Ministerstwo Edukacji Narodowej podało dziś nowe informacje ws. rekrutacji do szkół i specjalnych zasad przeprowadzania egzaminów, które odbędą się bez części ustnych. Wnioski o przyjęcia do szkół będzie można natomiast składać w sposób elektroniczny.

Na dzisiejszej konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski przedstawił zasady jakie będą obowiązywać przy tegorocznej rekrutacji do szkół. Poinformował też, że matury rozpoczną się 8. czerwca, egzamin ósmoklasisty 16. czerwca, a egzamin zawodowy 17. czerwca. Odbędą się one bez części ustnej. Sesja poprawkowa egzaminu maturalnego jest planowana na 8. września, również bez części ustnej.

Zdający egzaminy będą mogli wejść na teren szkoły z zakrytymi twarzami. CKR wydała w tej sprawie specjalne oświadczenie:

-„Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego”

Wyniki egzaminów maturalnych mają zostać ogłoszone do 11 sierpnia. Minister Piontkowski zaznaczył, że:

-„Duża część postępowania rekrutacyjnego może odbywać się w formie elektronicznej. Wnioski o przyjęcie do szkół i dokumenty będzie można składać zdalnie”.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie z kolei wyglądał się następująco:

- Od 15 czerwca do 10 lipca będzie można składać do szkół dokumenty z wnioskiem o przyjęcie.

- 23 czerwca - 7 lipca - odbędą się sprawdziany uzdolnień kierunkowych,

- 26 czerwca - 10 lipca - to termin, w którym będzie trzeba dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

- 12 sierpnia zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

- 13-18 sierpnia - to termin, w którym należało będzie potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły.

- 19 sierpnia - ogłoszone zostaną ostateczne listy kandydatów.

kak/Gazeta.pl