Kobiety w tureckiej armii mogą nosić islamskie chusty. Obowiązujący w tej sprawie zakaz został zniesiony przez miejscowe władze. Armia była ostatnią publiczną instytucją w Turcji, gdzie obowiązywał.

Noszenie islamskich chust przez kobiety w tureckiej armii zostało zabronione w 1980 roku. Turcją rządzili wówczas generałowie, a armia postrzegana była jako gwarant świeckości państwa.

Obecny prezydent Recep Erdogan argumentował, że zakaz noszenia chust to przepis przestarzały i że ogranicza on wolność religijną. Przeciwnicy prezydenta zarzucają mu, że pcha państwo w stronę islamskiego kraju wyznaniowego. Przypominają też, że władze chcą wprowadzić poprawki do konstytucji, które zarówno zrywają z tradycją Turcji jako państwa świeckiego jak i zwiększają uprawnienia prezydenta.

Gdy przepis wejdzie w życie, kobiety w tureckiej armii będą mogły nosić chusty pod warunkiem, że będą one tego samego koloru co mundury lub berety. Siedem lat temu zakaz noszenia chust zniesiono na tureckich uniwersytetach a cztery lata temu w urzędach publicznych.

Na mocy obowiązującej od 1920 roku konstytucji Turcja jest państwem świeckim.

krp/IAR, Fronda.pl