proceduralnym i strukturalnym.

Die Welt” uważa, że według ekspertów „polskie sądy nie są niezależne” i jako przykład podaje obniżenie wieku emerytalnego oraz utworzenie Izby Dyscyplinarnej i nazywa to konfliktem.

Prezes Przyłębska w odpowiedzi na takie zarzuty stwierdza, że nie uważa, aby Polska miała konflikt z kimkolwiek. 

Odnosząc się do zarzutu stawiania Polsce zarzutów powiedziała:

- nie słyszałam żadnych merytorycznych zarzutów dotyczących funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Polska, jak każde państwo UE, ma prawo reformować wymiar sprawiedliwości chociażby dla usprawnienia i przyspieszenia postępowań.

Oraz:

- Władza dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Każda z tych władz ma określone kompetencje. Pojawiający się coraz częściej aktywizm sędziowski wykracza poza tradycyjną rolę władzy sądowniczej. Wskazuje, że „zgodnie z traktatami europejskimi organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich”

Prezes Przyłębska zauważyła także:

- Staramy się jedynie odpowiadać na zarzuty, na pozamerytoryczne ataki. Komuś zależy na tym, by ukazać Polskę w złym świetle. Prezydent Andrzej Duda oraz polski rząd zwracają uwagę, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości ma na celu jego usprawnienie pod względem proceduralnym i strukturalnym. 

Wskazała również na konieczność wprowadzenia porównywania systemów sądowniczych w Polsce i innych krajach w obszarze różnicy zdań oraz rozmów w ramach Unii Europejskiej:

- aby formułować tak daleko idące zarzuty należałoby w pierwszej kolejności porównać polskie ustawodawstwo dotyczące wymiaru sprawiedliwości z innymi europejskimi krajami. Wyniki mogą być zaskakujące dla krytyków Polski.

 

mp/pap