Modlitwa do Matki Bożej za nienarodzonych  - zdjęcie
30.01.21, 13:12

Modlitwa do Matki Bożej za nienarodzonych

14

Modlitwa do Matki Bożej za nienarodzonych

Święta Matko Boga i Kościoła, nasza Pani z Guadalupe, 
Zostałaś wybrana przez Ojca dla Syna w Duchu Świętym. 
Jesteś Niewiastą obleczoną w słońce, która troszczy się o narodziny Chrystusa 
Podczas gdy szatan, czerwony smok, czeka by pożreć Twe Dziecko. 
Podobnie czynił Herod szukający aby zniszczyć Twego Syna, 
Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, 
dokonując podczas tego rzezi wielu niewinnych dzieci. 
Tak dzisiaj czyni się przez aborcję, zabijając wiele niewinnych, nienarodzonych dzieci, 
przy udziale wielu matek atakujących ludzkie życie i Kościół, Ciało Chrystusa.

Matko Niewiniątek, chwalimy Boga w Tobie za Jego dary dane Tobie 
przez Twe Niepokalane Poczęcie, Twoją wolność od grzechu; 
Twoją pełnię łaski, Twoje Macierzyństwo Boga i Kościoła, 
Twoje Wieczne Dziewictwo i Twoje Wniebowzięcie z ciałem i duszą do nieba. 
O, Wybawienie chrześcijan, błagamy Ciebie o ochronę 
dla wszystkich matek nienarodzonych i dzieci w ich łonach. 
Wstawiamy się do Ciebie o Twą pomoc w zatrzymaniu holokaustu aborcji. 
Nakłoń serca aby szanowano życie!

Święta Matko, modlimy się do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca 
za wszystkie matki i wszystkie nienarodzone dzieci, 
aby mogły żyć tu na ziemi i, 
dzięki Najdrogocenniejszej Krwi przelanej przez Twego Syna, 
mogły dostąpić życia wiecznego z Nim w niebie. 
Modlimy się również do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca 
za wszystkich dokonujących aborcji i wszystkich stronników aborcji, 
aby nawrócili się i opowiedzieli się za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, 
jako za ich Panem i Zbawicielem. Broń wszystkie swoje dzieci w walce 
przeciw szatanowi i wszystkim złym duchom w tej teraźniejszej ciemności. 
Pragniemy aby niewinne nienarodzone dzieci, które umierają bez Chrztu, 
były ochrzczone i zachowane. 
Prosimy abyś uzyskała tę łaskę dla nich i żal, 
pojednanie i wybaczenie od Boga dla ich rodziców i zabójców.

Niech jeszcze raz w historii świata odsłoni się nieskończona moc litościwej miłości. 
Niech ona położy kres złu. Niech przemieni sumienia. 
Niech Twoje Bolesne i Niepokalane Serce odsłoni dla wszystkich światło nadziei. 
Niech Chrystus Król króluje nami, naszymi rodzinami, miastami, narodami i całą ludzkością. 
O, łagodna, O kochająca, O słodka Dziewico Maryjo, 
usłysz nasze prośby i przyjmij ten płacz naszych serc!

O, Matko Boża z Guadalupe, Obrończyni Nienarodzonych, Módl się za nami!

kz/christusrex.brzegdolny.pl

Komentarze (14):

on2021.02.1 12:56
Bałwochwalstwo.
Modlitwa do Matki Bożej za nienarodzonych2021.01.30 16:58
Święta Matko Boga i Kościoła, nasza Pani z Guadalupe, Zostałaś wybrana przez Ojca dla Syna w Duchu Świętym. Jesteś Niewiastą obleczoną w słońce, która troszczy się o narodziny Chrystusa Podczas gdy szatan, czerwony smok, czeka by pożreć Twe Dziecko. Podobnie czynił Herod szukający aby zniszczyć Twego Syna, Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dokonując podczas tego rzezi wielu niewinnych dzieci. Tak dzisiaj czyni się przez aborcję, zabijając wiele niewinnych, nienarodzonych dzieci, przy udziale wielu matek atakujących ludzkie życie i Kościół, Ciało Chrystusa. Matko Niewiniątek, chwalimy Boga w Tobie za Jego dary dane Tobie przez Twe Niepokalane Poczęcie, Twoją wolność od grzechu; Twoją pełnię łaski, Twoje Macierzyństwo Boga i Kościoła, Twoje Wieczne Dziewictwo i Twoje Wniebowzięcie z ciałem i duszą do nieba. O, Wybawienie chrześcijan, błagamy Ciebie o ochronę dla wszystkich matek nienarodzonych i dzieci w ich łonach. Wstawiamy się do Ciebie o Twą pomoc w zatrzymaniu holokaustu aborcji. Nakłoń serca aby szanowano życie!
c.d.2021.01.30 16:58
Święta Matko, modlimy się do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca za wszystkie matki i wszystkie nienarodzone dzieci, aby mogły żyć tu na ziemi i, dzięki Najdrogocenniejszej Krwi przelanej przez Twego Syna, mogły dostąpić życia wiecznego z Nim w niebie. Modlimy się również do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca za wszystkich dokonujących aborcji i wszystkich stronników aborcji, aby nawrócili się i opowiedzieli się za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, jako za ich Panem i Zbawicielem. Broń wszystkie swoje dzieci w walce przeciw szatanowi i wszystkim złym duchom w tej teraźniejszej ciemności. Pragniemy aby niewinne nienarodzone dzieci, które umierają bez Chrztu, były ochrzczone i zachowane. Prosimy abyś uzyskała tę łaskę dla nich i żal, pojednanie i wybaczenie od Boga dla ich rodziców i zabójców. Niech jeszcze raz w historii świata odsłoni się nieskończona moc litościwej miłości. Niech ona położy kres złu. Niech przemieni sumienia. Niech Twoje Bolesne i Niepokalane Serce odsłoni dla wszystkich światło nadziei. Niech Chrystus Król króluje nami, naszymi rodzinami, miastami, narodami i całą ludzkością. O, łagodna, O kochająca, O słodka Dziewico Maryjo, usłysz nasze prośby i przyjmij ten płacz naszych serc! O, Matko Boża z Guadalupe, Obrończyni Nienarodzonych, Módl się za nami!
Total Mayhem2021.01.30 16:38
A Maryja na to: fajna modlitwa, aż se skrobnę.
Już narodzony2021.01.30 16:23
Spluwam na mordę matce Bożej
Modlitwa do Matki Bożej za nienarodzonych2021.01.30 15:11
Święta Matko Boga i Kościoła, nasza Pani z Guadalupe, Zostałaś wybrana przez Ojca dla Syna w Duchu Świętym. Jesteś Niewiastą obleczoną w słońce, która troszczy się o narodziny Chrystusa Podczas gdy szatan, czerwony smok, czeka by pożreć Twe Dziecko. Podobnie czynił Herod szukający aby zniszczyć Twego Syna, Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dokonując podczas tego rzezi wielu niewinnych dzieci. Tak dzisiaj czyni się przez aborcję, zabijając wiele niewinnych, nienarodzonych dzieci, przy udziale wielu matek atakujących ludzkie życie i Kościół, Ciało Chrystusa. Matko Niewiniątek, chwalimy Boga w Tobie za Jego dary dane Tobie przez Twe Niepokalane Poczęcie, Twoją wolność od grzechu; Twoją pełnię łaski, Twoje Macierzyństwo Boga i Kościoła, Twoje Wieczne Dziewictwo i Twoje Wniebowzięcie z ciałem i duszą do nieba. O, Wybawienie chrześcijan, błagamy Ciebie o ochronę dla wszystkich matek nienarodzonych i dzieci w ich łonach. Wstawiamy się do Ciebie o Twą pomoc w zatrzymaniu holokaustu aborcji. Nakłoń serca aby szanowano życie!
c.d.2021.01.30 15:11
Święta Matko, modlimy się do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca za wszystkie matki i wszystkie nienarodzone dzieci, aby mogły żyć tu na ziemi i, dzięki Najdrogocenniejszej Krwi przelanej przez Twego Syna, mogły dostąpić życia wiecznego z Nim w niebie. Modlimy się również do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca za wszystkich dokonujących aborcji i wszystkich stronników aborcji, aby nawrócili się i opowiedzieli się za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, jako za ich Panem i Zbawicielem. Broń wszystkie swoje dzieci w walce przeciw szatanowi i wszystkim złym duchom w tej teraźniejszej ciemności. Pragniemy aby niewinne nienarodzone dzieci, które umierają bez Chrztu, były ochrzczone i zachowane. Prosimy abyś uzyskała tę łaskę dla nich i żal, pojednanie i wybaczenie od Boga dla ich rodziców i zabójców. Niech jeszcze raz w historii świata odsłoni się nieskończona moc litościwej miłości. Niech ona położy kres złu. Niech przemieni sumienia. Niech Twoje Bolesne i Niepokalane Serce odsłoni dla wszystkich światło nadziei. Niech Chrystus Król króluje nami, naszymi rodzinami, miastami, narodami i całą ludzkością. O, łagodna, O kochająca, O słodka Dziewico Maryjo, usłysz nasze prośby i przyjmij ten płacz naszych serc! O, Matko Boża z Guadalupe, Obrończyni Nienarodzonych, Módl się za nami!
rebeliant2021.01.30 14:41
" chwalimy Boga w Tobie za Jego dary "... za dary rzeczywistości bycia istotą gorszą - gorszą bo niewszechmogącą, lecz impotentną w bardzo wielu sprawach - od jego stwórcy, w której ta gorszość (wielkie dzięki temu który to obnażył) wychodzi na jaw. Nie ma gorszego stanu istnienia niż być istotą stworzoną przez Jahwe.
rebeliant2021.01.30 14:35
A ja się modlę za zBoka Jahwę do Szatana, aby ten odpuścił sobie człowieka, gdyż nie zasługuje on na taką zabawkę. Parę szatańskich rózg na ten wszechmogący łeb by się przydało.
Modlitwa do Matki Bożej za nienarodzonych2021.01.30 13:41
Święta Matko Boga i Kościoła, nasza Pani z Guadalupe, Zostałaś wybrana przez Ojca dla Syna w Duchu Świętym. Jesteś Niewiastą obleczoną w słońce, która troszczy się o narodziny Chrystusa Podczas gdy szatan, czerwony smok, czeka by pożreć Twe Dziecko. Podobnie czynił Herod szukający aby zniszczyć Twego Syna, Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dokonując podczas tego rzezi wielu niewinnych dzieci. Tak dzisiaj czyni się przez aborcję, zabijając wiele niewinnych, nienarodzonych dzieci, przy udziale wielu matek atakujących ludzkie życie i Kościół, Ciało Chrystusa. Matko Niewiniątek, chwalimy Boga w Tobie za Jego dary dane Tobie przez Twe Niepokalane Poczęcie, Twoją wolność od grzechu; Twoją pełnię łaski, Twoje Macierzyństwo Boga i Kościoła, Twoje Wieczne Dziewictwo i Twoje Wniebowzięcie z ciałem i duszą do nieba. O, Wybawienie chrześcijan, błagamy Ciebie o ochronę dla wszystkich matek nienarodzonych i dzieci w ich łonach. Wstawiamy się do Ciebie o Twą pomoc w zatrzymaniu holokaustu aborcji. Nakłoń serca aby szanowano życie!
c.d.2021.01.30 13:41
Święta Matko, modlimy się do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca za wszystkie matki i wszystkie nienarodzone dzieci, aby mogły żyć tu na ziemi i, dzięki Najdrogocenniejszej Krwi przelanej przez Twego Syna, mogły dostąpić życia wiecznego z Nim w niebie. Modlimy się również do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca za wszystkich dokonujących aborcji i wszystkich stronników aborcji, aby nawrócili się i opowiedzieli się za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, jako za ich Panem i Zbawicielem. Broń wszystkie swoje dzieci w walce przeciw szatanowi i wszystkim złym duchom w tej teraźniejszej ciemności. Pragniemy aby niewinne nienarodzone dzieci, które umierają bez Chrztu, były ochrzczone i zachowane. Prosimy abyś uzyskała tę łaskę dla nich i żal, pojednanie i wybaczenie od Boga dla ich rodziców i zabójców. Niech jeszcze raz w historii świata odsłoni się nieskończona moc litościwej miłości. Niech ona położy kres złu. Niech przemieni sumienia. Niech Twoje Bolesne i Niepokalane Serce odsłoni dla wszystkich światło nadziei. Niech Chrystus Król króluje nami, naszymi rodzinami, miastami, narodami i całą ludzkością. O, łagodna, O kochająca, O słodka Dziewico Maryjo, usłysz nasze prośby i przyjmij ten płacz naszych serc! O, Matko Boża z Guadalupe, Obrończyni Nienarodzonych, Módl się za nami!
Anonim2021.01.30 13:31
Matko Bożo z Gładelupe, chroń od księży dziecięcą dvpe!
abraham2021.01.30 13:27
Trojco Przenajswietsza przyjmij wszystkich, ktorzy sa przeciw aborcji jako Twoich nowych niewolnikow poprzez Niepokalana Maryje! Ofiarowuje Ci ich dusze i ich wolne wole do Twego calkowitego rozporzadzenia na wieki!
fcuk piss2021.01.30 13:22
pomodlcie sie do spiacej krolewny skutek bedzie taki sam