,,Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi'' - zdjęcie
26.01.20, 07:15Fot. via Wikipedia, CC 0

,,Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi''

5

PIERWSZE CZYTANIE

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką

Iz 8, 23b – 9, 3

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.

Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.

Oto słowo Boże.

DRUGIE CZYTANIE

Jedność chrześcijan

1 Kor 1, 10-13. 17

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli.

Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

 

Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

DŁUŻSZA Mt 4, 12-23

KRÓTSZA Mt 4, 12-17

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:

«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Koniec krótszej perykopy

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (5):

anonim2020.01.26 22:08
Nie mogę tylko zrozumieć, dlaczego mieliśmy dzisiaj kazanie o samotności?
zbg.2020.01.26 10:14
Ja to zrozumiałem tak Dostojnicy KK są rybakami Nałowili ludzi i patroszą ich z pieniędzy od 2000 lat.AMEN.
anonim2020.01.26 9:14
Słowa i fakty w Ewangelii zawsze odnoszą się do sytuacji aktualnej, bieżącej, dzisiejszej. Jeśli dzieje się, źle to trzeba natychmiast podejmować działanie w celu zmiany. " A oni NATYCHMIAST zostawili łódź i ojca i poszli za Nim." , Bo jeśli ważnych spraw nie zaczyna sie natychmiast to nie zacznie się ich nigdy. Nasza cywilizacja i nasza wiara jest zagrożona jak nigdy dotąd - czy znalazła się choć jedna osoba w świecie, która by,dla jego ratowania zaczęła działać natychmiast? A ilu cytuje i objaśnia Ewangelię udając,że ją rozumieją lepiej od innych.
Styki2020.01.26 9:35
Dla dzisiejszej ludzkosci slowo NATYCHMIAST jest kluczowe. Nie ma juz miejsca na nic innego, zreszta wydarzenia na swiecie wyraznie o tym mowia.
Styki2020.01.26 9:07
Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło». --------- Czas na Chiny