Część polskich przedsiębiorców wystosowała oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa miejsc sprzedaży. W oświadczeniu tym zauważyli, że „konieczne są odpowiednie narzędzia prawne do egzekwowania obowiązujących zasad w zw. z COVID-19, jeżeli np. klient nie nosi maseczki, sklep powinien mieć możliwość nie wpuszczenia go lokalu i odmowy jego obsługi”.

W oświadczeniu padają też następujące słowa: „Konieczne są prewencyjne działania policji i straży miejskiej w miejscach sprzedaży oraz wyposażenie pracowników galerii handlowych i sklepów, prowadzących działalność na ich terenie, w odpowiednie narzędzia do egzekwowania obowiązujących zasad”.

I dodajmy, że według autorów oświadczenia, bezpieczeństwo, ujęte jako odpowiedzialność za siebie i innych, jest dzisiaj nie tylko normą i czynnikiem kształtowania postaw klientów centrów i sieci handlowych, ale też wiąże się mocno z odbudowaniem wyników sprzedaży przez firmy handlowe - ważne ogniwo polskiej gospodarki.

Erl/DoRzeczy.pl