Senator Jan Maria Jackowski ocenił, że rządzące od ponad 6 lat w Polsce Prawo i Sprawiedliwość było „bardzo dobrym projektem politycznym, z bardzo dobrym programem, z bardzo dobrą diagnozą sytuacji”, jednak obecnie, podobnie jak niegdyś AWS, jest na dobrej do „przegrania wyborów” i „odejścia w niesławie”.

Zdaniem Jackowskiego w partii rządzącej nastąpiło „odejście od programu”, a „błędy, które zostały poczynione powodują, że powiększa się grupa osób, które czują się rozczarowane, zawiedzione Prawem i Sprawiedliwością”. W opinii senatora grupa osób rozczarowanych PiS-em „jest coraz większa”.

Jan Maria Jackowski w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” przestrzegł też, że „PiS może stać się kolejną formacją, która wypłynęła na bardzo dobrych hasłach dla znacznej części opinii publicznej”, ale będzie odchodziła w niesławie” i „przegrywała wybory”.

Odnosząc się do swojej sytuacji oraz własnego statusu w formacji rządzącej senator Jackowski stwierdził, że w chwili obecnej nadal jest członkiem klubu parlamentarnego PiS, pomimo faktu, że w mediach pojawiła się nieoficjalna informacja „czyli przeciek z tzw. najwyższego kierownictwa”, że ma on zostać wykluczony z klubu PiS.

„Formalnie to się nie stało. Jestem członkiem klubu parlamentarnego PiS. Wykluczenie z klubu to nie jest jednoosobowa decyzja jakiejś osoby, to nie jest nawet decyzja prezydium klubu, to jest decyzja całego klubu, który się musi w tej sprawie zebrać fizycznie, musi być 50 proc. frekwencji. To są wszyscy europosłowie, posłowie, senatorowie. Musi być postawiony wniosek przewodniczącego klubu, nie żadnej innej osoby i musi być przegłosowany bezwzględną większością głosów” – skonstatował senator, zaznaczając przy tym, że nikt z kierownictwa PiS póki co w tej sprawie się z nim nie kontaktował.

 

ren/rp.pl