Chcę, bądź oczyszczony! - zdjęcie
25.06.21, 08:10Fot. via Wikipedia, CC 0

Chcę, bądź oczyszczony!

2

PIERWSZE CZYTANIE

Izaak będzie dziedzicem przymierza

Rdz 17, 1. 9-10. 15-22

Czytanie z Księgi Rodzaju

Gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: «Ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Służ Mi i bądź nieskazitelny».

Potem rzekł Bóg do Abrahama: «Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze Mną. Przymierze, które będziecie zachowywali między Mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani».

I mówił Bóg do Abrahama: «Żony twej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Błogosławiąc jej, dam ci i z niej syna, i będę jej nadal błogosławił, tak że stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami».

Abraham, upadłszy na twarz, roześmiał się; pomyślał sobie bowiem: «Czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn? Albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką?»

Rzekł zatem do Boga: «Oby przynajmniej Izmael żył pod Twą opieką!» A Bóg mu na to: «Ależ nie! Żona twoja, Sara, urodzi ci syna, któremu dasz imię Izaak. Z nim też zawrę przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po nim przyjdzie. Co do Izmaela, wysłucham cię: Oto pobłogosławię mu, żeby był płodny, i dam mu niezmiernie liczne potomstwo; on będzie ojcem dwunastu książąt, narodem wielkim go uczynię. Moje zaś przymierze zawrę z Izaakiem, którego urodzi ci Sara za rok o tej porze».

Wypowiedziawszy te słowa, Bóg oddalił się od Abrahama.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Uzdrowienie trędowatego

Mt 8, 1-4

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony!» I natychmiast został oczyszczony z trądu.

Jezus powiedział do niego: «Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (2):

Fałszywy prorok2021.06.25 8:35
pismo było przekłamywane setki jeśli nie tysiące razy - najlepiej wziąć 2 albo trzy biblie różnych wydawnictw- wszystkie tłumaczyli księża i zacząć czytać te same fragmenty - różnice w słowach są ogromne a im wcześniej w spisie treści tym bardziej. -To też jest część polityki kościoła - umyślnie niektóre biblie wydawać zawsze inaczej i wpierać że zawsze we wszystkich wydawnictwach chodziło o to samo - tylko trzeba mieć wiarę, bo ostatecznie kościół jest przewodnikiem o co chodzi w pismach i różnicach interpretacji księży je wydających - no i temat zamknięty.
Allan2021.06.25 12:50
Tiaaa... może miliony razy, co? Idź na całość. A poważnie: trzeba rozumieć, że tłumaczenia starych pism, z języków obcych mają to do siebie, że czasem jakieś słowo nie ma odpowiednika w języku polskim. Dlatego tłumaczący stara się oddać jak najpełniejsze tłumaczenie i kontekst, lecz niekiedy z różnym skutkiem. Co oczywiście nie oznacza, że Pismo zostało sfałszowane. Fałszerstwem jest natomiast dodawanie, lub ujmowanie jakichś słów, zdań lub całych rozdziałów. Co się zdarza, nie powiem w których Bibliach - ale to wychodzi podczas uważnej lektury różnych wydań.