Według raportu Eurostatu, Polska w ubiegłym roku przyjęła najwięcej imigrantów spoza Unii Europejskiej. Służby w naszym kraju wydały ponad 683 tys. pierwszych dokumentów pobytowych dla obywateli krajów nienależących do UE, a więc 22 proc. tego typu dokumentów wydawanych na terenie Wspólnoty. 

Pod względem liczby przyjętych imigrantów w stosunku do liiczby ludności. Polska uplasowała się na trzecim miejscu. Na 1000 mieszkańców przypada 18 wydanych pierwszych dokumentów pobytu. Aż 85 procent imigrantów stanowią Ukraińcy, którym wystawiono łącznie 585439 zaświadczeń. Na drugim miejscu są Białorusini (42756), dalej- Mołdawianie (7803).

Jeżeli chodzi o całą Unię Europejską, to najwięcej, bo aż 662 tysiące zgód imigracyjnych otrzymali obywatele Ukrainy. Syryjczycy otrzymali ich 223 tysiące. Dalej są Chińczycy, Hindusi, Amerykanie i Marokańczycy. 88 proc. spośród Ukraińców w całej Wspólnocie otrzymało schronienie w Polsce. Żaden Syryjczyk nie starał się o dokumenty pobytu na terenie naszego kraju. 

Najczęstszym powodem wydania zezwolenia na pobyt w Polsce była chęć zatrudnienia (59 proc.). Dla porównania Włochy czy Belgia wydawały pozwolenia głównie z powodów rodzinnych, m.in. łączenia małżeństw.

Niemcy wydały najwięcej dokumentów zezwalających z powodów opisanych jako "inne": m.in. względy humanitarne oraz  przypadki związane ze statusami uchodźców.

yenn/IAR, Fronda.pl