Kuźmiuk:Tak resort finansów walczy z optymalizacją podatkową - zdjęcie
06.05.18, 08:35zdj. screen Youtube

Kuźmiuk:Tak resort finansów walczy z optymalizacją podatkową

1. Kilka dni temu ministerstwo finansów na podstawie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opublikowało listę przedsiębiorstw o największych obrotach i jednocześnie o ich wpłatach podatkowych do budżetu państwa.


Chodzi o firmy, których obroty rocznie przekraczają kwotę 50 mln euro (w przypadku grup kapitałowych nie ma ograniczenia wielkości obrotów) i publikację takich danych jak: wielkość przychodów, wielkość kosztów, wielkość dochodu (ewentualnie poniesionej straty), wielkość podstawy opodatkowania, kwota odprowadzonego podatku dochodowego.


Resort finansów opublikował te dane za lata 2012- 2016 (te za rok 2017 zostaną opublikowane później), z których generalnie wynika, że wielkie spółki Skarbu Państwa odprowadzają corocznie setki milionów złotych podatku CIT, natomiast równie duże firmy z udziałem kapitału zagranicznego, mimo tego, że mają wielomiliardowe obroty, ponoszą straty i nie płacą podatku dochodowego.


2. I tak w roku 2016, zagraniczna firma ubezpieczeniowa AEGON miała ponad 32 mld zł obrotu ponad 43 mln strat, a więc nie wpłaciła ani złotówki podatku dochodowego, z kolei firma ubezpieczeniowa Generali- 1,8 mld zł obrotu i 89 mln zł strat, a AXA Ubezpieczenia -365 mln obrotów i aż ponad 1 mld zł strat.


Z kolei zagraniczne firmy handlowe: Eurocash- ponad 14 mld zł obrotów i ponad 9 mln zł strat, Auchan Polska prawie 12 mld zł obrotów i ponad 52 mln zł strat, Makro Cash and Carry Polska- ponad 7 mld zł obrotów i 34 mln zł strat, Geronimo Martins Drogerie i Farmacja – ponad 917 mln obrotów i ponad 182 mln zł strat, Praktiker Polska- ponad 420 mln zł obrotów i ponad 120 mln zł strat.


Z kolei wielkie firmy z sektora telekomunikacyjnego: zagraniczna Orange Polska- ponad 13 mld zł obrotów i blisko 890 mln zł strat, polski Polkomtel- ponad 8 mld zł obrotów i ponad 87 mln zł strat i zagraniczny T-Mobil Polska- ponad 7 mld zł obrotów i ponad 3 mld zł strat.


Takich przykładów na liście liczącej blisko 2, 5 tysiąca firm jest przynajmniej kilkadziesiąt, wszystkie one reprezentują wyjątkowo zyskowne sektory i mimo ogromnych obrotów ponoszą straty.


3. Przypomnijmy, że na podstawie nowelizacji ustawy o CIT, która obowiązuje od 1 stycznia tego roku, po zakończeniu każdego roku obrachunkowego, na podstawie dokumentów przekazanych przez przedsiębiorstwa, ministerstwo finansów będzie publikować listę największych firm i płaconego przez nie podatku dochodowego.


Ministerstwo finansów twierdzi, że każdy podmiot, który znajdzie się na tej liście „zyska zarówno wśród partnerów handlowych, jak i wśród konsumentów w przypadku, kiedy przedstawione dane podatkowe będą świadczyły, że jego efektywna stopa opodatkowania jest zbliżona do nominalnej stawki CIT”.


Wygląda, więc na to, że resort finansów znalazł wreszcie prosty sposób na poważne ograniczenie tzw. optymalizacji podatkowej, jak się, bowiem wydaje ocena opinii publicznej jest najlepszą formą wpływania na zachowania podatkowe przedsiębiorców, zwłaszcza, że ustawa stwarza możliwość publikacji wspomnianych wyżej danych finansowych przedsiębiorstw już od 2012 roku.

Zbigniew Kuźmiuk