Papież na Wielki Post: W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę - zdjęcie
17.02.21, 09:10Screenshot Youtube

Papież na Wielki Post: W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę

28

W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie – napisał papież Franciszek w Orędziu na Wielki Post 2021.

 

Publikujemy pełny tekst Orędzia:

 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

NA WIELKI POST 2021


Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt 20, 18)

Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości

 

Drodzy bracia i siostry,

zapowiadając uczniom swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aby wypełnić wolę Ojca, Jezus ukazuje im głęboki sens swojej misji i wzywa ich do zjednoczenia się z nią dla zbawienia świata.

Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas do uroczystości wielkanocnych, pamiętajmy o Tym, który „uniżył samego siebie, czyniąc się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. W Noc Paschalną odnowimy przyrzeczenia naszego Chrztu, aby odrodzić się jako nowi mężczyźni i nowe kobiety, dzięki działaniu Ducha Świętego. Jednak sama wielkopostna wędrówka, podobnie jak cała chrześcijańska droga, jest już w całości oświetlona światłem Zmartwychwstania, które ożywia uczucia, postawy i wybory tych, którzy chcą naśladować Chrystusa.

Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa w Jego kazaniu (por. Mt 6, 1-18), są warunkami i znakami naszego nawrócenia. Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post), spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość.

1. Wiara wzywa nas do przyjęcia Prawdy i do stania się jej świadkami przed Bogiem i przed wszystkimi naszymi braćmi i siostrami.

W tym czasie Wielkiego Postu przyjęcie i przeżywanie Prawdy objawionej w Chrystusie oznacza przede wszystkim zgodę na dotknięcie słowem Bożym, które Kościół przekazuje nam z pokolenia na pokolenie. Prawda ta nie jest konstrukcją intelektualną, zarezerwowaną dla nielicznej grupy wybranych, wyższych lub wyróżniających się umysłów, ale jest przesłaniem, które otrzymujemy i możemy zrozumieć dzięki mądrości serca otwartego na wielkość Boga, który nas kocha, zanim sami staniemy się tego świadomi. Tą Prawdą jest sam Chrystus, który przyjmując całkowicie nasze człowieczeństwo uczynił siebie Drogą – wymagającą, ale otwartą dla wszystkich – prowadzącą do pełni życia.

Post przeżywany jako doświadczenie wyrzeczenia prowadzi tych, którzy go praktykują w prostocie serca, do ponownego odkrycia daru Bożego i do zrozumienia prawdy o nas, jako stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, i znajdujących w Nim spełnienie. Zgadzając się na ubóstwo i doświadczając go, ten kto pości, czyni siebie ubogim z ubogimi i „gromadzi” skarb otrzymanej i dzielonej z innymi miłości. Tak rozumiany i praktykowany post pomaga kochać Boga i bliźniego, ponieważ – jak uczy św. Tomasz z Akwinu – miłość jest poruszeniem, które skupia uwagę na drugim, uważając go „za jedno z samym sobą” (por. Enc. Fratelli tutti, 93).

Wielki Post to czas wiary, to znaczy: przyjęcia Boga w naszym życiu i umożliwienia Mu „zamieszkiwania” z nami (por. J 14, 23). Post oznacza uwolnienie naszej egzystencji od wszystkiego, co ją przytłacza, także od przesytu informacji – prawdziwych czy fałszywych – i od dóbr konsumpcyjnych, aby otworzyć drzwi naszego serca dla Tego, który przychodzi do nas ogołocony ze wszystkiego, ale „pełen łaski i prawdy” (J 1, 14): Syna Bożego, Zbawiciela.

2. Nadzieja jako “żywa woda”, która pozwala nam kontynuować naszą podróż.

Samarytanka, którą Jezus prosi, aby dała Mu się napić przy studni, nie pojmuje, kiedy mówi On, iż może ofiarować jej „żywą wodę” (J 4, 11). Na początku myśli ona naturalnie o zwykłej wodzie, Jezus natomiast ma na myśli Ducha Świętego, którego da w obfitości w Tajemnicy Paschalnej i który obdarowuje nas niezawodną nadzieją. Już w zapowiedzi swojej męki i śmierci Jezus zwiastuje nadzieję, gdy mówi: „a trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt 20, 19). Jezus mówi nam o przyszłości otwartej na oścież przez miłosierdzie Ojca. Mieć nadzieję z Nim i dzięki Niemu, to wierzyć, że historia nie kończy się na naszych błędach, na naszej przemocy i niesprawiedliwości oraz na grzechu, który Miłość przybija do krzyża. Oznacza to czerpanie ojcowskiego przebaczenia z Jego otwartego serca.

W obecnym kontekście niepokoju, w którym żyjemy i w którym wszystko wydaje się kruche i niepewne, mówienie o nadziei może wydawać się prowokacją. Czas Wielkiego Postu jest jednak po to, aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie ku cierpliwości Boga, który nadal troszczy się o swoje stworzenie, podczas gdy my często traktowaliśmy je źle (por. Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). Jest to nadzieja na pojednanie, do którego św. Paweł gorąco nas wzywa: „pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20). Otrzymując przebaczenie w Sakramencie, który znajduje się w samym centrum naszego procesu nawrócenia, stajemy się z kolei krzewicielami przebaczenia: otrzymawszy je sami, możemy je ofiarować innym poprzez zdolność do prowadzenia troskliwego dialogu i przyjmowania postawy, która daje pociechę poranionym. Boże przebaczenie, także poprzez nasze słowa i gesty, pozwala nam przeżywać Wielkanoc braterstwa.

W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby używać „słów otuchy, które koją, umacniają, dają pociechę, które pobudzają, a nie słów, które poniżają, zasmucają, drażnią, gardzą” (Enc. Fratelli tutti, 223). Czasami, by dać nadzieję, wystarczy być „człowiekiem uprzejmym, który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby podarować uśmiech, aby powiedzieć słowo, które by dodało otuchy, aby umożliwić przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności” (tamże, 224).

W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam dana jako natchnienie i wewnętrzne światło, które oświeca wyzwania i wybory związane z naszym powołaniem: dlatego istotne jest, aby zebrać się w sobie do modlitwy (por. Mt 6, 6) i spotkać w ukryciu Ojca czułości.

Przeżywać Wielki Post z nadzieją oznacza mieć świadomość, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy świadkami nowego czasu, w którym Bóg „czyni wszystko nowym” (por. Ap 21, 1-6). Oznacza, że mamy udział w nadziei Chrystusa, który oddaje swoje życie na krzyżu i którego Bóg wskrzesza trzeciego dnia, „zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od [nas] uzasadnienia tej nadziei, która w [nas] jest” (1 P 3, 15).

3. Miłość, przeżywana jako naśladowanie Chrystusa, z uwagą i współczuciem dla każdego, jest najwyższym wyrazem naszej wiary i nadziei.

Miłość cieszy się, widząc kiedy inny wzrasta. Oto, dlaczego cierpi, gdy bliźni jest w udręce: samotny, chory, bezdomny, pogardzany, w potrzebie… Miłość jest porywem serca, który sprawia, że przekraczamy samych siebie i który stwarza więź wzajemnego dzielenia się i komunii.

Zaczynając od «miłości społecznej», można podążać w kierunku cywilizacji miłości, do której wszyscy możemy czuć się powołani. Miłość, z jej uniwersalnym dynamizmem, może budować nowy świat, ponieważ nie jest uczuciem jałowym, ale najlepszym sposobem na osiągnięcie skutecznych dróg rozwoju dla wszystkich” (Enc. Fratelli tutti, 183).

Miłość jest darem, który nadaje sens naszemu życiu i dzięki któremu ludzi pozbawionych środków do życia uważamy za członków naszej rodziny, przyjaciół i braci. Niewiele, jeśli jest dzielone z miłością, nigdy się nie kończy, ale staje się rezerwą życia i szczęścia. Tak było z mąką i oliwą wdowy w Sarepcie, która ofiarowuje podpłomyk prorokowi Eliaszowi (por. 1 Krl 17, 7-16); oraz z bochenkami, które Jezus błogosławi, łamie i daje uczniom, aby rozdawali tłumom (por. Mk 6, 34-44). Tak dzieje się z naszą jałmużną, małą czy dużą, ofiarowaną z radością i prostotą.

Przeżywanie Wielkiego Postu miłości oznacza opiekę nad tymi, którzy cierpią, są opuszczeni lub udręczeni z powodu pandemii Covid-19. W kontekście wielkiej niepewności jutra, pamiętając o słowie skierowanym przez Boga do swego Sługi: „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem” (Iz 43, 1), ofiarujmy wraz z naszym gestem miłości słowo ufności, i sprawmy, by bliźni poczuł się kochany przez Boga jak dziecko.

Tylko spojrzenie, którego perspektywa została przekształcona miłością, prowadzi do pojęcia godności drugiego człowieka; ubodzy są uznani i docenieni w ich niezmiernej godności, poszanowani w swoim własnym stylu i kulturze, a zatem prawdziwie włączeni w społeczeństwo” (Enc. Fratelli tutti, 187).

Drodzy bracia i siostry, każdy etap życia jest czasem wiary, nadziei i miłości. To wezwanie do przeżywania Wielkiego Postu jako drogi nawrócenia, modlitwy i dzielenia się naszymi dobrami, niech nam pomoże powrócić naszą osobistą i wspólnotową pamięcią do tej wiary, która pochodzi od żywego Chrystusa, do nadziei ożywionej tchnieniem Ducha Świętego i do miłości, której niewyczerpanym źródłem jest miłosierne serce Ojca.

Niech Maryja, Matka Zbawiciela, trwająca wiernie u stóp krzyża i w sercu Kościoła, wspiera nas swoją troskliwą obecnością, a błogosławieństwo Zmartwychwstałego niech towarzyszy nam w naszej wędrówce ku światłu Wielkiej Nocy.

Rzym, u Świętego Jana na Lateranie, 11 listopada 2020 r., we wspomnienie św. Marcina z Tours

Franciszek

Episkopat.pl

Komentarze (28):

Styki2021.02.17 15:58
Ten Wielki Post bedzie ostatnia szansa dla zrujnowanego swiata, dana przez Boga.
Styki2021.02.17 15:48
Post jest dla duszy tym, czym dla ciała oczy.
RobotniczaKrew2021.02.17 12:59
W tym czasie przeludnienia pójdźmy po rozum do głowy!
Zmień podpaskę Lempart!2021.02.17 13:23
Waniajet...
xl2021.02.17 12:45
https://www.youtube.com/watch?v=4S47rEbUQms
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.02.17 12:07
tradycyjnie na czas postu zamawiam KFC i popijam coca colą
Raz jeszcze: KFC nie podaje coca coli!2021.02.17 12:31
Mają Pepsi, Mountain Dew, Aquafina ... w sam raz do pierogów.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.02.17 13:50
cola z marketu, kurczaki z KFC
Beno2021.02.17 11:47
Franciszek o wierze. Czy on faktycznie wierzy w Chrystusa? A jeśli tak, to dlaczego czci i adoruje Pachamame? Jedno wyklucza drugie. Módlmy się o nawrócenie Franciszka. Niech w końcu postawi Chrystusa w centrum swojego życia i niech go pozdrawia i czci tak jak to robili inni papieże: "niech będzie pochwalony Jezus Chrystus", a nie "bon giorno" - to jego "bon giorno" nie mogę już tego słuchać.
Nie sadź, bo będziesz sądzony.2021.02.17 12:50
Surowo.
kaka2021.02.17 13:22
Nie rozumiesz ewangeli i mechanicznie stosujesz slowa.Jezus mowil aby nie sadzic CZLOWIEKA bo zydzi mieli takie wyobrazenie ze jak ktos urodzil sie niewidomy to JEST TO KARA ZA JEGO GRZECHY ALBO GRZECHY JEGO RODZICOW---TYmczasem nawet niewidomy mogl byc wlasnie po to aby go Jezus uzdrowil.Natomiast czyny jego mozna osadzac-cale prawo moralne i karne---co jak mi ktos kradnie rower to nie moge osadzic ze OTO ZLODZIEJ KRADNIE MI ROWER.w TAKIM tez tonie mowi SW Pawel--EF 5,8--14 ...a raczej pietnujcie je,nawracajcie tamtych......
Anonim2021.02.17 11:30
Polscy katolicy nie uznają tego papieża. Oni uznają tylko Lolka z Wadowic
majka2021.02.17 10:51
Nie jesteś wiarygodny CZŁowieku z ARGENTYNY modlę się o nawrócenie dla CIEBIE
poPO=kurw.., zlodzieje, mordercy2021.02.17 10:48
głupek z Argentyny w co wierzy?? w Pacia Mame czy Matke nature!!!??? głupek wiooskowy po sesjach u psychoanalityk komunistycznej z zaburzeniami osobowosciowymi wybacz chłopina ale poczekam na Papieza a nie bede słuchał lewackiego papcia
miernota Franio2021.02.17 10:50
i jeszcze psychol powołuje sie na te swoje wypociny!!! nie czytałem i nie przeczytam!!! a przeczytałem wszystkie encykliki poprzedników!!!
Anonim2021.02.17 11:31
Polski KK Matce Kurce wierzy
kaka2021.02.17 9:52
Ja zajmuje sie analiza tekstu---WSZUSTKO CO TU JEST NAPISANE JAKO PAPIESKI JEST NAPISANE PRZEZ SZATANISTOW I PODSUNIETE PAPIEZOWI--GDYBYM MIAL ROZGLOSNIE TO NA ANTENIE ZDANIE PO ZDANIU -WYKAZALBYM---TO JEST ATAK NA MUZGI WIERZACYCH--ABY WIERZYLI W JAJECZNICE A NIE PRAWDY OBJAWIONE. wSZYSTKO CO POD SPODEM POTWIERDZAM!
Spierdalaj ty kurwo żydowska.2021.02.17 13:16
Prymitywny prowokatorze!
kaka2021.02.17 14:43
Jarus cycku zabi ales sie zpocil!
kaka2021.02.12 16:05
Ostrzeam wszystkich wierzacych--franciszek z loza PII szykuja sie do zadania ciosu smiertelnego Kosciolowi----BEDZIE TO SPROFANOWANIE MSZY -PRZEZ NAPISANIE MSZALU I WYDANIE GO Z WATYKANU-------W KTORYM NIE BEDZIE PRZEISTOCZENIA KAZDY KTO TO PRZYJMIE BEDZIE --TRWAL W TEATRZE ANIE WIERZE----- JEDYNY RATUNEK NIE PRZYJMOWAC NOWEGO MSZALU LUB MSZA WSZECHCZASOW TRYDENCKA PO LACINIE.
Spierdalaj ty kurwo żydowska.2021.02.17 13:16
Prymitywny prowokatorze!
kaka2021.02.17 14:44
jarus roboku------co cie bierze?
kaka2021.02.12 16:00
W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” Ten tekst jest kompletnym chaosem-napisanym przez sztanistow i podsunietym Ojcu Swietemu-----W czasie nawrucenia w jaki sposub mozna odnowic wiare----jak SW Pawel sie nawracal to NIEMOGL ODNOWIC WIARY W JEZUSA BO JEJ NIE MIAL. dalej Mozna jedynie UMOCNIC WIARE--ale trzeba ja miec. dalej ----zywej wody nadziei zywa woda jest innym okresleniem WIARY-A przez dodanie drugiej cnoty boskiej Nadziei tekst wrowadza chaos i zamieszanie----Caly ten tekst jest okropnym zgrzytem pisanym aby wprowadzac zamieszanie --NIESWIADOMI CHRZESCIJANIE IDA JAK BARANY NA RZEZ. Teraz tylko loza PII z watykanu PODSUNIE NOWY MSZAL W KTORYM NIE MA PRZEISTOCZENIA I nastapi konania wiary.
Zofia2021.02.12 15:27
On niech odnowi swoja
kaka2021.02.12 15:26
Wszystko co obecnie przychodzi z watykanu jest SUPER SZKODLIWE DLA KOSCIOLA SWIETEGO.Same klamstwa przekrecenia przeinaczanie np ODNOWIC WIARE -niema czegos takiego -Sw Pawel mowil o ODNAWIANU UMYSLU---czyli nawruceniu Odnowic wiare -oznacza ZMIENIC WIARE----Natomiast przyglupiaste chrzescijanie ktorzy jeszcze nie rozumieja ze biskupi morduja wiare -zrozumieja to jako UMOCNIC WIARE ale on tego nie zamierzal powiedziec.Wszystko mieszaja ze wszystkim-zywa woda oznacza wiare-a on dodal nadziei-czyli z tresci zrobil BEZSENS. Do znudzenia powtarzaja przez caly rok--oto idziemy do Jerozolimy--oco chodzi--ABY ZE WSZYSTKICH MOMENTOW JEZUSA WYBRAC NAJTRAGICZNIESZE--aby go ponizyc. Ta sama sytuacja byla przed intronizacja-ze watykan(masoni) nie zgadzali sie na obraz Jezusa w podwujnej koronie-ale jako Ecce homo-CZYLI OPLUTEGO WYSZYDZONEGO NAPOL UMARLEGO -opisane to jest w ksiazce SPISEK PRZECIW INTRONIZACJI-----NAPISAL M Krajski----cala ta mowa jest haniebnym zgrzytem zamachem na kosciol to samo co robi polski episkopat.
kaka2021.02.12 15:51
Napisalem tekst co naprawde powiedzial papierz ale fronda go skasowala' Jest----wtym czasie nawrucenia odnowmy wiare------nawrucenie oznacza wejscie na wlasciwa sciezke wiary-- to niemozna jej rownoczesnie odnowic wiary-----TU JEST SUGESTJA odnowic wiare--zmienic wiare. Zywej wody nadziei----to chaos-bo zywa woda oznacza wiare-przez dodanie nadziei miesza sie DWIE CNOTY BOSKIE.Jest do uroczystosci wielkanocnych--powino byc swieta wielkanocnego--aby zmylic -stosuje licz mnoga. jest---------czyniac sie poslusznym---Jezus nie czyni sie posluszny dla samego posluszenstwa ale STAL SIE POSLUSZNY PRZEZ TO CO WYCIERPIAL.jest-------odrodzic sie jako nowi mezczyzni i nowe kobiety---djabelski podzial Kosciola-powinno byc--CALY LUD BOZY... I tak do koca chaos--przekrecanie i przeinaczanie --aby ZNISZCZYC WIARE I OBROCIC JA W BEZSENS.
trust2021.02.12 13:41
Ale jaką Wiarę Szkodniku Franku? W modernistyczny chlew, który z Kościołem i Wiarą nie ma NIC wspólnego, czy w Wiarę katolicką, z którą ty i reszta szkodników macie niewiele wspólnego?
Rydzyk na papieża2021.02.12 14:30
Nie to co Rydzyk.