Minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius proponuje, by Sejm Litwy oficjalnie potępił próby fałszowania historii przez Rosję, a także próby obarczenia Polski winą za rozpętanie II wojny światowej i usprawiedliwienia paktu Ribentropp-Mołotow.Linkevičius zarejestrował we wtorek projekt rezolucji, w którym potępia się „prowadzoną przez Federację Rosyjską politykę rewizjonizmu historycznego i rozpowszechnianie dezinformacji na temat udziału Związku Radzieckiego w rozpoczęciu II wojny światowej oraz przerzucanie odpowiedzialności za to na ofiary agresji”. Z rezolucją tą Sejmas zwróci się do Parlamentu Europejskiego, parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej, organizacji i społeczności międzynarodowych, „aby wspólnie przeciwstawiły się działaniom Rosji”.

Linas Linkevičius wskazuje w projekcie rezolucji, że Rosja rozpowszechnia dezinformację w celu usprawiedliwienia obecnej agresywnej polityki i agresji przeciwko sąsiednim państwom, a także w celu wywołania nieufności wśród społeczności zachodniej i rozbicia Unii Europejskiej i NATO.

bsw/Kresy24.pl