Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne - zdjęcie
15.04.21, 08:26

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne

5

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

Dz 5, 17-26

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy słudzy przyprowadzili apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: «Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka?»

«Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni».

Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić.

Oto słowo Boże.


EWANGELIA

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne

J 3, 16-21

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.

Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

Oto słowo Pańskie.

 

Komentarze (5):

rebeliant2021.04.15 14:40
A ja tam nie wierzę. Na podstawie Biblii wiem, że nie był człowiekiem.
Tylko krzyż się liczy - moje napięcie.2021.04.15 10:31
No ja wierzę w syna i co z tego? Mam się z nim zgadzać? Bo będę karany? Tzn ja też jestem zdolny karać tych co się ze mną nie zgadzają ale nie będę wciskał kitu że to dla waszego dobra i miłości. - Tylko dla mojego dobra i mojej wizji życia - gdzie mężczyzna zasłużony jest zdrowy, młody i wolny - klatka dobrobytu (Pożywienie,sztuka przemocy i kilka żon - (urodzonych bez penisa - doświadczonych między sobą nie znają żadnego mężczyzny oprócz swojego pana)). A ta rzeczywistość pokazała że wolna wola kobiet się nie sprawdziła. - jak by były wiecznie młode to w tym świecie puszczały by się w nieskończoność.
Samo gęste2021.04.15 10:00
Jedno pytanko mam. Czy to życie wieczne będzie w towarzystwie Jędraszewskiego? Bo jeśli tak, to ja rezygnuję.
czekista2021.04.15 9:33
To jest jak szantaz Jahwe, Boga jedynego, Najwiekszego Rzeznika czasow Mojzesza.
Anonim2021.04.15 9:09
Kto wierzy w Syna, ma lżejszy portfel!