Na Facebooku powstała nawet specjalna grupa pt. "Polowanie na Lisa", którą ilustruje drapieżny ptak atakujący... lisa.

"Idzie wiosna, czas zakończyć okres ochronny dla następcy Jerzego Urbana i Adama Michnika. Tomasz Lis jako redaktor naczelny Newsweeka rozpoczął regularną kampanię nienawiści w stosunku do polskich katolików i narodowców" - piszą autorzy strony.

Admini profilu przypominają, że okładki tygodnika pod redakcją znanego dziennikarza "regularnie, w sposób perfidny i brutalny atakują wybrane grupy społeczne". "Kłamstwo, dehumanizacja przeciwnika, epatowanie obscenicznymi obrazami, obrażanie uczuć religijnych i patriotycznych znacznej części Polaków to motyw przewodni już niemal każdego numeru lisowego Newsweeka" - czytamy na stronie "Polowanie na Lisa".

Właśnie dlatego inicjatorzy akcji zdecydowali się zwrócić z apelem o kampanię mailową na rzecz odwołania Tomasza Lisa z funkcji redaktora naczelnego "Newsweeka".

"Dobry przykład w tym względzie dała Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej. Poniżej podajemy adres mailowy do rzecznika wydawcy tygodnika Newsweek i przykładową treść maila" - informują autorzy strony, po czym wzywają: "Do dzieła!".

AM

**************************************************

Poniżej publikujemy list, jaki przygotowali inicjatorzy akcji "Polowanie na Lisa":

anna.gancarz@ringieraxelspringer.com


"Edyta Sadowska
Prezes Zarządu Ringier Axel Springer Polska

Szanowna Pani,

Tomasz Lis jako redaktor naczelny Newsweeka rozpoczął regularną kampanię nienawiści w stosunku do polskich katolików i narodowców.

Kolejne okładki pisma pod jego kierownictwem regularnie, w sposób perfidny i brutalny atakują wybrane grupy społeczne. Kłamstwo, dehumanizacja przeciwnika, epatowanie obscenicznymi obrazami, obrażanie uczuć religijnych i patriotycznych znacznej części Polaków to motyw przewodni już niemal każdego numeru Newsweeka.

Artykuły, m.in. te dotyczące katolików, w piśmie redagowanym przez pana Tomasza Lisa są w konflikcie z zasadami etyki dziennikarskiej. Naruszają również ‘Kodeks etyczny Ringier Axel Springer’ w punktach 15-18.

Ze względu na powyższe zwracam się z żądaniem odwołania Tomasza Lisa z funkcji redaktora naczelnego tygodnika Newsweek. Kontynuacja wydawania pisma w takim kształcie i pod takim kierownictwem zmusi mnie do wystąpienia z czynną akcją bojkotu całego koncernu Ringier Axel Springer Polska, skierowaną przede wszystkim do największych reklamodawców Państwa firmy.

Z poważaniem
................."