Msza gregoriańska uwalnia duszę od męki w Czyśćcu - zdjęcie
14.06.20, 11:26

Msza gregoriańska uwalnia duszę od męki w Czyśćcu

38

Historia ofiarowywania za zmarłych tzw. Mszy św. gregoriańskich, popularnie zwanych gregoriankami, jest dość niezwykła.

Nazwę wywodzi się od imienia papieża Grzegorza Wielkiego (żył w latach 540-604 r.). U początku tradycji leży konkretne wydarzenie: Grzegorz, zanim został wybrany na papieża (590 r.), był przełożonym założonego przez siebie w 575 r. benedyktyńskiego klasztoru na wzgórzu Celio w Rzymie. W IV „Księdze Dialogów” jego autorstwa znajdujemy potwierdzenie przekonania, iż ofiara Mszy św. pomaga osobom potrzebującym oczyszczenia po śmierci (por. Patrologia Latina 77, 416) i jako przykład podaje doświadczenie z życia swojej wspólnoty zakonnej.

Otóż po śmierci mnicha o imieniem Justus, w celi znaleziono trzy złote monety, których posiadanie sprzeciwiało się regule życia zakonnego, przewidującej wspólne korzystanie z dóbr materialnych. Grzegorz, aby pomóc zmarłemu uwolnić się po śmierci z kary za to wykroczenie, polecił odprawienie za niego kolejno następujących po sobie 30 Mszy św. - każdego dnia jednej. Po tym czasie zmarły Justus ukazał się w nocy jednemu z braci, Kopiozjuszowi, oznajmiając, że został uwolniony od cierpień czyśćcowych. Jak pisze Grzegorz, Kopiozjusz nic nie wiedział o odprawianych Mszach św. i gdy później ujawnił treść widzenia, pozostali współbracia doszli do wniosku, że uwolnienie nastąpiło w 30 dniu, kiedy odprawiano ostatnią z całego cyklu Mszę św. za Justusa. Uznano to za potwierdzenie, iż celebracje Eucharystii odniosły oczekiwany skutek (por. tamże, 420-421).

Należy uważać za „rozumne i zgodne z wiarą”

Wieść rozniosła się bardzo szybko poza klasztorem. Po latach pod wpływem autorytetu Grzegorza - już jako biskupa Rzymu - zwyczaj odprawiania 30 Mszy św. za osobę zmarłą zaczął zyskiwać coraz większą popularność w praktyce religijnej Wiecznego Miasta. W Europie rozprzestrzeniał się stopniowo, począwszy od VIII w., najpierw w klasztorach, potem także w innych kościołach.

Przez wiele wieków nie było żadnej oficjalnej wypowiedzi Kościoła dotyczącej tzw. gregorianek. Traktowano je jako szereg „zwyczajnych” Mszy za zmarłych, które już w tradycji przedgregoriańskiej były uważane za najbardziej skuteczny sposób modlitwy za osoby potrzebujące oczyszczenia po śmierci. Potwierdził to sobór trydencki. W 1884 r. Kongregacja Odpustów, na skutek wątpliwości zgłaszanych przez niektórych teologów, wyjaśniła, iż zaufanie wiernych do praktyki celebrowania Mszy gregoriańskich - jako szczególnie skutecznych dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca - należy uważać za „rozumne i zgodne z wiarą”. Nie obdarzono jednak ich jakimiś specjalnymi odpustami, potwierdzając, że wielowiekowa pobożna praktyka opiera się na przeświadczeniu wiernych o ich skuteczności.

Wśród teologów utrwaliła się opinia, że źródłem szczególnej skuteczności są zasługi papieża Grzegorza i jego wstawiennictwo.

 

Tym, który wysłuchuje próśb, jest Pan Bóg

Istnieją pewne szczegółowe regulacje kościelne dotyczące Mszy gregoriańskich. Określają one liczbę Mszy św. na 30 odprawianych w trybie ciągłym. Wyjątkami od tej reguły mogą być nieprzewidziane przeszkody, takie jak np. choroba kapłana lub celebracja (pogrzeb, ślub), której odprawienie jest danego dnia konieczne. W takich wypadkach cykl Mszy gregoriańskich zachowuje wartość, jaką Kościół z nimi łączy. Przesuwa się o ilość dni, których brakuje do pełnej liczby 30 (por. Deklaracja Kongregacji Soboru z 24 lutego 1967). Ponadto określa się jednoznacznie, że Msze gregoriańskie mogą być odprawiane za jednego tylko zmarłego, nigdy zaś zbiorowo za kilku zmarłych. Nie jest konieczne, aby były odprawiane zawsze przez tego samego kapłana lub przy tym samym ołtarzu (kościele). Ważna jest ciągłość dni, same natomiast Msze św. mogą być sprawowane przez wielu księży i w wielu miejscach.

O czym warto pamiętać? Sama liczba 30 nie może być łączona z gwarancją wybawienia od pokuty po śmierci. Człowiek prosi, ale tym, który wysłuchuje próśb, jest Pan Bóg. I On określa miarę czasu konieczną do tego, by duszę wyzwolić z mąk czyśćcowych. Nie może tu też być mowy o jakimkolwiek magicznym szafowaniu liczbami. Nie w nich leży siła, ale w wierze, gotowości do nawrócenia, otwarciu na Bożą łaskę. Każda Msza św. ma wartość nieskończoną - potwierdza to nauczanie Kościoła, pisma mistyków, prywatne objawienia. Oprócz konkretnych owoców duchowych w postaci uwolnienia duszy od męki w czyśćcu, Msze gregoriańskie niosą jeszcze inne: to osobiste uświęcenie tych, którzy podejmują się przez kolejnych 30 dni osobiście uczestniczyć w Eucharystii. Znam osoby, które odkryły w ten sposób jej piękno, głębię i od tego momentu udział w codziennej Mszy św. stał się dla nich stałym elementem dnia.

Ks. Paweł Siedlanowski
Echo Katolickie 46/2017

opoka.org.pl

Komentarze (38):

Ma\\\\\\\\305\\\\\\\\202gorzata2020.06.15 13:00
Taka praktyka jest NIEZROZUMIAŁA. Czym innym jest ofiara na Kościół a czym innym oczekiwanie , że złagodzi sie karę w czyścu za złożoną ofiarę. Wszyscy sa równi przed Panem Bogiem i pieniądze lub ich brak NIE może ominąć / SKRÓCIĆ kary Sprawiedliwości Bożej .
Jan Radziszewski2020.06.14 23:37
zdemonizowane NIEDOWIARKI co macie jak Włodzimierz Lenin w głowie ZIELONUJ GALARETU czy jak diabły mówią o naukowcach oczywiście swoich tj diabelskich propagatorach ewolucjonizmu tj Ateizmu Przyrody - że mają gówna sieczkę lub siano w swojej głowie - wybierajcie 1 P 3:18-21 18. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. 19. W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, 20. niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. 21. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. a w ST ks. Machabejskie zebrana ofiara wysłana do świątyni w Jerozolimie za poległych z powodu zagrabienia złotych wyobrażeń bóstw tj demów jakie one przedstawiały który i wy Ateiści bez żadnego trudu byście czcili
Rut Renia2020.06.14 22:27
Nie chce Cię Leszku obrażać ale daj sobie spokój z twoimi pomysłami , Jeżeli jesteś takim medrcem to weź sobie ewangelię STAREGO CZY NOWEGO testamentu , Poczytaj a później możesz tłumaczyć maluczkim , Są jeszcze psalmy piękne modlitwy napewno przyniosą ci więcej radości dla twojej duszy , aniżeli zajmowanie się pomysłami aby jatrzyc
On Jest 2020.06.14 17:18
Drodzy Rodacy. Pomyślcie przez chwilę. Jeżeli rzeczywiście czyściec jest prawdą, to śmierć Pana Jezusa na Krzyżu załatwiła sprawy połowicznie. Czegoś w tym Dziele zabrakło. Tymczasem Bóg, kiedy coś czyni, robi to perfekcyjnie od A do Z. Tak się stało, kiedy Pan Jezus na Krzyżu zmarł, chwilę wcześniej mówiąc "wykonało się", następnie zmartwychwstał, do nieba wstąpił i zasiadł po Prawicy Ojca, teraz wstawiając się za nami. Kropka. Ofiara Pana Jezusa na Krzyżu była doskonała. Zostały zmazane wszystkie grzechy wszystkich ludzi. Powstaje zatem pytanie - co z tym czyśćcem? Biblia uczy, że nie ma takiego miejsca. Uczy również, że kontakt z duszami jest w rzeczywistości kontaktem z bytami, które nie są nam przyjazne, żeby nie napisać wprost, kim one są. Sięgajcie, proszę, do Bożego Słowa. Biblia jest Prawdą. I przekazuje nam Prawdę o Bogu i Jego Planie wobec nas, wszystkich ludzi.
espada2020.06.14 20:30
https://wobroniewiaryitradycji.files.wordpress.com/2016/11/maria_simma-moje_przezycia_z_duszami_czysccowymi.pdf https://bezale.pl/2016/11/03/poznaj-swiadectwo-duszy-w-czysccu/
Reytan2020.06.14 20:41
Protestanckie swinie juz zamordowaly od XVI wieku kilka milionow Polakow I znowu bruzdza przeciwko Polsce.
On Jest 2020.06.15 6:28
Nienawiść do Biblii przeraża mnie.
Szybka Randka sex2020.06.14 16:01
Nowa strona ero,tyczna na której znajdziesz sasiadke. Ponad milion ofert z całego świata! http://paniedzis.pl Szybka i bezpieczna rejestracja, Zupełna anonimowość, Setki osób z całego świata.
Marek212020.06.14 15:18
"Wystarczy, ze moneta zadzwoni w misie i dusza ulatuje juz do nieba......" Było. I wcale dobrze się ie skończyło.
Izydor2020.06.14 15:15
Zaprawdę powiadam wam, jeśli codziennie rano między 8:03 a 8:07 wypowiesz osiem razu słowo "budzik" stojąc na rękach to na pewno po śmierci będzie miód, cud i marcepany. Tako rzecze prorok Izydor.
boond2020.06.14 15:13
i co to da? skoro na czyściec nikt nie zasłuży a wszyscy w piekle smołę wożą? takie ograniczenie wszechmocy Boga jak ograniczenie do modlitwy za dusze w czyśćcu to mogli wymyślić tylko głupi księża
Krzysztof 2020.06.14 15:00
Czyście został wymyślony przez Kościół w XIV wielu przy okazji odpustów.Wczyśniej istniało tylko Niebo lub Piekło. I słusznie,bo od tej chwili Kościół przestał być biedny,każdy złoczyńca za pieniądze chciał trafić przynajmniej do czyśća.
espada2020.06.14 20:29
https://bezale.pl/2016/11/03/poznaj-swiadectwo-duszy-w-czysccu/ https://wobroniewiaryitradycji.files.wordpress.com/2016/11/maria_simma-moje_przezycia_z_duszami_czysccowymi.pdf
Jan Radziszewski2020.06.14 23:26
mylisz się czy nie jest w liście św Piotra 1 Ptr 3:18-21 18. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. 19. W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, 20. niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. 21. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Smutny koniec starucha 2020.06.14 14:47
Spuchnięty żydek "Leszek" Keller-Krawczyk wychodzi wręcz z tej swojej pożółklej skóry aby "zaistnieć". Smutny koniec starucha, na garnuszku państwa, przytwierdzony do krzesła inwalidzkiego, w norze z której wyjść nie może. Najpierw był "konfederatą" (żydek konfederatą, tak żydek jest "oficer LWP") a teraz jest otwarcie tęczowy. Czy to typowe zachowanie dla sierpem obrzezanych? Niestety. OBOJETNY jest podobny.
katolicka kretynizacja polski2020.06.14 14:44
Wygodny kibel uwalnia duszę od goowna nagromadzonego w jelitach!
JanP2020.06.14 13:05
Ależ człowiek jest mocny. Wszystko może. Czyściec może mu skoczyć.
espada2020.06.14 20:28
czlek jest slaby i bez Boga nie moze nic
zenio2020.06.14 12:57
https://www.youtube.com/watch?v=EaZWvZv6uSk&feature=youtu.be
aspiring educationalist2020.06.14 12:44
Tylko dlaczego za odprawienie takiej mszy za czyjąś duszę trzeba zapłacić? Bez "marności" dusza nie opuści czyśca?
!!!2020.06.14 13:02
Odprawia się 30 mszy bo na tyle było tych pieniędzy znalezionych u zakonnika.
dex2020.06.14 13:02
Ty tez pracujesz za darmo?
anonim2020.06.14 14:04
Na moje usługi ("Stachu the asswipe") jest rzeczywisty popyt. Popyt na usługę uwalniania dusz czyścowych (w dodatku w gregoriańskiej wersji premium) jest stworzony sztucznie.
Reytan2020.06.14 20:37
Wszyscy komunisci to bezzbozni pedofile.
Jan Radziszewski2020.06.14 23:20
o bidny Stasieńku co masz jak Włodzimierz Lenin w głowie ZIELONUJ GALARETU czy jak diabły mówią o naukowcach oczywiście swoich tj diabelskich propagatorach ewolucjonizmu że mają gówna sieczkę lub siano w swojej głowie - wybieraj
romak2020.06.14 12:32
Niech księża napiszą ile biorą za Gregoriankę. Bez kasy ciężko o zbawienie a księża to wytrawni gracze finansowi.
Krzysztof 2020.06.14 14:57
Ja zapłaciłem 1000zł
Pet2020.06.14 12:17
Odezwał się już któryś z czyśćca że mu pomogło, i dostał przepustkę piętro wyżej???
espada2020.06.14 20:28
https://wobroniewiaryitradycji.files.wordpress.com/2016/11/maria_simma-moje_przezycia_z_duszami_czysccowymi.pdf
Jahu — Bóg Hebrajczyków2020.06.14 12:04
Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich. Wj 20:4-6
Reytan2020.06.14 20:35
Protestanckie swinie zamordowaly od XVI wieku kilka milionow Polakow,I jeszcze im malo. Protestantyzm to judaizm plus wieprzowina.
Leszek2020.06.14 11:49
http://christusvincit-tv.pl/viewpage.php?page_id=248 Nie bój się nie ma świrusa, to tylko ściema masońska. Zapisz się na tej stronie.
Reytan2020.06.14 20:33
Komunisci tacy jak Leszek smierdza/.
Jan Radziszewski2020.06.14 23:11
tylko parchy żydowskie - żydzie
Leszek2020.06.14 11:45
17 czerwca przekonamy się co to za katolicka partia PIS. Jak to partia żydowsko masońska nie wyjdą przywitać Królowej Nieba i Ziemi. Nie będę chcieli jej w Sejmie. Taki test na wiarygodność Pisu. ANIFESTACJA: Królowa idzie do Sejmu 17 czerwiec 2020 Warszawa Potrzebnych jest 1000 wpisów do uruchomienia procedur prawnych związanych z organizacją manifestacji. Zapisy trwają do 17 maja. Zapisują się osoby deklarujące osobisty udział w manifestacji: Królowa idzie do Sejmu.  Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia, nazwiska i miejscowości, gdyż ja sam się zapisuję i ja sam dysponuję moimi danymi. Życzę sobie, aby moje imię, nazwisko i miejscowość były przeczytane podczas ogłoszeń przez ks. Piotra Natanka. IMIĘ:NAZWISKO:MIEJSCOWOŚĆ:Wyrażam zgodę na przetwarzanie i upublicznianie moich danych osobowychKRAJ:AustraliaAustriaBelgiaBiałoruśBrazyliaChileChinyCzechyDaniaFinlandiaFrancjaGrecjaHiszpaniaHolandiaIzraelJaponiaKanadaLitwaLuksemburgMeksykNiemcyNorwegiaOrlandiaPolskaRosjaRPASłowacjaStany ZjednoczoneSzwajcariaSzwecjaUkrainaWatykanWęgryWielka BrytaniaWłochyInny... Ilość zapisanych osób: 885 (oczekujących: 6) (stan na: 2020-06-14, 11:37)
Felek2020.06.14 15:35
To znaczy że królową Polski jest czarna Żydówka? Albo ci rycerze to najbardziej tolerancyjna grupa w Polsce albo to najwięksi hipokryci.
dybuch2020.06.14 16:27
zamnknij twa lewacka jadaczke trollu internetowy bo ci sie paluch od pukania przekrzywi
Reytan2020.06.14 20:32
Leszek to znany prowokator komunistyczny.