Oto przysięga polskiej masonerii sprzed 200 lat - zdjęcie
21.05.18, 11:30

Oto przysięga polskiej masonerii sprzed 200 lat

Na co przysięgali polscy masoni 200 lat temu? „Obiecuję, iż będę pilnować pracowicie i gorliwie interesów sprawiedliwej i doskonałej Loży” – głosił Akt ogłoszenia i ustawy Wielkiego Wschodu z 1818 roku.

Poniżej treść przysięgi jaką miał składać każdy deputowany pełnomocny w Wielkim Wschodzie:

„Ja N. w obecności wielkiego świata Budownika obiecuję, iż będę pilnować pracowicie i gorliwie interesów sprawiedliwej i doskonałej Loży, która mi je powierzyć raczyła; iż się będę stosować we wszystkim do instrukcji, jakie od niej mam sobie dane; iż ich będę dopełniać ad literam w każdym przypadku gdzie będzie można, a wiernie treść ich zachowam, gdy nieprzewidziane okoliczności uczynią je niedostatecznymi. Tak mi Boże dopomóż”.

Źródło: Akt ogłoszenia i ustawy Wielkiego Wschodu Królestwa Polskiego i Wielkiego Xsięstwa Litewskiego (1818)