Michał Kondrat, rady m.st Warszawy, powiadomił o tym na swoim profilu facebookowym:

„Mandat radnego m.st. Warszawy to jednak fajna sprawa. Uprawnia do złożenia interpelacji, na którą Pani Prezydent zobowiązana jest udzielić odpowiedzi. Dziś w jedenastej godzinie trwania Sesji Rady Warszawy, wypełniłem obietnicę, którą 6 grudnia 2014 r złożyłem publicznie w kinie Praha na spotkaniu z prof. Chazanem, które odbyło się po projekcji "Matteo". Moja interpelacja, zawiera pytania, na które dotąd Pani Prezydent Waltz nie zechciała odpowiedzieć opinii publicznej, ale teraz przymuszona § 34 Statutu m.st. Warszawy będzie zmuszona uczynić max. w ciągu 21 dni. A treść złożonej przeze mnie interpelacji brzmi następująco:

Szanowna Pani Prezydent,
Zwracam się do Pani z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, dlaczego na konferencji prasowej ogłosiła Pani, że wyniki kontroli będą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z prof. Chazanem, podczas gdy kontrola była jeszcze w toku i Miasto nie powiadomiło Szpitala o swoim stanowisku w odpowiedzi na uwagi Szpitala do wstępnego protokołu kontroli.

Ponadto proszę o informację, czy jest Pani gotowa przystąpić osobiście do rozmów ugodowych z prof. Chazanem, a nie zasłaniać się w toku procesu teoretyczną odrębnością podmiotową szpitala.

z poważaniem

Michał Kondrat

MP/www.facebook.com/kondratm