Jemu zawdzięczamy legendę o Wandzie. Będzie świętym? - zdjęcie
08.11.11, 10:09

Jemu zawdzięczamy legendę o Wandzie. Będzie świętym?

0

Burmistrz Jędrzejowa - Marcin Piszczek i opat Edward Stradomski w sprawie kanonizacji rozmawiali w październiku tego roku z kardynałem Stanisławem Dziwiszem, który obiecał wsparcie i pomoc prawną. Rajcowie Jędrzejowa uważają, że kanonizacja tak popularnego biskupa, a później mnicha – twórcy Kroniki Polskiej, byłaby zaszczytem i promocją dla regionu.

 

Opactwo jędrzejowskie powstało ok. 1140 r., jako filia burgundzkiego klasztoru Morimond. Przebudowany później kościół ponownie konsekrował w 1210 r. biskup krakowski Wincenty Kadłubek.

 

Wincenty Kadłubek urodził się ok. 1160 r. we wsi Karwów koło Opatowa. Był biskupem krakowskim, historiografem, człowiekiem wielkiej wiedzy i kultury, reformatorem Kościoła oraz doradcą panujących. Dobrowolnie zrezygnował z biskupstwa, aby zostać mnichem.

 

W 1207 r. zgodnie z ówczesnym zwyczajem został wybrany biskupem krakowskim. Brał udział w Soborze Laterańskim IV, na którym wprowadzono obowiązek rocznej spowiedzi i wielkanocnej komunii świętej, jak również zaostrzono przepisy odnośnie do małżeństwa i celibatu kapłanów.

 

Z nieznanych powodów w 1218 r. zrezygnował z biskupstwa i wstąpił do zakonu cystersów w Brodnicy (dziś Jędrzejowie). Legenda mówi, że kiedy szedł pieszo z Krakowa, mnisi powitali go ok. kilometr od klasztoru, o czym przypomina usypany później na tym miejscu Kopiec Spotkania.

 

Na polecenie księcia Kazimierza II Sprawiedliwego spisał po łacinie „Kronikę Polski”. Dzieło składające się z czterech ksiąg, jest dziś głównym źródłem na temat historii Polski w pierwszych wiekach.W owej kronice podjął próbę wykazania „dawności” Polaków jako pierwszy dziejopisarz, przytaczając fantastyczne bajania o pradawnych władcach: Lech I miał pokonać Aleksandra Macedońskiego, a Lech II – Juliusza Cezara.

 

 

To Kadłubkowi zawdzięczamy znajomość legendy o Wandzie, sam Kadłubek Polaków nie uważał za Słowian, a za potomków germańskiego plemmienia Wandali, którzy mieszkali kiedyś nad Wisłą. Jego teoria nie przyjęła się jednak, bo szlachcie bardziej pasował mit pochodzenia od Sarmatów.

 

To on wprowadził zwyczaj palenia wiecznej lampki przed tabernakulum. Zmarł 8 marca 1223 r. w Jędrzejowie. Został ogłoszony błogosławionym w 1764 roku – beatyfikował go Klemens XIII.

 

Bł. Kadłubek jest drugim patronem diecezji kieleckiej (wspomnienie 9 października), patronem miasta Jędrzejowa oraz diecezji sandomierskiej.

Jego relikwie rozesłane zostały stąd do ponad 40 polskich i zagranicznych kościołów.

 

KAI/PSaw