Internauci komentują mecz. To trzeba zobaczyć! - zdjęcie
11.06.19, 10:00screenshot twitter

Internauci komentują mecz. To trzeba zobaczyć!

63

Polska reprezentacja w piłce nożnej pokazała wczoraj, że potrafi jednak się przełamać i po kilku naprawdę brzydkich (choć wygranych) meczach dała nam piękne widowisko. Choć nie wszystko jeszcze działało tak, jak powinno, to wynik wyjątkowo cieszy. Wygrana 4:0 z Izraelem sprawia, że nie sposób myśleć o braku kwalifikacji na Euro.

Mecz ten jednak miał i aspekt polityczny. Wczoraj na Fronda.pl pisaliśmy:

Relacje Warszawy z Tel Awiwem są napięte. Amerykańskie grupy żydowskie domagają się od Polski wielomiliardowych wypłat w ramach odszkodowań za pożydowskie mienie bezspadkowe. Żydowskie ośrodki wpływu toczą z Polakami prawdziwą wojnę propagandową.

Oskarżają nasz naród o zbrodnie, które popełniali Niemcy, by w ten sposób wywrzeć na nas dużą presję. Wszystko staje się dziś antysemityzmem, każda okazja jest dobra, by pałką rzekomej niechęci do Żydów walić Polaków w łeb. Organizowane są prowokacje, nakręcane antyżydowskie emocje, szerzona kłamliwa narracja o wojnie.

Wobec tego nie sposób nie zadać pytania: czy także wygrana Polski z reprezentacją Izraela będzie antysemityzmem?

Szybko okazało się, że kontekst polityczny zaznaczyła reprezentacja Izraela. Na konferencji prasowej kapitan drużyny Izraela Bibars Natcho powiedział:

Pochodzę z rodziny, która wie, co to Zagłada. Jesteśmy świadomi przeszłości i będziemy starali się wygrać to spotkanie”.

Nic dziwnego, że po meczu powstały dziesiątki memów, a użytkownicy twittera w ciekawy sposób komentowali to spotkanie. Oto kilka przykładów:

Komentarze (63):

bezlitosny internauta2019.06.11 18:12
Dziennikarz TVP Info Samuel Pereira pojawił się na meczu Polska- Izrael w koszulce z napisem "Pereira 88". Dziennikarze i internauci zarzucili mu, że symbol ten oznacza "Heil Hitler".
Jan Radziszewski2019.06.11 13:27
Współczesny Mit Antysemityzmu Propagowany w świecie Mit Antysemityzmu, można powiedzieć, że nawet wbrew dobrym intencjom filosemitów, którzy patrzą na Żydów przez pryzmat Chrześcijaństwa. I dlatego też widzą w Izraelu tylko prawdziwych bez podstępu Żydów w osobach; „Słowa Wcielonego” Jezusa Chrystusa - Ojca Chrześcijaństwa, wg ciała, potomka Abrahama, potomka króla Dawida. (Mt. 1. nn.; Łk. 3,23 nn.) Maryi Jego Najświętszej Matki, Apostołów, najbliższych uczniów. Dlatego nie dostrzegają niejako drugiej natury tej nacji. A więc czy nie Chrystus, NMP Apostołowie, niejako zasłonili im, Annasza, Kajfasza, Wysoką Radę, Synagogę! + Tj. drugą naturę tej nacji tzn. sprawiedliwy Abel, zasłonił im mordercę Abla - brata Kaina. - Przestali widzieć Prawdę w jej prawdziwej naturze absolutnej Prawdy. A przecież św. Piotr w dniu Zesłania Ducha św. mówi wyraźnie i zrozumiale zarówno dla Żydów jak i Nie Żydów - wszystkich: „Nawróćcie się!” …. „Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia!” (Dz. 2,38, 40) Nie może przewrotne pokolenie, czerpać profitów, korzyści, - z nie nawrócenia się! Z trwania w nienawiści z zawiści, do Adonai „Słowa Wcielonego” Jezusa Chrystusa, Alfy i Omegi, króla czasów i wieczności! + Należy podkreślić, że czas istnienia Żydów, jako narodu odrzucającego Jezusa Chrystusa, - dobiega końca, ponieważ ci którzy przyjmą wiarę będą chrześcijanami, zostaną włączeni do Nowego Izraela Bożego – Kościoła Katolickiego. + Natomiast ci inni zostaną starci z powierzchni ziemi – tj. nie będzie już wyznawców religii Mojżeszowej - ani wyznawców Gnozy judaizmu –Talmudystów Tzn. Synagoga Wężowa przestanie istnieć na zawsze. (Ap 2,9; 3,9) Izrael wbił się w potężną pychę, nad którą nie umie zapanować Jeszcze raz dam szansę temu narodowi, tak by uznał Mojego Boskiego Syna.+ Ci, którzy się nawrócą, będą ocaleni. + Ci, co pozostaną pyszni, krnąbrni, butni, sami wybrali swój wieczny los. + Dzień Sprawiedliwego Gniewu Bożego usunie ich z powierzchni ziemi.” 645./ Liczba Żydów osiągnie wyznaczone wyrokiem Boskim 12 x 12000 tj. liczbę pełną. Ci inni zostaną wtrąceni jak Lucyfer i jego Towarzysze do przeklętego raju wiecznego nieszczęścia na zawsze! (Iz. 14,15; Ap. 19,20-21) „Postanowiona jest zagłada, która dopełni sprawiedliwości.” (Iz. 10,22) Dlaczego tak stanie się? Ponieważ nie są zapisani w „Księdze życia” zabitego Baranka (Ap. 20,12, 15) Bowiem są zapisani w rejestrze kar, win tj. „Księdze śmierci” starodawnego Węża - Kłamcy (J. 8,44) swojego cezara /J 19,15) Zamiast, bowiem postępować, tak jak uczy Księga Prawa - i Ewangelii, żyli jak poganie – bałwochwalcy + I dlatego ten propagowany Legenda Bajka - MIT Antysemityzmu, zamiast rodzić miłość społeczną do tzw. – Semitów w społeczeństwach chrześcijańskich, rodzi podziały w narodach, rodzi, bowiem przeciwieństwo miłości społecznej - a co jest gorsze odrazę do tzw. Semitów i ich przyjaciół - prozelitów. Zawsze, bowiem grzech Pychy, egoizmu narodowego, wywyższenie się ponad innych, nie rodzi dobra, tylko zło.
Jan Radziszewski2019.06.11 13:19
Gdy Terach miał siedemdziesiąt lat, urodzili mu się synowie: Abram, Nachor i Haran. Oto dzieje potomków Teracha. Terach był ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran był ojcem Lota. Haran zmarł jeszcze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chaldejskim. Abram i Nachor wzięli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, imię zaś żony Nachora - Milka. Była to córka Harana, który miał jeszcze drugą córkę imieniem Jiska. Saraj była niepłodna, nie miała więc potomstwa. Terach, wziąwszy z sobą swego syna Abrama, Lota - syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, żonę Abrama, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Kanaan. Gdy jednak przyszli do Charanu, osiedlili się tam. Terach doczekał dwustu i pięciu lat życia i zmarł w Charanie. (Rdz. 11,10-32) tzn. potomkowie syna Teracha - Nachora brata Abrahama jak i inne boczne linie wcześniej wymieniane, dalej nie także nie są wymieniani! Także Abraham miał nie tylko Izaaka z Sary, ale z niewolnicą Hagar Izmaela – przodka ludów Arabów których najsławniejszy jest prorok Mahomet. (Rdz. 16,1 nn.) „Oto imiona synów Izmaela, imiona pochodzących od nich potomków: Nebajot, pierworodny syn Izmaela, Kedar, Adbeel, Mibsam, Miszma, Duma, Massa. Chadad, Tema, Jetur, Nafisz i Kedma.” (Rdz. 25,13-15 ) Oraz „ Abraham poślubił jeszcze drugą kobietę, imieniem Ketura. Ona to urodziła mu Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Jokszan był ojcem Saby i Dedana; synami zaś Dedana byli: Aszszurim, Letuszim i Leummim. Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. - Ci wszyscy byli potomkami Ketury. (Rdz. 25,1-4) Także Izaak miał dwu synów Ezaw i Jakub z których pochodzą dwa narody zgodnie z zapowiedzią Pana (Rdz. 25,23) Także słynni Ammonici i Moabici to także potomkowie Seta (Rdz. 19,30 nn.) Przecież Ojcem Żydów jest Izrael, prawnuk Abrahama a syn Izaaka, Jakub! Semitą jest Abraham i jego syn Izaak a od Jakuba zaczyna się Izrael tj. - 12 pokoleń Izraela! Można nawet powiedzieć, że co setny Semita jest tylko Żydem! Tj. tak jakby 1/z 300 mieszkańców ziemi jest Żydem! Oczywiście te proporcje mogą się różnić co nie zmienia faktu, że gdyby każde pokolenie, z każdego rodu, miało tyle samo dzieci i nie było wzajemnego wyrzynania się, żeby nie były zachowane! + Tzn. Można powiedzieć, że głosiciele tzw. wszechobecnego antysemityzmu nie znają nawet dobrze Pisma św. i dziejów swojego Narodu, wykazując w ten sposób brak wszelkiej logiki w myśleniu, rozumowaniu logicznym. Tak jakby inni potomkowie Sema nie byli Semitami, tylko sami Żydzi.
Jan Radziszewski2019.06.11 13:18
/ Antysemityzm to Bajka Mit Legenda bo dotyczyłby 1 / 3 ludzkości co jest absurdem z natury rzeczy!!! Tak przedstawia się linia potomków Sema: „Również Semowi, praojcu wszystkich Hebrajczyków i starszemu bratu Jafeta, urodzili się [synowie]. Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Masz. Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach Ebera. Eberowi urodzili się dwaj synowie; imię jednego Peleg, gdyż za jego czasów ludzkość się podzieliła, imię zaś jego brata - Joktan. Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha, Hadorama, Uzala, Dikli, Obala, Abimaela, Saby, Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszyscy byli synami Joktana. Obszar, na którym mieszkali, rozciągał się od Meszy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej. Oto synowie Sema według szczepów, języków, krajów i narodów. Oto szczepy synów Noego według ich pokrewieństwa i według narodów. Od nich to wywodzą się ludy na ziemi po potopie.” (Rdz. 10,21-31) Pismo św. poza wymieniem potomków Sema dalej przedstawia tylko linię przodków Abrahama tzn. bardzo liczni potomkowie Sema: - Elam, Aszszur Lud i Aram dzieląc się na różne szczepy później na różne różniące się języki kraje, narody - nie są w Biblii w ogóle dalej wymienieni, a przecież są także potomkami Sema!!! Linia przodków Abrahama: „Ci są potomkowie Sema. Gdy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpachszad, w dwa lata po potopie. Po urodzeniu się Arpachszada Sem żył pięćset lat i miał synów i córki. Arpachszad, przeżywszy trzydzieści pięć lat, miał syna Szelacha. A po urodzeniu się Szelacha Arpachszad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki. Szelach, przeżywszy trzydzieści lat, miał syna Ebera; po urodzeniu się Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki. Gdy Eber miał trzydzieści cztery lata, urodził mu się syn, Peleg; a po urodzeniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieści lat i miał synów i córki. Gdy Peleg miał trzydzieści lat, urodził mu się Reu; a po urodzeniu się Reu żył Peleg dwieście dziewięć lat i miał synów i córki. Gdy Reu miał trzydzieści dwa lata, urodził mu się syn, Serug; a po urodzeniu się Seruga żył Reu dwieście siedem lat i miał synów i córki. Gdy Serug miał trzydzieści lat, urodził mu się Nachor; a po urodzeniu się Nachora żył Serug dwieście lat i miał synów i córki. Gdy Nachor miał dwadzieścia dziewięć lat, urodził mu się Terach; a po urodzeniu się Teracha Nachor żył sto dziewiętnaście lat i miał synów i córki.
anonim2019.06.11 12:46
Żenadą to jest pisanie, że ten żartobliwy artykuł jest żenadą.
moher2019.06.11 13:04
Pie[…]dolisz!
anonim2019.06.11 13:10
Serio?
matis892019.06.11 12:44
Żydki są sami grabią i zniechęcają do siebie narody wśród których są tylko gośćmi. Teraz trzymają z Niemcami i bronią katów. A sodomitów niech finansują i promują wśród siebie.
Sebastian Lorenc2019.06.11 11:43
Taka żenada tylko na Frondzie...
emeryt2019.06.11 11:49
A może Ty nie jesteś Agnieszka tylko Sara
Sebastian Lorenc2019.06.11 11:59
Jakbym była Sara, to nie miałabym problemu się tak podpisać. Swoją drogą piękne imię.
Marcin2019.06.11 12:29
Aga, Twój "Robaczek" bardzo się stara by żenady na frondelku nigdy nie zabrakło ;P Gratuluję "robaczka" Agusia :D
Sebastian Lorenc2019.06.11 12:32
Mój robaczek? Przykro mi, ale nie znam tego forumowicza, a Ty z nudów wymyślasz tak?
Marcin2019.06.11 12:45
Jeżeli ja z nudów cos "wymyśliłem"... to Ty musiałaś, całe swoje życie sie "nudzić" :P
anonim2019.06.11 12:50
Tak właśnie jest, zawsze czujna i gotowa, wszędzie szuka antysemityzmu i homofobii.
anonim2019.06.11 13:00
Widzisz Marcin z Agą się nie zaczyna, będziesz miał dużo łapek w dół, to ulubienica lewaków i lewaczka.
To prawda!2019.06.11 13:18
.. Aga ma na tym forum całkiem pokaźne stadko adwokatów (żeby nie powiedzieć posłusznych piesków!) bo to taka biedna skrzywdzona przez los,"wojująca obrończyni wszelkiej patologii"
anonim2019.06.11 13:24
Ha,ha,ha.. dobre, właśnie jej pieski ''obsikały'' moje wpisy. To znaczy że moje uwagi są słuszne.
Sebastian Lorenc2019.06.11 13:31
Sam ze sobą gadasz? Dobrze się bawisz?
Marcin2019.06.11 13:39
Aga... tylko ja i Ty wiemyco sie naprawde odpierdziela... i to od wielu lat, moje byłe kochanie ;)
Marcin2019.06.11 13:57
Wycofaj słowa że tamte chamskie wpisy to JA..... dopiero co przez telefon sobie to wyjasnilismy, więc dobrze by było, gdy by, i inni o tym wiedzieli... zapewne ci co mnie zminusowali, nie mają pojecia, co sie odpierdziela tak po całości... moja droga prosze o korekte wpisu Aga... że to nie moje wpisy A pana upraszam o bycie kulturalnym choc w minimalnym stopniu, bez wyzwisk ...to na tyle robaczki ;)
anonim2019.06.11 14:41
Stary każdy wie co pisze . Ja też i inni też. A lewaczka nie musi
anonim2019.06.11 15:49
O Boże, to ty z nią...a fuj, obrzydliwe.
anonim2019.06.11 16:35
Stary Marcin jest ok.Konfederata i Patriota a ja wiem który to jest posuwacz Agi. Taki sam lewak jak ona. swój do swego lgnie
anonim2019.06.11 15:56
Agnieszko brawo , za wytresowanie piesków, sikają na komendę.
Agnieszka2019.06.11 16:16
Bawi Cię to wyzywanie mnie, obrażanie, upokarzanie? To strasznie płytkie i na niskim poziomie. Wypraszam sobie wypisywanie bzdur na mój temat i wymyślanie jakichś historii. I piszę to do wszystkich tu, bo żarty kończą się w pewnym momencie, a później zaczyna się stalking.
anonim2019.06.11 13:47
przecież to zwykła pusta dziiiwka jest dajcie spokój z komentowaniem jej
anonim2019.06.11 13:49
A dlaczego może nalezy jej to uzmysłowić jasno i wyraźnie. żeby nie było wątpliwości.
anonim2019.06.11 14:10
może i pusta ale daje chętnie widac to po niej. może to jej zawód?
jozef2019.06.11 11:34
Tylko Fronda może napisać że mecz był polityczny. Gdyby głupota umiała fruwać, to redaktorów Frondy trzeba by było z procy karmić.
Urszula2019.06.11 12:15
hehehehe, dobre
max2019.06.11 11:22
Pierwsza rata bezspadkowego poooszła!
Polak Ateista Dumny Gej2019.06.11 10:59
Funkcjonariuszka TVPKorea, PiSowska szmata Holecka dostała małpiego rozumu na wizji. Zobaczcie jakie miny stroiła w wywiadzie z przedstawicielką opozycji. Kpina z widzów, kpina z pieniędzy podatników https://www.pudelek.pl/artykul/147687/danuta_holecka_kloci_sie_na_wizji_z_katarzyna_lubnauer_nie_jest_pani_wstyd_ze_pani_klamie/ # poważny program publicystyczny😂😂 # telewizja publiczna😂😂😂😂
...2019.06.11 11:43
Jakiś ty jest tępy
Irena S.2019.06.11 22:13
PEWNIE ŻE ON TĘPY ! MĄDRY NIE ZGODZIŁBY SIĘ TE BREDNIE PISAĆ ZA "JUDASZOWE" SREBRNIKI! A JESZCZE W DODATKU, PODWÓJNIE GŁUPI, BO UWAŻA SIĘ ZA DUMNEGO ! A PRZECIEŻ GORSZEGO DNA" TU NIE MA ! CZYLI JEST DUMNY, Z TEGO ŻE JEST GŁUPI ?? BO TEGO INACZEJ NIE MOŻNA NAZWAĆ! TEGO JESZCZE W KINACH NIE GRALI!
zatroskany2019.06.11 10:58
Żołnierzom Rzymskim też dali pieniądze aby mówili że uczniowie wykradli Ciało Jezusa. Ale był też tam Józef z Arymatei, dał swój grób na Ciało Jezusa. Na szczęście są też żydzi wierzący w naukę Jezusową
zatroskany2019.06.11 10:49
Tak Szlomo wszystko za pieniądze, sanhedryn też za srebrniki był dogadany z Judaszem
zatroskany2019.06.11 10:42
Robaczku Jezus też był antysemitą, już wtedy nazywał żydów "plemię żmijowe"
robaczek 2019.06.11 10:52
ty tak powaznie???
Urszula2019.06.11 12:13
Nie wciskaj ludziom ciemnoty
Jan Radziszewski2019.06.11 13:07
+++ Wkrótce żydów NIET i NIE BUIET Pan 13 11,2016 + co chcą wrogowie Moi, by ludzi było mniej, was „nie Żydów” ( goji ) 500 milionów (najwięcej) ziści się, tylko, że miejsca nie będzie dla nich. Ani jeden nie prześliźnie się przez oko sprawiedliwości. Ani jeden z nich nie posiądzie Ziemi. Nigdzie się nie schowa. Ani na Ziemi, ani pod Ziemią, ani w oceanie, ni pod oceanem. Ni w jaskiniach, ani nawet poza Ziemią. Zostaną zniweczone wszystkie ich dobra i to w czym pokładali nadzieję. Zginą i pójdą w ogień, jak plewy na spalenie. Będą służyć za chrust i ściółkę dla złych duchów. Zobaczą wtedy czym byli: błotem nierządnym, a dufali, że są panami świata. Kto nie chce królować wraz ze mną, nie będzie nawet królował, jak myśli, w królestwie ciemności. Im bardziej służył demonowi za życia, tym większą wzgardę okaże (on - cezar J 19,15) mu w swoim królestwie. Nawołuję i napominam. Nawołuje, napomina, prosi przede wszystkim moja Matka. Obraziliście ją i obrażacie. Nic sobie nie robicie z jej napominań, z jej łez. Będziecie wołać i prosić jej wstawiennictwa, wy którzy nią wzgardziliście, ale będzie za późno. Wy, którzy to zrobicie nie ocalicie ciał. Ocalicie jednak dusze. Nieszczęścia od was nie odejdą i nie ominą waszych domów i waszych doczesnych „powłok” na tej Ziemi. Zginiecie, ale ocalicie dusze. Mała trzódka jednak ocali i ciało i dusze i zobaczy nowe Niebo i nową Ziemię. Pan 636 Plany tego Narodu, jak również plany czarnej bestii – Masonerii, będą unicestwione, a ci, co pójdą za ułudą demona, oddani będą w szpony tego, któremu tak wiernie służyli 584 Przekląłem naród z którego się wywodzę. Z tej nacji uratują się jedynie ci, co uwierzą, że JA JESTEM. + Czyściec spotka jedynie garstka oszukanych i zwiedzionych, nie świadomych do końca swojego grzechu. - Ci z Mojego narodu, co nie przyjęli Mnie, jako Mesjasza, walczyli i nadal ze Mną walczą, ci sami wybrali swój los i to bezpowrotnie 645 -+++ Izrael wbił się w potężną pychę, nad którą nie umie zapanować. Jeszcze raz dam szansę temu narodowi, tak by uznał Mojego Boskiego Syna. Ci, którzy się nawrócą, będą ocaleni. + Ci, co pozostaną pyszni, krnąbrni, butni, sami wybrali swój wieczny los. Dzień Sprawiedliwego Gniewu Bożego usunie ich z powierzchni ziemi.
Szlomo Rozencwajgier2019.06.11 10:36
Banda antysemitów! Pomyślcie jak przykro zrobiło się panu Kalksteinowi! Albo panu koszer premierowi. A jeśli wam tego mało... to pomyślcie o wrażliwości koszer Małżonki pana Prezydenta! Jesteście obrzydliwi! Ale my już dogadani, na jesieni pierwsze transze czekamy!
Unrug2019.06.11 10:47
A czy fakt, że żona prezydenta jest Żydówką i nikomu w Polsce to nie przeszkadza, nie świadczy o tym, że polski antysemityzm to stek bzdur?! ...
Urszula2019.06.11 12:18
To zależy kto jest tym Żydem. Jeśli małżonka prezydenta Dudy to jest ok, no, ale jeśli to byłaby małżonka prezydenta Komorowskiego to już gorzej i to znacznie. Bluzgi leciałyby z prawej strony jak ulewa.
anonim2019.06.11 13:05
No przecież pani Komorowska jest Żydówką i nikt jej nie opluwał, chyba że wiesz coś na ten temat.
goj2019.06.11 13:04
Pomyslales o Schetino?
Jan Radziszewski2019.06.11 13:05
Pouczenia Pana Jezusa i Orędzia dla Polski, Kościoła, świata 6 VI 2018 cz 1 Polska nie jest miejscem dla Żydów Środa, 6 czerwiec 18. 03 Pisz dziecko Nie lękaj się. Zapisz Żydzi coraz bardziej panoszą się w waszym narodzie. Nie jest to miejsce dla nich. Mają swój kraj. Są inne kraje gdzie mają [się] dobrze i nie są prześladowani. Polska nie jest miejscem dla Żydów. Mają tu prawo mieszkać ci, którzy od wieków mieszkali w Polsce, ich potomkowie i tylko Ci, którzy dobrze życzą Polsce i nie uznają Izraela lub jest dla nich obojętny. Ci, którzy przyszli z Rosji podczas zaborów wysługując się często zaborcy, a jeśli nawet nie to szanując i kochając Rosję bardziej niż Polskę takiego prawa do mieszkania ( w Polsce) ich potomkowie nie mają. Nie mają prawa do mieszkania w Polsce także Żydzi z Niemiec. Nie mają prawa tym bardziej ci Żydzi, którzy nie urodzili się w Polsce niezależnie od tego jaką funkcję by w waszym kraju pełnili. Nie mają żadnego prawa do mieszkania w Polsce obywatele Izraela niezależnie od tego co by się w ich kraju i z ich krajem działo. Ja tego nie chcę, ja Bóg, lecz oni przecież Mnie zabili. I zabijają wasz naród teraz podstępnie, był czas, że jawnie, znowu będzie to niemal jawne, choć pod płaszczykiem wrogich wam potęg. Polska jest krajem starożytnym. I była takim już gdy Abraham czy jeszcze Abram wędrował ze swoimi stadami. Synagoga szatana chce zniszczyć mój umiłowany kraj ja zaś na to nie mogę pozwolić. Lecz pomagają im wasze grzechy. One też blokują wasze serca przed pełną Intronizacją wedle Mojej Woli. Poddani tak wielu wrogim siłom, jeśli jej nie będzie – zginiecie. Jeśli nawrócicie się przed ostateczną zagładą, ocalejecie, lecz czy ten kraj nie stracił dość krwi, czy nie wydał na żertwę ofiarną swych najlepszych synów i najlepsze córki? Czyż nie szkoda wam krwi dzieci waszej ojczyzny? Wasze, coraz bardziej ograniczone myślenie, temu pomaga. Niewielu jest rozsądnych w waszym narodzie. Polacy muszą być silni i zjednoczeni – jak w czasach Solidarności i jeszcze bardziej a przede wszystkim we Mnie i ze Mną, Chrystusem. - Chwała Tobie Chryste. - Pokój Tobie moje [dziecko] i pokój wszystkim Polakom ( i też na obczyźnie) dobrej woli.
Ludwik2019.06.14 0:46
Janie R! Niech będzie Chwała Tobie Chryste, teraz i na Wieki, Wieków! AMEN!
robaczek 2019.06.11 10:28
brawo chrzescijanie!!!! ANTYSEMITYZM promowany przez katolicki portal. DNO! Obzydlistwo. a najgorsze ze jestescie z siebie dumni. PS: Jezus naprawde był żydem. NIE BYL POLAKIEM!!!!!! ;] przyjmijcie w koncu to do wiadomosci barany
anonim2019.06.11 10:37
Dużo wypiłeś głąbie ?
zatroskany2019.06.11 10:39
Ty ośle
Unrug2019.06.11 10:40
Promocja ANTYPOLONIZMU ci oczywiście nie przeszkadza? ... P.s. Twój argument o pochodzeniu Chrystusa, to akurat piękne samozaoranie! ...Ale trudno posądzać lewaka o logiczne wnioskowanie! :-)
Urszula2019.06.11 12:11
Dlaczego argument o pochodzeniu Jezusa to samozaoranie? Przecież Jezus nie był Polakiem, był Żydem. Pewnie tobie bardziej pasuje Izraelitą, ale to ta sama para kaloszy. Fakt, ładniej brzmi, ale to wszystko.
anonim2019.06.11 12:57
Serio? Jak do tego doszłaś, oficer prowadzący podpowiedział, czy sama błysnęłaś intelektem?
Unrug2019.06.11 17:46
Pomyśl! ...pomyśl to nie boli!!!!
robaczek 2019.06.11 10:52
łał. piękne odpowiedzi ;] dawać dalej !!!! buziaczki patokatole!!!
anonim2019.06.11 20:00
zabolało? ajwaj, ajwaj!!!
Toja2019.06.11 11:56
TY jesteś Robal nie robaczek ;) Robale nie mają poczucia chómoró.
goj2019.06.11 13:02
Jezus byl synem Boga wiec nie mogl byc Zydem i stapal po palestynskiej ziemi , nie zydowskiej.
Terefere2019.06.13 13:07
Jezus był Synem Bożym a to daje mu status ponad-narodowy. Z kolei, żydzi dokonali na nim prawdziwego holocaustu (rękami Rzymian). Zapamiętaj to sobie...pało!!!
Ryszard Olejniczak2019.06.11 10:18
Powinniśmy się modlić, aby Bóg dał nam, choć w części, tak odważnych polityków jak zawodnicy naszej reprezentacji.
Urszula2019.06.11 12:06
Nie tylko odważnych, ale i mądrych.
Agnieszka2019.06.11 19:23
A po co im mądrość jak nie mają odwagi z niej skorzystać?