Wielkie odkrycie polskiej badaczki! Ukazała się książka o Harro Harringu, Polaku z wyboru, poecie i bojowniku o wolność.

Cóż za barwny i bogaty żywot! Tak może wyglądać historia tylko prawdziwego romantyka, jakim był Harro Harring (1798 – 1870), człowiek w Polsce zupełnie nieznany, a przecież dla naszej Ojczyzny wielce zasłużony.

Ten Duńczyk z urodzenia, pisarz niemieckojęzyczny, a z wyboru Polak, wiódł życie z jednej strony niebywale popularnego w swej epoce poety, z drugiej niezwykle odważnego bojownika o wolność narodów, prześladowanego do końca swoich dni przez… carską policję. Mając niespełna 30 lat chcąc walczyć o polską wolność został ułanem, oficerem gwardii przybocznej wielkiego księcia Konstantego w Warszawie, ale w zamian za świetną służbę zaproponowano mu stanowisko… międzynarodowego szpiega carskiego na dworach europejskich. Kiedy oburzony odmówił, przedstawiono mu alternatywę: kazamaty na Syberii.

Niewiele czekając czmychnął z Warszawy; ścigano go do granicy, a potem - niemal do końca życia. W każdym kraju, gdzie się zjawił, ambasadorzy carscy żądali wydalenia go i czyniono im (już wtedy…) zawsze zadość!

Historię tego niezwykłego człowieka z otchłani zapomnienia wyciąga wnikliwa autorka Krystyna Szayna-Dec w swej nowej książce „Najgroźniejszy agitator sprawy polskiej. Awanturniczy żywot Harro Harringa Kazimirowicza, poety, bojownika o wolność, Polaka z wyboru”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Biały Kruk.

Gdzież ten Harring nie był… Poza niemal całą Europą przebywał w Rio de Janeiro, w Ameryce Północnej, nawet w Australii, często pod przybranymi nazwiskami. I cały czas walczył, najpierw podwójnym orężem, czyli bronią i piórem; wielokroć raniony i kontuzjowany, przez 34 lata z kulą pistoletową w piersi, która ugrzęzła tam w wyniku pojedynku – potem tylko piórem. Uwielbiano jego porywające wiersze na wszystkich kontynentach; bardzo wiele z nich poświęcił bohaterom Powstania Listopadowego i uciemiężonej Polsce. Zakochany w pięknej polskiej arystokratce, związał się na zawsze z jej ojczyzną i przybrał polskie nazwisko Kazimirowicz. Chciał nawet wziąć czynny udział w Powstaniu Listopadowym. Polskie dowództwo namówiło go jednak na wyjazd, aby w krajach niemieckojęzycznych działalnością pisarską zyskiwał zwolenników dla sprawy polskiej.

Stąd też najbardziej zasłynął wspomnieniowymi (z pobytu w Warszawie) i oskarżycielskimi tekstami wobec rosyjskiego despotyzmu pt. Pamiętnik o Polsce pod rosyjskim panowaniem, w których obnażył brutalność oraz cynizm carskiej władzy i ostrzegał przed nią. Tą książką otworzył oczy wielu osobom w Europie i Ameryce na to, czym naprawdę była carska Rosja. Kiedy jeszcze na dodatek zdemaskował ważnego moskiewskiego szpiega na Zachodzie, barona von Schweizera, nie mógł już zaznać spokoju ze strony tajnych służb; czując stałe niebezpieczeństwo, nigdy nie wychodził z domu bez pistoletu i sztyletu.

Wszędzie gdzie się znalazł, stawał w obronie wolności narodów, a przeciwko tyranii. Przepędzany, aresztowany, uwalniany w wyniku manifestacji ulicznych w jego obronie lub interwencji wielkich autorytetów. Niezłomnie trwał przy swoich ideałach. Bardzo płodny pisarz i publicysta, władający 9 językami. Wydał ok. stu tomów swoich utworów, a mimo to żył nieraz w skrajnej nędzy, ratowany od śmierci głodowej przez przyjaciół. Uznawany za rewolucjonistę stał się jednak obiektem ostrej publicystycznej napaści Karola Marksa, ponieważ zwalczał rodzący się właśnie komunizm, który uważał za „bałamutny filozoficzny materializm i ateizm”. Ostatni swój tekst publicystyczny (1869) poświęcił (po angielsku) swej przybranej ojczyźnie i zatytułował znamiennie „Do wrogów Polski”.

Krystyna Szayna-Dec posługując się znakomitą polszczyzną i opierając się tylko na faktach napisała biografię, którą czyta się, jak powieść awanturniczą. Nic dziwnego, taki bowiem był żywot tego wielkiego Polaka z wyboru.

Więcej informacji o książce Krystyny Szany-Dec pt. „Najgroźniejszy agitator sprawy polskiej. Awanturniczy żywot Harro Harringa Kazimirowicza, poety, bojownika o wolność, Polaka z wyboru” na https://bialykruk.pl/ksiegarnia/ksiazki/harro-harring-kazimirowicz-1798-1870-najgrozniejszy-agitator-sprawy-polskiej

dam/informacja prasowa