„Każde ludzkie życie, będąc wyjątkowym i niepowtarzalnym, jest cenne samo w sobie, stanowi szczególną wartość” – powiedział Papież podczas dzisiejszej katechezy, którą wygłosił bez udziału wiernych z biblioteki Pałacu Apostolskiego za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Przypomniał, że przed 25 laty, dokładnie 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, św. Jan Paweł II ogłosił encyklikę „Evangelium vitae” o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego.

Ojciec Święty zaznaczył, że jej przesłanie jest szczególnie aktualne w kontekście pandemii zagrażającej ludzkiemu życiu i światowej gospodarce. Wyraził wdzięczność wielu osobom dającym dzisiaj milczące świadectwo wartości życia poprzez służbę chorym, starszym, samotnym oraz najuboższym. Promocja i obrona życia nie jest pojęciem abstrakcyjnym, ale zawsze dotyczy konkretnej osoby: zarówno poczętego dziecka jak i człowieka w stanie terminalnym.

Papież – obrona życia nie jest ideologią

„Każdy człowiek jest powołany przez Boga, by cieszyć się pełnią życia. A ponieważ jest on powierzony macierzyńskiej trosce Kościoła, to każde zagrożenie dla godności i życia ludzkiego nie może nie oddziaływać na jego serce, na jego macierzyńskie «wnętrze» – podkreślił Papież. – Obrona życia nie jest dla Kościoła ideologią, ale rzeczywistością, rzeczywistością ludzką, angażuje wszystkich chrześcijan, jeszcze bardziej, jako chrześcijan i jako ludzi. Nie jest ideologią.“

Franciszek zwrócił uwagę, że zamachy na ludzką godność i życie trwają również współcześnie. Ustawy nie zawsze służą obronie najsłabszego i najbardziej kruchego życia. Papież przypomina również, że kultura życia nie jest wyłącznym dziedzictwem chrześcijan, ale wszystkich ludzi, którzy uznają wartość właściwą każdej osobie.

Papież – brońmy i miłujmy każde życie

„Dlatego też wraz ze św. Janem Pawłem II powtarzam z odnowionym przekonaniem apel, który skierował on do wszystkich przed 25 laty: «Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu — każdemu życiu ludzkiemu! – podkreślił Papież. - Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście!» („Evangelium vitae”, 5)“

 

Vaticannews.va/ Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan