Gdyby okazało się, że Pan Roszak jest adwokatem zostałoby wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne z urzędu. Adwokatura stoi na straży przestrzegania praw i wolności człowieka, zatem wszelkie formy naruszające te prawa przez adwokatów będą zdecydowanie piętnowane przez samorząd adwokacki - podaje biuro prasowe NRA.

 

Poniżej publikujemy list Naczelnej Rady Adwokackiej adresowany do redaktora naczelnego portalu Fronda.pl ws Pana Michała Roszaka.

 

 

 

 

philo