Jak wynika z pisma Straży Marszałkowskiej, Marta Lempart otrzymała zakaz wstępu na tereny i do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wjazdu na te tereny na okres od dnia 24 listopada 2020 r. do 23 listopada 2021 r. Z czego wynika ta decyzja?

- Uzasadniając powyższe wyjaśniam, iż w dniu 30 października 2020 r. o godz. 15.45 wraz z grupą osób uczestniczyła Pani w wyłamaniu metalowej bramy i wdarła się w okolicę garaży znajdujących się na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu. Pani działanie spowodowało zagrożenie bezpieczeństwa budynków Sejmu i Senatu oraz osób tam przebywających i stanowiło naruszenie porządku na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu - czytamy w piśmie podpisanym przez Komendanta Straży Marszałkowskiej nadkom. Michała Sadonia, które zostało opublikowane przez senatora KO Bogdana Klicha.

Swoją drogą to trudno zrozumieć komentarz senatora KO.


mp/twitter/bogdan klich