Jerzy Bukowski: Wciąż aktualne postulaty POKiN - zdjęcie
12.11.18, 11:30

Jerzy Bukowski: Wciąż aktualne postulaty POKiN

W setną rocznicę powrotu Polski na mapę Europy po 123 latach trójzaborowej niewoli w imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie przypominam władzom Rzeczypospolitej kilka spraw, których niezałatwienie przed tą datą nie wystawia im zbyt dobrego świadectwa w zakresie dbałości o narodowe imponderabilia:

- niezaliczenie jednego z największych bohaterów w najnowszej historii świata, generała Ryszarda Kuklińskiego, w poczet kawalerów Orderu Orła Białego;

- nieodebranie zdrajcom polskiej racji stanu Orderów Virtuti Militari;

- pozostawienie stopni generalskich i oficerskich członkom Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego;

- niezdelegalizowanie Komunistycznej Partii Polski;

- nieusunięcie z Powązek Wojskowych grobów sowieckich namiestników w Polsce.

Nasze Porozumienie wielokrotnie apelowało do kompetentnych władz z Prezydentem RP na czele, aby przed podniosłym jubileuszem stulecia odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości powyższe problemy zostały załatwione.

Nie stało się tak, co napawa nas głębokim smutkiem, ale uroczyście obiecuję w dniu Narodowego Święta Niepodległości, że nie zaprzestaniemy działań zmierzających do ich sfinalizowania.

rzecznik POKiN

dr Jerzy Bukowski