Macierewicz będzie bronił praw kobiet-żołnierek będących w ciąży - zdjęcie
05.05.16, 09:40(fot. twitter MON)

Macierewicz będzie bronił praw kobiet-żołnierek będących w ciąży

O zmianę przepisów ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, które nie chronią przed zwolnieniem żołnierzy-kobiet będących w ciąży, zwrócił się do Antoniego Macierewicza Rzecznik Praw Obywatelskich. Minister obrony narodowej poinformował Adama Bodnara, że taka zmiana zostanie zaproponowana przy najbliższej nowelizacji ustawy.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się kobieta, która została zwolniona z zawodowej służby wojskowej w czwartym miesiącu ciąży. W chwili obecnej kobieta-żołnierz, która służy w oparciu o kontrakt, może zostać zwolniona ze służby do 6 tygodni przed urodzeniem dziecka, jeśli upływa czas określony w kontrakcie. Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, przewiduje ochronę przed zwolnieniem podczas urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego. Nie chroni zaś przed zwolnieniem żołnierzy-kobiet w ciąży.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, przypomniał w liście skierowanym do ministra obrony narodowej, że z Konstytucji wynika szczególna rola organów władzy publicznej we wspieraniu macierzyństwa, wynika to także z przepisów unijnych. Adam Bodnar uważa, że Polska tych przepisów nie spełnia. 

Antoni Macierewicz zgodził się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i zapewnił, że taka zmiana zostanie zaproponowana przy najbliższym projekcie nowelizacji ustawy. W odpowiedzi na list Adama Bodnara poinformował, że: 

Mając powyższe na uwadze, w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony żołnie w ciąży będącej w służbie kontraktowej, niezbędne jest wypracowanie dodatkowych rozwiązań. W związku z tym, art. 111a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojsko zawodowych powinien otrzymać następujące brzmienie: Art. 111 a. Zwolnienie żołnierza zawodowego, na podstawie art. 111 pkt 8

1. w okresie ciąży, jeżeli zwolnienie ze służby miałoby nastąpić po upływie trzeciego miesiąca ciąży, następuje w dniu porodu;

2. przebywającego na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim lub urlopie rodzicielskim, następuje dniem po zakończeniu tego urlopu

za: telewizjarepublika.pl